אפוטרופסות – הגשת בקשה לבית המשפט

אחד הנושאים המשפטיים הנוגעים לכולנו הוא אפוטרופסות. מונח זה מתייחס למצב שבו אדם לא יכול לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם ועל כן נדרש למנות לו אפוטרופוס שיכנס בנעליו ויקבל החלטות עבורו. מינוי אפוטרופוס, קביעת זהותו וסמכויותיו נעשה על ידי בית המשפט לענייני משפחה.   הגשת בקשה לבית המשפט מינוי אפוטרופוס נעשה באמצעות הליך משפטי, במסגרתו […]