אפוטרופוס לגוף

על פי חוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן הוא נתן לכך הסכמה מדעת, במקרה של טיפול רפואי דחוף, ניתן באישור של שלושה רופאים לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה. כאשר אדם נמצא במצב שבו אינו יכול לדאוג לענייני גופו או לקבל החלטות בנוגע לטיפול רפואי בכוחות עצמו, אפשר להגיש […]

לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp