ייפוי כח מתמשך – האם יש פיקוח?

אחד ההבדלים המשמעותיים בין ייפוי כח מתמשך לבין מינוי אפוטרופוס נוגע לסוגיית הפיקוח. בעוד שעל אפוטרופוס חלה חובת דיווח מקיפה אשר נועדה לוודא כי הוא ממלא את תפקידו כהלכה ובהתאם לצו המינוי של בית המשפט, הרי שעל מיופה הכח המתמנה במסגרת ייפוי כח מתמשך אין מנגנון פיקוח שוטף. חובת הדיווח על אפוטרופוס אפוטרופוס ממונה על […]

לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp