המדריך המלא לצו קיום צוואה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צו קיום צוואה הוא צו אשר מעניק לצוואה תוקף משפטי. ללא צו קיום צוואה, אין אפשרות לחלק את נכסי העיזבון.

את הבקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. הבקשה תוגש על ידי הזכאים על-פי הצוואה (הרשומים בצוואה), לאחר פטירת האדם אשר הותיר אחריו את הצוואה.

בבקשה לצו קיום הצוואה מפרטים את זהות הנפטר, את זהות יורשים, את פרטי הצוואה ובמידה שיש, את קיומם של צוואות אחרות. תנאי לטיפול בבקשה צו קיום צוואה הוא צירוף אישור המעיד על משלוח הודעה לכל היורשים, הודעה אשר מיידעת את היורשים על הגשת הבקשה לקיום הצוואה.

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה – המדריך המלא

את הבקשה לקיום הצו אפשר להגיש לרשם הירושות בשתי דרכים, בדרך מקוונת או  באמצעות הגשת הבקשה בדרך הרגילה לבית הדין הרבני או לרשם לענייני הירושה באזור הקרוב למקום המגורים של הנפטר. 

מי יכול להגיש את הבקשה?

כל אחד מבין היורשים או כל אדם אחר שיש לו עניין בקיום הצוואה רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

הגשת בקשה בדרך מקוונת:

הגשת הבקשה בדרך מקוונת נעשית באמצעות מילוי טופס ייעודי. בטופס יש לפרט את פרטיו של הנפטר, את הפרטים של מבקש הצוואה ואת הפרטים של שאר היורשים על פי הצוואה.

אל הטופס יש לצרף מסמכים סרוקים כמו תעודת הפטירה של המוריש, הצוואה של המוריש, רישיון הרכב שלו, אם היה בבעלותו רכב, ותעודת פטירה של כל אחד מהיורשים שנפטר לפני פטירת המוריש.

אם אחד מהיורשים מבקש לוותר על חלקו בירושה, יש לצרף תצהיר שבו מצהיר היורש על הסתלקותו מהעיזבון. את תצהיר ההסתלקות צריך לחתום לפני עורך דין אשר מאמת את זהות החותם.

בגוף הבקשה יש להצהיר כי המבקש יידע את כל היורשים האחרים על אודות הגשת הבקשה.

יש לשלם אגרה בגין הגשת הבקשה ובגין פרסום הבקשה בעיתונות היומית. את תשלום האגרה יש לצרף למסמכים.

לאחר מילוי הטופס המקוון וצירוף כל המסמכים יש להדפיס את הטופס ולחתום עליו מול עורך דין שיאמת את זהות המבקש. לאחר חתימת עורך דין צוואות יש לסרוק את התצהיר החתום ולצרף אותו אל שאר המסמכים.

לאחר שליחת הבקשה בדרך מקוונת יש להמציא לרשם את הצוואה המקורית בתוך מספר ימים.

 הגשת בקשה בדרך בלתי מקוונת:

את הבקשה הידנית יש להגיש בארבעה העתקים למשרד לענייני  הרשם לענייני ירושה  הנמצא באזור הקרוב למקום מגוריו של הנפטר.

יש למלא טופס בקשה לקיום צוואה בכתב ולצרף את כל המסמכים הנדרשים כפי שפירטנו לעיל. על המסמכים להיות מקוריים או "נאמן למקור".

השלבים לאחר הגשת הבקשה:

לאחר הגשת הבקשה יבחן הרשם לענייני ירושה את הבקשה וישלול את קיומה של צוואה מאוחרת יותר שייתכן והופקדה במשרדי הרשם.

לאחר הגשת הבקשה תפורסם הבקשה בעיתון יומי במטרה ליידע את הציבור על הגשת הבקשה. מטרת הפרסום היא לאפשר לכל אדם בעל עניין להתנגד לבקשה באמצעות פנייה לבית המשפט בתוך ארבעה עשר ימים ממועד פרסום הבקשה.

במקביל לפרסום בעיתונות ישלח הרשם העתק של הצוואה לאפוטרופוס הכללי כדי שייתן  תגובה לבקשה. 

האפוטרופוס הכללי יבדוק אם לא נפל פגם בבקשה. הוא יבדוק אם כל הנוגעים בדבר מודעים להגשת הבקשה, הוא יברר אם אחד מהיורשים הוא חסוי או פסול דין שאינו מסוגל לדאוג בעצמו לענייניו, הוא יבדוק אם הבקשה עומדת בתנאיה החוק ואם לא נפלו בה פגמים אחרים.

אם לא ימצא האפוטרופוס הכללי פגמים בצוואה ואם לא הוגשו התנגדויות, יודיע האפוטרופוס לרשם כי אין לו התנגדות לבקשה והרשם ינפיק צו קיום ירושה.

אם ימצא האפוטרופוס הכללי פגמים או בעיות אחרות, יועבר הטיפול בבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

 מי רשאי להגיש התנגדויות?

כל אדם שיש לו עניין ישיר בתוצאות הליך הבקשה לצו קיום הירושה רשאי להגיש התנגדות לבקשה.

התנגדויות לצו קיום ירושה מוגשות בדרך כלל בשני מקרים,  כאשר קיימת צוואה מאוחרת יותר לצוואה שבגינה הוגשה הבקשה או כאשר המתנגד סבור כי יש בצוואה פגמים מהותיים כמו חוסר כשירות של המצווה לערוך צוואה, השפעה בלתי הוגנת, תרמית, אונס או כל פגיעה אחרת ברצונו החופשי של המוריש.

האם חשוב להיעזר בעורך דין בהגשת בקשה לצו קיום צוואה?

לפי החוק אפשר להגיש את הבקשה  באופן עצמאי, אך מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה בענייני צוואות.

עורך הדין אלעד בן ידע לערוך את הבקשה בהתאם לדרישות החוק, הוא מכיר את כל ההליכים ואת כל הבירוקרטיה המייגעת בדרך לקיום הצוואה והוא ישמח לסייע לכם לקבל את הצו בתוך זמן קצר וללא עיכובים.

שאלות תשובות

אם השאיר הנפטר צוואה, עלייך להגיש בקשה לצו קיום צוואה, אם הוא לא השאיר צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה.

כתיבת צוואה מנוסחת נכון תמנע בעתיד סכסוכי ירושה מרים וארוכים  בין היורשים. ובנוסף, אם לא תכתבו צוואה, העיזבון שלכם יחולק לפי חוק הירושה, בדרך שבו לא תהיה לכם השפעה על זהות היורשים.

כנראה שלא. בדרך כלל חשבון הבנק של הנפטר מוקפא עד שהיורשים מציגים צו קיום צוואה או צו ירושה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp