תשלום חובות של נפטר

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מה קורה כאשר המוריש נפטר והשאיר חובות, האם יש דרך לגבות אותם ואיך אפשר לגבות אותם, מה קורה כאשר המנוח לא השאיר נכסים, אלא רק חובות והאם היורשים חייבים לשלם את חובות המוריש את השאלות האלו ועוד הפנינו על עורך הדין אלעד בן.

תשלום חובות של נפטר – על כל שאלה תשובה

החובות שהיו למוריש אינם מתבטלים, אלא נגבים מעיזבונו. גם אם ערב מותו החלו להינקט מול המנוח הליכים לגביית החובות, הם אינם מתבטלים אוטומטית עם מותו.

אפשר לתבוע חובות מאדם שנפטר באמצעות תביעה נגד העיזבון.

עיזבון הוא סך כל הנכסים שהותיר המוריש לאחר פטירתו. נכסים אלו כוללים נכסי נדל"ן, חשבונות בנק, מניות בשוק ההון ועוד, וגם חובות.

כאשר סכום העיזבון גבוה מסך כל החובות, יש לשלם תחילה את החובות ואת הנכסים ואת הכסף שנותר מחלקים בין היורשים בהתאם לצוואה או לפי חוק הירושה.

אך אם גובה החובות עולה על כספי העיזבון, הנושים יקבלו את חלקם מתוך העיזבון והיורשים לא יהיו חייבים לשלם מכספם את יתרת החוב העולה על גובה כספי העיזבון.

אם היורשים פעלו לפי החוק, הם לא יהיו חייבים לפרוע את החובות באופן אישי, אלא אם יתברר שהם ידעו על קיום החובות בעת חלוקת העיזבון על אף שהנושים לא הגישו תביעה. אם היורשים ידעו על קיום החוב, הם יידרשו לפרוע אותם באופן אישי, אך עד לגובה שווי הכספים או הנכסים שהם ירשו.

אם הנושה הגיש את התביעה לפירעון החוב בתוך תשעים יום מפרסום המודעה, הוא יוכל להגיש תביעה נגד היורש עד לגובה שווי הכספים והנכסים שהוא ירש.

אם היורשים לא פעלו בהתאם לחוק, כל יורש יהיה אחראי לתשלום החובות באופן פרטי עד לשווי של גובה העיזבון בעת חלוקתו.

שאלות ותשובות

כדי לממש את אחריות היורשים באשר לתשלום החובות בהתאם לחוק, על היורשים לפרסם מודעה שבה הם מודיעים על פטירת המוריש ומזמינים את הנושים להגיש בפניהם תביעות לתשלום החוב במשך לפחות תשעים יום לפני חלוקת העיזבון.

אך שימו לב: גם אם הנושים לא הגישו תביעה לתשלום החוב, אך ליורשים נודע על קיום החוק, פרסום המודעה וחוסר ההיענות של הנושים אינה פוטרת אותם מהאחריות לתשלום חובות של הנפטר.

במצב שבו הנושים הגישו תביעה לפירעון החוב יש לבדוק האם היורשים פעלו על פי החוק. כלומר האם הם פרסמו מודעה המזמינה את הנושים לתבוע את החוב והאם הם נתנו להם שהות של תשעים יום להגשת התביעה לפני חלוקת העיזבון.

יורש שהעביר או שיעבד את חלקו בירושה לפני חלוקת העיזבון, לא יהיה פטור מאחריות לתשלום החובות.

סעיף 102 לחוק קובע כי בית המשפט רשאי להורות על סילוק החוב מתוך העיזבון על אף שעדיין לא הגיע מועד הפירעון. לכן, כדי לפרוע חוב עתידי יש לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה על סילוק החוב.

את חובות העיזבון משלמים בדרך הבאה:

הוצאות הקבורה והלוויה

הוצאות של ניהול העיזבון

חובות לאנשים פרטיים ולגופים שונים

חלוקה של יתרון העיזבון ליורשים

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp