מהם הגורמים לפסילת צוואה?

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

בחוק הירושה קיימות מספר עילות אשר מאפשרות פסילה של צוואה. כאשר אדם מתנגד לצוואה ומבקש לפסול אותה יש להגיש את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה.

התוצאה של פסילת צוואה היא כי הצוואה אינה תקפה וכי רצון המנוח כפי שהובע בצוואה לא יקוים. זו הסיבה מדוע בית המשפט לא יורה בקלות על פסילה של צוואה, אלא רק אם נפלו בה פגמים שאינם ברי תיקון.

מהם הפגמים הגורמים לפסילת צוואה?

החוק מחלק את הפגמים הגורמים לפסילת הצוואה לארבעה סוגים:

פגמים הנוגעים למצווה, פגמים הקשורים לעדים, פגמים צורניים בצוואה ופגמים אשר נובעים מנוסח לקוי ובלתי מובן של הצוואה.

פגמים הנוגעים למצווה – כאשר מוכח כי המצווה לא היה כשיר לכתיבת צוואה במועד הכתיבה, הוא לא היה צלול, הוא לא הבין על מה הוא חותם ולא היה יכול להביע את רצונו, הצוואה תיפסל.

עילה נוספת לפסילת הצוואה היא מקרה שבו הצוואה מזכה את מי שערך אותה או שהוא היה עד לעשייתה. במקרים כאלו קיים חשש שהמצווה לא הוריש את רכושו לאדם מרצונו החופשי, אלא מפני שהיורש היה מעורב בעשיית הצוואה. ככל שהפעילות והמעורבות של הנהנה עמוקה יותר, כל גדול הסיכוי שבית המשפט יקבל את הבקשה לפסילת הצוואה.

במצבים שבהם יתרשם בית המשפט כי המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת, הוא יפסול את הצוואה.

כדי להוכיח מהי השפעה בלתי הוגנת קבע בית המשפט מספר קריטריונים, תלות וסיוע, תלות ועצמאות, וקשרי המצווה עם הסביבה ומעורבות של היורש בעשיית הצוואה.

תלות וסיוע – כאשר מתברר כי המוריש היה תלוי בנהנה ונזקק לסיוע שלו.

תלות ועצמאות – בית המשפט יבדוק האם בעת כתיבת הצוואה היה המוריש עצמאי מבחינה פיזית ומבחינה שכלית – הכרתית.

קשרים עם הסביבה – בית המשפט יבדוק האם במועד כתיבת הצוואה היה המוריש מנותק לחלוטין מהסביבה או שקשרים עם בני המשפחה או אנשים אחרים היו מועטים ונדירים.

מעורבות של הנהנה בעשיית הצוואה – כאמור לעיל, אם יתברר שהנהנה היה מערב בכתיבת הצוואה יכול בית המשפט לראות זאת כהשפעה בלתי הוגנת.

פגמים הקשורים לעדים – החוק קובע כי קטין ופסול דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית הצוואה. קטין הוא כל מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה ופסול דין הוא מי שנשללה ממנו כשרות משפטית והוא נמצא תחת חסות של אפוטרופוס.

פגמים צורניים בעריכת הצוואה – החוק קובע כללים ברורים כיצד צריכה להיראות ולהיכתב צוואה כשרה. אם אחד מהכללים הקבועים בחוק אינו מתקיים, זו יכולה להיות עילה לפסילת הצוואה.

דוגמאות לפגמים צורניים: צוואה בכתב יד שנכתבה חלקה וחלקה בהדפסה, היעדר של חתימה, היעדר תאריך ועוד.

ניסוח לקוי ובלתי מובן של הצוואה – כאשר הצוואה אינה ברורה ולא ניתן להבין בבירור מה היה רצונו של המוריש.

אפשרות נוספת של פסילת הצוואה תיתכן כתוצאה מהתערבות ובדיקות שערך היועץ המשפטי לממשלה. כאשר מתעורר חשש כי הצוואה אינה אותנטית או שהצוואה מזויפת או שהבקשה לקיום צוואה מעלימה את הקיום של יורש שהינו חסוי ואינו יכול לדאוג לענייניו ולזכויותיו, יבקש היועץ המשפטי מהמגישים בקשה לקיום הצוואה לתת תצהיר המתאר את נסיבות עריכת הצוואה. מתוך התצהיר עלולות להתברר הסיבות לפסילת הצוואה.

כאשר הצוואה הוכרזה כפסולה, משמעות הדבר היא שרצון המוריש באשר לחלוקת העיזבון שלו כפי שהובע בצוואה, אינו מתממש, הצוואה נפסלת ואין לה מעמד משפטי. 

ומה יעלה בגורל העיזבון? במקרים אלו ישנם שתי אפשרויות, הראשונה, אם יצליחו היורשים להציג לפני בית המשפט צוואה נוספת התקפה מבחינה משפטית, עיזבון המנוח יחולק בהתאם לכתוב בצווה הזו.

האפשרות השנייה, סדר הירושה יחול לפי סדר הירושה הקבוע בחוק הירושה הקובע כי הראשונים לרשת את העיזבון הם בני הזוג וילדי הנפטר.

נתקלתם בפסילת צוואה? אל תהססו לקחת עורך דין צוואות. עו"ד אלעד בן מומחה בתחום עריכת דין של צוואות וירושות לפרטים וייעוץ לחצו כאן

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp