התנגדות לצוואה ציבורית

צוואה ציבורית, המכונה גם "צוואה בפני רשות", היא אחד מארבע סוגי הצוואות שניתן לערוך על פי חוק הירושה בישראל. זוהי צוואה שנערכת בכתב או בעל פה בפני נציג של רשות ציבורית כגון שופט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי.

הגשת התנגדות לצוואה כרוכה בהליכים משפטיים מורכבים כמו הגשת כתב התנגדות מפורט, תצהירים, ראיות ותשלום אגרות. עורך דין  צוואות אלעד בן, מומחה בתחום הירושות והצוואות, ידע לנהל את כל ההליכים הנדרשים בהתאם לחוק ולהגביר את הסיכויים להצלחת ההתנגדות.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

התנגדות לצוואה ציבורית –  המדריך המלא

איך נערכת צוואה בפני רשות ציבורית?

הצוואה נערכת בכתב או בעל פה בפני נציג רשמי של רשות ציבורית מוסמכת – שופט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי.

אם הצוואה נערכת בכתב, היא חייבת להיחתם בפני הרשות הציבורית ובנוכחות שני עדים לפחות.

הרשות הציבורית נדרשת לוודא שהמצווה כשיר מבחינה נפשית ושכלית לערוך צוואה ומבין את המשמעות של עריכת הצוואה.

הרשות חייבת לברר שהצוואה משקפת את רצונו החופשי של המצווה ללא השפעה בלתי הוגנת או לחץ מצד אחרים.

מתי נערכת צוואה בפני רשות ציבורית?

צוואה בפני רשות ציבורית נערכת לרוב במקרים הבאים:

המצווה מעדיף לערוך צוואה רשמית בפני גורם מוסמך כדי להבטיח את תקפותה המשפטית.

המצווה אינו יכול או מעדיף שלא לערוך צוואה בכתב ידו או בפני עדים מסיבות שונות.

קיימת חשיבות מיוחדת לצוואה, למשל בשל היקף הנכסים או מורכבות החלוקה.

עריכת צוואה בפני רשות ציבורית מקנה לה תוקף משפטי מוגבר ומקשה על התנגדויות עתידיות לצוואה בשל הליך העריכה הרשמי והמבוקר. הרשות הציבורית נדרשת לוודא כשירותו השכלית והנפשית של המצווה לערוך צוואה ולוודא שהצוואה משקפת את רצונו החופשי של המצווה ללא לחצים או השפעות פסולות.

התנגדות לצוואה ציבורית

התנגדות לצוואה ציבורית זהו  הליך משפטי שבו אפשר לטעון כנגד תוקפה של צוואה שנערכה בפני רשות ציבורית מוסמכת (שופט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי).  בשל מספר עילות:

חוסר כשירות של המצווה

ניתן להתנגד לצוואה אם המצווה לא היה כשיר מבחינה נפשית או שכלית לערוך אותה בעת כתיבתה, למשל בשל דמנציה או מחלת נפש אחרת.

השפעה בלתי הוגנת

ההתנגדות אפשרית אם הוכח שהצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת או לחץ מצד גורם אחר, שגרם למצווה לערוך צוואה שאינה משקפת את רצונו האמיתי.

טעות או רמייה

אפשר להתנגד לצוואה אם הוכח שהמצווה טעה בתוכנה או שרומה על ידי גורם כלשהו לערוך אותה.

צוואה בלתי מוסרית

התנגדות אפשרית אם הצוואה או חלקים ממנה נוגדים את "תקנת הציבור" או את הסדר הציבורי והמוסרי.

צוואה לא עדכנית

אפשר להתנגד לצוואה אם קיימת צוואה מאוחרת יותר של המצווה אשר מבטלת את הצוואה הקודמת.

התנגדות לצוואה ציבורית – על השלבים להתנגדות לצוואה

ההתנגדות לצוואה ציבורית מתבצעת במספר שלבים:

לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, יש לפרסם הודעה על כך בעיתונות ובפרסומים רשמיים של ממשלת ישראל- ברשומות – כדי לאפשר להגיש התנגדות.

יש להגיש את ההתנגדות לרשם לענייני ירושה בתוך ארבעה עשר יום מפרסום ההודעה, ולפני שניתן צו קיום הצוואה.

את ההתנגדות יש להגיש בכתב ולצרף תצהיר מאומת בפני עורך- דין הכולל את הפרטים הבאים:

הפרטים של המתנגד ושל המנוח.

הפרטים של כל המעורבים בצוואה – יורשים וזכאים.

נימוקי ההתנגדות  בצירוף מסמכים התומכים בהתנגדות, אם יש.

קבלה על תשלום אגרת התנגדות – כ-1,075  שקלים נכון ל2024.

הרשם יעביר את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה שידון בטענות ההתנגדות ויכריע אם לקיים את הצוואה או לפסול אותה, את כולה או חלק ממנה בהתאם לראיות שהוצגו בפניו.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp