התנגדות לצו קיום צוואה

כל אדם, שיש לו עניין בירושת הנפטר, והרואה עצמו נפגע מצוואה שבגינה הוגשה בקשה לקיום צוואה, או סובר שהצוואה אינה משקפת את רצונו של המנוח, רשאי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה כדי לברר את תקפותה של הצוואה במסגרת ההליך משפטי. במקרים שבהם הוכח כי נפלה טעות או שהצוואה לא שיקפה את רצונו של המנוח ניתן […]

לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp