חוק התיישנות – צוואות

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ירושות וצוואות מביאות לא אחת למחלוקות, ואפילו למריבות, בין יורשים הזכאים לרשת את הרכוש של המוריש בהתאם לחוק הירושה.

אחד התרחישים הגורמים למחלוקות הוא ההתיישנות בהליכי ההתנגדות לצוואה. התנגדות לצוואה הוא הליך שבו אחד היורשים, או יותר, מבקש לפסול את הצוואה מטעמים הקבועים בחוק.

התרחיש העיקרי של חוק ההתיישנות, כאמור, נוגע ליורשים המסרבים להעביר זכויות ספציפיות לאחרים. אם יורש מחזיק בנכס ומתעלם מדרישותיהם של יורשים אחרים לחלוקתו, היבט ההתיישנות נכנס לתמונה. הדבר מתרחש מכיוון שעולה חשש על בעלות בלעדית של היורש המחזיק בנכס.

עד מתי אפשר להגיש התנגדות לצוואה, האם על התנגדות לצוואה חל חוק ההתיישנות?

רגע לפני שנדון בסוגיית ההתיישנות להתנגדות לצוואה נביא את דבריו של עורך הדין אלעד בן שאומר כי גם אם עבר זמן רב מאז שחולקה הירושה, לא מומלץ להרים ידיים. אומנם חוק ההתיישנות חל גם על התנגדות לצוואה, אך יש לבחון כל מקרה לגופו. לעתים סיוע של עורך דין מומחה לצוואות עשויה לסייע לכם לקבל את חלקכם בירושה למרות הזמן שחלף.

התנגדות לצוואה התיישנות – 4 דברים שחשוב לדעת

חוק ההתיישנות חל גם על ירושות, אך רק במצבים שבהם  מספר יורשים מסרבים להעביר ליורשים אחרים את הזכויות בנכס המגיעות להם בהתאם לנאמר בצוואה.

מועד ההתיישנות חל מהרגע שבו היורשים מודעים לזכויות שלהם בנכסים שהותיר המוריש ולא כפי שרבים טועים לחשוב מהרגע שבו התקבל צו קיום צוואה או צו ירושה. הסיבה לכך היא שכאשר יורש מודע לזכויות שלו בירושה ואינו מתנגד בתוך פרק זמן סביר אפשר להבין את שתיקתו כהסכמה.

ההתיישנות חלה רק במקרים שבהם מתקיימת חזקה נוגדת, כלומר במצבים שבהם היורשים אשר מחזיקים בנכסי העיזבון מתעלמים מהדרישות של היורשים האחרים אשר תובעים לחלק גם ביניהם את העיזבון.

חוק ההתיישנות קובע כי מועד ההתיישנות הוא שבע שנים. לאחר חלוף הזמן בעת הגשת התנגדות לצוואה, ההתנגדות לא תתקבל בשל עילת ההתיישנות.

האם אפשר להאריך את תקופת ההתיישנות בשל גילוי מאוחר?

על אף הגבלת תקופת ההתיישנות לתקופה של שבע שנים, יש מצבים שבהם החוק יאפשר את קבלת ההתנגדות גם לאחר שבע שנים  בשל גילוי מאוחר.

גילוי מאוחר הוא מצב שבו התובעים את חלקם בעיזבון גילו את העובדות אשר מהוות את העילה לבקשתם במועד מאוחר יותר. גילוי העובדות במועד מאוחר יותר משנה את תחילת  המועד של תקופת ההתיישנות.

לדוגמה: באחת הפסיקות מובא מקרה שבו המוריש ציווה למכור את הנכס רק כעבור חמש שנים ובמשך חמש השנים לתת ליורשים, לאחיינים שלו, שכר דירה מהנכס, כלומר במשך חמש שנים עד למכירת הדירה. בפועל היורשים לא קיבלו דבר וגילו את זכותם לקבל את שכר הדירה רק כעבור שש שנים ממועד מכירת הדירה. על אף שהתביעה הוגשה אחרי אחת עשרה שנים ממועד מכירת הדירה, בית המשפט קבע כי במקרה זה יש להאריך את מועד תחילת ההתיישנות ולקבוע אותו ברגע שבו נודע ליורשים על מכירת הנכס. ולכן מאחר ועדיין לא עברו שבע שנים ממועד הגילוי, קיבל בית המשפט את תביעתם.

מהם התנאים הנדרשים להוכחת גילוי מאוחר?

במקרים של גילוי מאוחר נטל ההוכחה חל על התובעים אשר מבקשים להאריך את תקופת ההתיישנות ועליהם לעמוד בתנאים הבאים:

  • עליהם להוכיח כי העובדות המהותיות באשר לירושה לא היו ידועות להם.
  • על העובדות להיות מהותיות, רלוונטיות ויורדות לשורש העניין.
  • התובעים לא היו יכולים לשלוט על היעלמות התביעות מעיניהם.
  • התובעים לא היו יכולים למנוע את היעלמות התביעות מעיניהם גם אילו היו נוקטים בזהירות סבירה.
  • כאשר התובעים עומדים בתנאים של גילוי מאוחר, בית המשפט ייטה לדחות טענות של התיישנות באשר לתביעת ההתנגדות לצוואה ויקבל את התביעה של ההתנגדות לצוואה בשל גילוי מאוחר.

לסיכום, ירושות וצוואות גורמות למחלוקות רבות ולוויכוחים רבים בין היורשים. כאשר חלק מהיורשים חשים שמימוש העיזבון לא משקף את רצון המוריש הם מגישים תביעה של התנגדות לצוואה. את התביעה להתנגדות לצוואה יש להגיש בתוך זמן קצוב, אם היא לא תוגש בתוך הזמן הקצוב יחול עליה חוק ההתיישנות.

במאמר זה הסברנו מהו הזמן הקצוב להגשת ההתנגדות, ממתי מתחילים לספור את הזמן הקצוב והאם אפשר להאריך את המועד הקצוב בטענות של גילוי מאוחר.

שאלות ותשובות

המושג התיישנות קשור לחוק ההתיישנות שנחקק בשנת 1985 ומשמעותו היא כי במקרים שבהם עבר זמן מסוים עד להגשת התביעה, בית המשפט לא יתערב ולא ידון בתביעה.

גם במקרה של  התנגדות לצוואה התיישנות חל חוק ההתיישנות. במקרים של הגשת תביעת התנגדות לצוואה בית המשפט קובע כי חוק ההתיישנות יחול מהרגע שבו נודע לחלק מהיורשים כי היורשים האחרים, בהתאם לצוואה, מקפחים אותו בחלוקת העיזבון ומונעים מהם את הזכויות המגיעות להם בהתאם למה שנכתב בצוואה.

כן. במקרים מסוימים אפשר להאריך את תקופת ההתיישנות בטענות משפטיות שונות, אחת הטענות היא גילוי מאוחר. התנגדות לצוואה התיישנות תתקבל כאשר התובעים יוכיחו כי מעת מועד הגילוי שבו נודע להם על קיפוח הזכויות שלהם עדיין לא עברו שבע שנים, ולכן מועד תקופת ההתנגדות עדיין לא פג.

החוק מונה מספר תנאים וביניהם, העובדות המהותיות שבגללן הוגשה התביעה לא היו ידועות להם, היורשים העלימו מעיניהם את הזכויות שלהם בעיזבון והם לא היו יכולים למנוע את העלמת התביעות ועוד.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp