מה אומר חוק על ירושה על פי דין?

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כשאדם הולך לעולמו ישנם שתי אפשרויות לחלוקת עזבונו, בדרך של ירושה על פי צוואה או בדרך של ירושה על פי דין.

כאשר הנפטר לא השאיר צוואה, עזבונו יחולק בדרך של ירושה על פין דין.

חוק הירושה מפרט את כללי הירושה על פי דין, הוא קובע מי יהיו היורשים, מה יהיה סדר הירושה, מהם כללי העדיפות בין היורשים, מהי זכות הירושה של בן הזוג, איך מתבצעת החלוקה בין האחים, בין הצאצאים ועוד.

 

ירושה על פי דין ירושה – מה אומר חוק הירושה

סעיף 10 לחוק הירושה קובע כי היורשים על פי דין הם בן הזוג, ילדי המוריש, הצאצאים שלהם, הוריו וצאצאיהם והורי הוריו וצאצאיהם.

סעיף 12 לחוק הירושה מפרט את סדר העדיפות בין היורשים בהתאם לקרבת המשפחה. ילדיו של המוריש קודמים להוריו והוריו של המוריש קודמים להורי הוריו. כתוצאה מכך במקרים רבים הירושה תתחלק בין בן הזוג לבין הילדים של המנוח.

לא היו למנוח ילדים- הוריו יירשו את חלקם.

לא היו למנוח הורים – אחיו ואחיותיו של המנוח ירשו את חלקם.

לא היו למנוח אחים ואחיות – סבא וסבתא משני צדדים של המנוח יירשו את חלקם.

סעיף 13 לחוק הירושה קובע כי ילדי המוריש חולקים את העיזבון ביניהם שווה בשווה ובהתאם לכך חולקים גם ההורים של המוריש ביניהם וגם הורי הוריו.

סעיף 14 לחוק הירושה קובע כי אם אחד היורשים הפוטנציאלים נפטר יהיה לו מחליף, ולכן אם ילדו של המוריש נפטר לפני מות אביו, ילדיו ירשו את חלקו במקומו ועל דרך זו יורשים  הילדים של כל אחד מקרובי המוריש שנפטר לפני המוריש את חלקם.

ירושה של בן הזוג:

בן הזוג זכאי לרשת את חלקו של הנפטר בתנאי שבזמן פטירת המוריש הם היו נשואים לפחות שלוש שנים וחלקו דירה משותפת.

אם הניח המוריש ילדים או צאצאים של הילדים או הורים, בן הזוג יירש את מחצית העיזבון.

אם הניח המוריש אחים או צאצאים של האחים או הורי הוריו- יורש בן הזוג שני שליש מהירושה.

אם לא הניח המוריש כל קרוב מבין הקרובים הנזכרים לעיל, בן הזוג יורש את כל העיזבון.

בן הזוג של המוריש יורש את המכונית ואת המיטלטלין. סכום הכסף המגיע לאישה מדין כתובה מנוכה מחלקה בעיזבון, אך הוראה זו לא חלה על הסכם ממון שנערך בין בני הזוג .

סעיף 55 לחוק הירושה דן בחלוקה של ידועה בציבור בעיזבון של בן הזוג. בהתאם לחוק ידועים בציבור רשאים לרשת זה את זה כאילו היו נשואים, אך בתנאי שאף אחד מהם לא היה נשוי לבן זוג אחר בזמן מותו של המוריש ובתנאי שהם חלקו משק בית משותף.

חלוקת הירושה בין האחים:

אם למוריש הייתה בת זוג בזמן פטירתו ולא היו לו צאצאים, אך יש לו אחים, בן  הזוג יירש  שני שליש מהעיזבון והשליש הנותר יחולק בין אחיו של המוריש.

אם המוריש לא השאיר אחריו בן זוג, צאצאים או הורים, אחיו יירשו אותו בחלקים שווים.

אם נפטר המוריש ולא הוריש אחריו יורשים על פי דין או על פי צוואה עיזבונו יעבור לרשות המדינה שתעשה בו שימוש לצרכים ציבוריים.

ירושה על פי דין – 3 דברים שחשוב לדעת

סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי  במותו של האדם עובר עיזבונו ליורשים שלו ובהתאם לכך, עם מות המוריש הופך היורש לבעל הזכויות בנכסי המנוח. אך תיקון לחוק שתיקן בית המשפט קובע כי זכותו של היורש בנכס מתגבשת רק לאחר חלוקת העיזבון. ולכן, עד לחלוקת העיזבון לכל היורשים יש זכות בכלל העיזבון, אך לא בחלק מסוים שבו.

צו הירושה חולש רק על הנכסים השייכים למנוח ואין לו תוקף באשר לרכוש שאינו חלק מהעיזבון. רכוש זה מוגדר בסעיף 47 לחוק הירושה האומר כי סכומים המגיעים לנפטר על פי חוזה ביטוח או על חברות בקופת תגמולים או בקרן קצבה אינם נחשבים לחלק מהעיזבון, והם מחולקים בהתאם למוטבים שקבע היורש ולא על פי חוק הירושה.

את חלוקת הדירה אפשר לבצע בשתי דרכים, הדרך הראשונה היא העברת הזכויות על שם המוריש בפנקס המקרקעין והדרך השנייה תיעשה בדרך של מכירת הדירה וחלוקת התמורה בין היורשים.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים, צרו קשר עם עו"ד אלעד בן מומחה בדיני צוואות וירושות.

שאלות ותשובות

כן. גם יורשים על פי צוואה גם יורשים על פי דין רשאים לחלק ביניהם את הירושה בדרך אחרת מהאמור בצוואה, אך לצורך כך עליהם לערוך הסכם בין יורשים עוד לפני חלוקת העיזבון.

כל התנגדות לצוואה מועברת לדיון בבית המשפט שבו תצטרך לנמק מדוע יש לדחות את ההתנגדויות. אך אם מדובר בהתנגדות חסרת בסיס, אפשר אפשרות לפעול בהליכי ביניים אשר עשויים לייתר את ההליך או להפעיל לחץ בפני המשך הניהול שלו.

אם חייתם מעל לשלוש שנים כידועים בציבור ואף אחד מבני הזוג לא היה נשוי לאחר במועד הפטירה, את זכאית לרשת את בן זוגך כאילו הייתם נשואים.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp