מדריך מסודר להתנגדות לצוואה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

התנגדות לצוואה היא הליך משפטי המאפשר לערער על תוקף הצוואה. הערעור על הצוואה זוהי תביעה המבוססת על עילות התנגדות אשר מפורטות בחוק הירושה.

כאשר אדם מתנגד לצוואה, הוא בעצם מערער על הלגיטימיות של הצוואה ועל התוכן שלה, וההתנגדות לצוואה נעשית כאשר מתעוררים חשדות לגבי אופן יצירת המסמך, או כאשר לדעת המתנגדים הצוואה אינה משקפת את מה שהתכוון המנוח לפני מותו.

כל מי שנחשב "מעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות לצוואה. "מעוניין בדבר" הוא כל אדם שיש לו עניין לפסול את הצוואה, ברוב המקרים זהו עניין כלכלי, כלומר למתנגד יש אינטרס כספי בתוצאות הצוואה כמו לדוגמה, יורש חוקי שנושל מהעיזבון ועוד. על המתנגד להביא ראיה לכך שהצוואה בוצעה באופן לא תקין או שיש סיבות אחרות שבגללן יש עילה לפסילת הצוואה.

אפשר להגיש התנגדות לצוואה רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

  1. הוגשה בקשה לצו קיום צוואה.
  2. הבקשה פורסמה בעיתונות.
  3. עדיין לא ניתן צו קיום צוואה.

התנגדות לצוואה? איך מגישים התנגדות שלב אחרי שלב

את כתב ההתנגדות אפשר להגיש רק לאחר שהוגשה לרשם הירושה בקשה לצו קיום צוואה. לאחר שהבקשה הוגשה, רשם הירושות מפרסם מודעה בעיתונות היומית שבה הוא מודיע כי הוגש צו קיום צוואה ומזמין את המתנגדים להגיש התנגדות לצוואה.

את ההתנגדות לצוואה אפשר להגיש בתוך 14 יום מהמועד שבו התפרסמה המודעה בעיתונות.

התנגדות לצוואה היא כתב תביעה שבו מבקש קיום הצוואה הוא התובע והמתנגד לצוואה הוא הנתבע.

לאחר הגשת ההתנגדות יעביר הרשם את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה אשר נמצא באזור המגורים שבו התגורר המוריש.

הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה, נכון לשנת 2023 גובה האגרה הוא 1,036 שקלים.

את תשלום האגרה אפשר לבצע במספר דרכים:

בדרך מקוונת באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.

בבנק הדואר באמצעות שוברים שאותם אפשר לקבל בעמדות קבלת קהל של הרשם לענייני ירושה.

בעמדות תשלום אוטומטיות הנמצאות בעמדות קבלת הקהל במשרדי רשם הירושה.

לאחר תשלום האגרה יש להגיש את כתב ההתנגדות.

בכתב ההתנגדות יש לפרט את העילות שבגינן מוגשת ההתנגדות לצוואה ולצרף אליה את המסמכים והראיות התומכים בהגשת ההתנגדות.

בכתב ההתנגדות יש לפרט את הנתונים הבאים:

שם ותעודת זהות של המתנגדים.

שם ותעודת זהות של המוריש.

שמות ומספרי תעודת זהות של כל הזכאים לירושה כפי שהם מופיעים בצוואה.

תצהיר אשר תומך בעובדות שנכתבו בכתב ההתנגדות. את התצהיר יש לערוך בפני עורך דין והוא חייב להיות מאומת וחתום על ידו.

לצרף את האישור על תשלום האגרה.

אם המתנגדים לצוואה מיוצגים על ידי עורך דין אלעד בן, יש לצרף כתב ייפוי כוח אשר מייפה את עורך הדין לפעול בשם המתנגדים לצוואה.

חשוב לדעת: לכל מסמך אשר כתוב בשפה זרה יש לצרף תרגום לשפה העברית או הערבית, תרגום אשר מאושר וחתום בחתימת נוטריון.

לאחר שהוגשה התנגדות לקיום הצוואה, הרשם יעביר את ההתנגדות לבית המשפט. מבקש קיום הצוואה יגיש תגובה להתנגדות ובית המשפט יקבע מועד לקיום דיונים לצורך הוכחות הצדדים, התביעה וההגנה.

תקנות סדר הדין האזרחי שנכנסו לתוקף בשנת 2020 קובעות כי במקרים של סכסוכי ירושה יתקיים הליך גישור בין הצדדים, הליך שבו ינסו הצדדים לגשר על המחלוקות ביניהם ולהגיע להסכמים שייתרו את הצורך בדיונים בבית המשפט. אם לא יגיעו הצדדים להסכמים בית המשפט ידון בבקשה.

במסגרת הדיונים בבית המשפט יעידו בפני השופט עדים מטעם ההגנה ומטעם התביעה.

בסיום הדיונים בית המשפט ייתן פסק דין שבו הוא יקבע האם יש לקבל את ההתנגדות לצוואה או לדחות אותה.

מהן העילות הנפוצות להגשת התנגדות לצוואה?

ההתנגדויות הנפוצות להגשת התנגדות הן:

כאשר מתעורר חשד לזיוף צוואה.

כאשר הצוואה נכתבה בתקופה שבה המוריש לא היה כשיר מבחינה רפואית.

צוואות שנכתבות כאשר המנוח נמצא תחת לחץ ואיומים מצד אחד היורשים או תחת השפעה בלתי הוגנת.

כאשר אחד מהיורשים, או מישהו מטעמו, היה מעורב בכתיבת הצוואה וקיים חשש כי מעורבותו השפיעה על הוראות הצוואה.

כאשר הצוואה סתומה – צוואה סתומה זו צוואה שהוראותיה אינן ברורות וקשה להבין מי זוכה בצוואה, במה הוא זוכה או מי נושל מהצוואה, מאיזה חלק הוא נושל ועוד.

כאשר הצוואה כוללת הוראות בלתי חוקיות כמו ההוראה, לדוגמה, שיש לפגוע באדם מסוים כדי לזכות בירושה.

כאשר קיימת הוראה בלתי אפשרית בצוואה כמו לדוגמה, הצוואה מורה להוריש את הרכוש לאחד היורשים, אך בפועל הרכוש כבר ניתן במתנה לאדם אחר לפני שנים רבות.

כאשר קיימת בצוואה הוראה בלתי מוסרית כמו לדוגמה כאשר המוריש מתנה לבנו את קבלת הרכוש בתנאי שהוא יתגרש מאשתו ועוד.

צוואות שבעל פה או צוואות בכתב שלא נערכו בהתאם לחוק.

כאשר ההרכב המשפחתי של המוריש הוא מורכב כמו ילדים מחוץ לנישואים, ידועים בציבור ועוד וחלק מבני המשפחה מרגישים נפגעים מהצוואה.

התנגדות לצוואה – משולחנו של עורך הדין

אל בית המשפט בראשון לציון הוגשה בקשה לפסילת צוואה של אישה שנפטרה בגיל תשעים וחמש בשל הטענה כי הקשישה לא הייתה כשירה מבחינה משפטית לערוך את הצוואה.

הקשישה שיחד עם בעלה, שנפטר שנים רבות לפניה, הביאו לעולם שלושה ילדים, שני בנים ובת. אחד הבנים נהרג בשירות מילואים ואחד מהנכדים שלה, בנה של הבת, נפצע קשה בפיגוע בדולפינריום בתל אביב והוכרז כנכה במאה אחוז.

למנוחה הייתה דירה המורכבת משלוש קומות, בקומה הראשונה התגוררה שוכרת, בקומה השנייה התגוררה המנוחה ובקומה השלישית התגורר הנכד הנכה.

המנוחה ערכה צוואה בעזרת עורך דין צוואות וקבעה כי עיזבונה יחולק שווה בשווה בין שלושת ילדיה, אך הוסיפה סעיף שבו היא מורה כי לנכדה הנכה תינתן זכות מגורים בדירה וכי הדירה לא תימכר כל עוד הוא חי ולבת תינתן הזכות לרכוש את חלקם של יתר היורשים בדירה על פי שוויה כנכס תפוס.

שני הבנים הגישו התנגדות לצוואה בטענה כי האם הדגישה לא אחת שרצונה לחלק את הירושה שווה בשווה בין שלושת ילדיה, אך בפועל החלוקה אינה שווה. עוד הוסיפו המתנגדים כי אימם המנוחה לא הייתה כשירה מבחינה משפטית לערוך צוואה בשל גילה המופלג, ובנוסף, היא חתמה על הצוואה כשהיא נתונה להשפעה בלתי הוגנת של הבת, בשל מצבה הרפואי והתלות שפיתחה בה.

השופט דחה את ההתנגדות! הא קבע כי אין במסמכים הרפואיים שהוגשו לפניו להעיד על כך שהמנוחה לא הייתה כשירה לערוך צוואה וטען כי הוכח שהסבתא הבינה את מצבו המורכב של נכדה הפצוע, ולכן זה הגיוני שהיא דאגה להבטחת זכויותיו בדירה.

שאלות ותשובות

אם הצליחו המתנגדים להוכיח כי קיימת צוואה אחרת חוקית, הרכוש יחולק על פי הצוואה הזו, אם לא קיימת צוואה אחרת, הרכוש יחולק בתאם לחוק הירושה.

אם המוריש עדיין בחיים, אתה יכול לברר אתו את העניין, אם הוא לא בין החיים יש לך ארבעה עשר יום מהמועד שבו הוגשה בקשה לצו קיום צוואה להגיש התנגדות לצוואה.

כן. יורשים זכאים לחלק ביניהם את העיזבון באופן שונה מהכתוב בצוואה במסגרת הסכם בין יורשים ולפני חלוקת העיזבון.

עורך דין התנגדות לצוואה ידע לנסח את התביעה כך שהיא תשכנע את הערכאות המשפטיות כי ההתנגדות מביעה למעשה את רצון המנוח. בנוסף, עורך הדין ידע אילו מסמכים ועדויות יש לצרף לתביעה כדי למרב את סיכויי ההצלחה.

את ההתנגדות לצוואה יש להגיש בתוך ארבעה עשר יום מיום פרסום בקשת ההתנגדות בעיתונות הכתובה, אך בתנאי שעדיין לא ניתן צו קיום צוואה. ארבעה עשר יום הן זמן קצר כדי להתארגן להגשת התביעה, ולכן כדאי מאוד להיעזר בעורך דין התנגדות לצוואה שידע לעמוד בלוח הזמנים.

כאשר אחד מ"היורשים הפוטנציאליים" מגלה כי המוריש הדיר אותו מהצוואה, הוא פונה אל עורך דין התנגדות לצוואה במטרה לפסול את הצוואה. עורך הדין בקיא בתחום ויודע מהן העילות החוקיות שבגללן אפשר לפסול צוואה, הוא יבדוק את סיבות ההתנגדויות ואם יראה כי יש עילה חוקית הוא ידע לנסח נכון, מבחינה משפטית את כתב התביעה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp