השפעה בלתי הוגנת בצוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה
לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צוואה היא מסמך משפטי חוקי שנכתב על ידי אדם בחייו, מסמך שבו הא מצווה מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. הצוואה אשר מביעה את רצונו של המוריש מקבלת תוקף חוקי לאחר מותו. השפעה בלתי הוגנת היא מושג משפטי הבא לתאר דרך בלתי הולמת ובלתי הוגנת של השפעה על אדם במועד כתיבת צוואה.

בתי המשפט פועלים על ידי העיקרון ש"רצונו של אדם כבודו", ולכן הם מייחסים חשיבות לכל הנאמר בצוואה ומימוש רצונו של המוריש. בכל מצב שבה מתעוררים חששות להשפעה בלתי הוגנת על המוריש, בית המשפט יבחן את הצוואה בקפידה ובמקרים מסוימים אף יורה על פסילתה.

פנינו אל עורך הדין אלעד בן מומחה לצוואות וירושות ושאלנו אותו: מהי השפעה בלתי הוגנת ומתי בית המשפט יפסול את הצוואה.

מהי השפעה בלתי הוגנת בכתיבת צוואה?

השפעה לא הוגנת זהו מצב שבו מישהו מפעיל השפעה לא הוגנת על המוריש כדי לתמרן את חלוקת נכסיו לאחר מותו. השפעה לא הוגנת מתרחשת בדרך כלל כאשר המוריש נמצא במצב פגיע, כמו גיל מבוגר, תלות באדם מסוים, במצב של חוסר יכולת נפשית או תחת איומים והוא נאלץ לערוך את הצוואה בהתאם לרצונו של אדם מסוים אשר משפיע עליו בדרך בלתי הוגנת כדי להשיג יתרון לא הוגן על פני יורשים פוטנציאליים אחרים.

כדי לערער או להגיש התנגדות לצוואה המבוססת על השפעה לא הוגנת, בעלי העניין יכולים להגיש תביעה לבית המשפט. בית המשפט יעריך את הראיות ויקבע אם יש יסוד מספיק להצביע על כך שההשפעה שהופעלה על המוריש הייתה בלתי הוגנת, ולכן  יש לפסול את הצוואה.

התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת –  באילו מצבים בית המשפט יפסול את הצוואה?

כאשר מוטל על בית המשפט להעריך נוכחות או היעדר השפעה בלתי ראויה, הוא בודק בקפידה את הראיות שהובאו לפניו ומעריך כל מקרה לגופו. כעיקרון, בית המשפט פוסל את הצוואה בשל שלוש עילות: טעות ,זיוף או השפעה לא הוגנת.

השפעה לא הוגנת בצוואה מתייחסת להשפעה החורגת מגבולות מה שנחשב הוגן או נורמלי בחברה מתוקנת. כדי לפסול צוואה בשל השפעה לא הוגנת על המוריש, יש לבחון ולהוכיח ביסודיות מספר גורמים.

נסיבות עריכת הצוואה:

אחד המבחנים להוכחה של השפעה בלתי ראויה הוא בחינת הנסיבות הרלוונטיות סביב כתיבת הצוואה. אם, למשל, ליורש הנחשד בהשפעה לא הוגנת הייתה מעורבות משמעותית בעריכת הצוואה כמו יצירת קשר של המוריש עם עורך דין ספציפי מטעם  החשוד כדי שהוא ינסח צוואה שתיטיב עמו.

ניתוק המוריש מסביבתו ומהאנשים הקרובים אליו:

אחת הדרכים להוכחה של השפעה לא הוגנת היא ההוכחה שהמוריש ניתק קשרים עם היורשים או הסביבה הקרובה ועם בני המשפחה הקרובים ובתקופת חייו האחרונה הוא בודד את עצמו מהעולם ומסביבתו הטבעית. הוכחה לניתוק כזה מאנשים אחרים יכולה להצביע על התלות של המנוח ב"יורש החשוד", גורם העלול ללמד על השפעה בלתי הוגנת ועל חוסר הגינות מצד היורש החשוד.

תלות ועצמאות:

בית המשפט יבחן מה הייתה מידת העצמאות של המוריש והאם הא היה תלוי ביורש המדובר. אך חשוב לציין כי לא תמיד היעדר העצמאות מלמד על האפשרות להשפיע על כתיבת הצוואה, ולכן על בית המשפט לשקול האם למרות המגבלות הפיזיות המוריש היה  בריא מבחינה נפשית ומודע להוראותיו בעת כתיבת הצוואה.

תלות וסיוע:

כדי לבסס השפעה לא הוגנת, על התובע לספק ראיות למערכת יחסים המאופיינת בתלות וסיוע בין המוריש ליורש. לדוגמה, אם המנוח הסתמך על היורש במשימות יומיומיות או בחיפוש אחר סיוע רפואי ועוד. עם זאת, חשוב לציין שלא כל סוגי הסיוע נחשבים להשפעה לא הוגנת. לכן, בית המשפט מעריך את אופי התלות ואת היקף הסיוע כדי לקבוע אם הוא נחשב כהשפעה לא הוגנת.

כאשר בית משפט משתכנע כי הצוואה לא נכתבה בהתאם לרצונותיו של המוריש אלא בשל השפעה לא הוגנת, הוא יפסול את הצוואה.

התנגדות לצוואה השפעה לא הוגנת –  3 דברים שחשוב לדעת

חשוב לדעת, לא בכל מקרה שבו המוריש מצווה את רכושו למי שטיפל בו.

ייתכנו מקרים שבהם על אף שהיורש אינו נחשב ליורש הטבעי, המוריש בחר מרצונו החופשי להעניק לו חלק בעיזבון או אפילו את כל העיזבון (נתון לשיקול דעתו של המוריש).

נוסף לארבעת הגורמים שהובאו לעיל המעידים על השפעה לא הוגנת, בית המשפט יכול לשקול גורמים נוספים, בכל מקרה לגופו, אשר יכולים להעיד על השפעה לא הוגנת בעת כתיבת הצוואה.

חשוב לדעת שלא תמיד בית המשפט יפסול את הצוואה בגין  שכנוע או השפעה. אם בית המשפט יתרשם שהשפעת היורש על המוריש התנהלה בדרך נאותה והגונה:

  1. בלי לאיים או להפעיל על המוריש לחצים.
  2. כאשר המוריש רצה להכיר טובה למי שטיפל בו ולהעניק לו חלק מהעיזבון.

שימו לב, בית המשפט לא ימהר לפסול את הצוואה הזו.

שאלות ותשובות

להתנגדות לצוואה השפעה לא הוגנת יש דוגמאות רבות. ביניהן פעולות של איומים וכפייה, ניתוק המוריש מסביבתו הטבעית, יצירת תלות של המוריש ביורש ועוד.

השפעה בלתי הוגנת תתקבל, כאשר התובע יצליח להוכיח ללא ספק שהייתה השפעה לא הוגנת ושהצוואה אינה תקפה כתוצאה מכך. על התובע להציג הוכחות מספיקות ומתאימות שיכולות לשכנע את בית המשפט לפסול את הצוואה.

בית המשפט יפסול את הצוואה במקרים של מרמה, זיוף והתנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp