איך מתחלקת ירושה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כאשר אדם נפטר, כל עיזבונו עובר ליורשיו. עיזבונו של האדם כולל את נכסיו החומריים, את הקניינים הרוחניים, את כל זכויותיו וגם את חובותיו.

החוק מכיר בשתי דרכים לחלוקת הירושה, חלוקה על פי צוואה וחלוקה על פי חוק הירושה.

כאשר אדם נפטר ולא השאיר צוואה, יחולק העיזבון שלו בהתאם לכללים שנקבעו בחוק הירושה.

מהו סדר היורשים בהתאם לחוק הירושה

חוק הירושה קובע את הסדר הבא:

כאשר אדם נפטר זכות הראשונים לקבלת הירושה מתחלקת בן בת או בן הזוג לבין  ילדיו. בת או בן הזוג יזכו במחצית מסכום הירושה ואילו הילדים יתחלקו ביניהם באופן שווה בשווה במחצית השנייה של הירושה.

נוסף על מחצית כספי הירושה. בן הזוג יירש את מטלטליו של האדם כולל המכונית שלו. אלמנה תהיה זכאית לקבל את דמי הכתובה שלה ובמקרים מסוימים היא תהיה זכאית גם לדמי מזונות מכספי העיזבון.

כאשר בני הזוג חיו כידועים בציבור, זכויות הירושה מגיעות לבן או בת הזוג בדרך שווה לזו של בני זוג נשואים. אך כדי לזכות בכספי הירושה על בן או בת הזוג של הידועים בציבור להוכיח כי הם חיו כידועים בציבור וניהלו משק בית משותף, ושאף אחד מהם לא היה נשוי בעת הפטירה לבן זוג אחר.

אדם שנפטר והשאיר אחריו בן או בת זוג, אך לא הותיר ילדים, זכויות הירושה יתחלקו בין בן הזוג שנותר בחיים לבין הוריו של הנפטר או אחיו ואחיותיו. החלוקה תיעשה בדרך הזו: בן או בת הזוג וההורים יתחלקו בירושה שווה בשווה, אך בת או בן הזוג ואחיו של הנפטר יתחלקו בדרך של שליש ושני שליש. בן או בת הזוג יקבלו שני שליש מהירושה ואילו האחים יקבלו שליש מכספי הירושה.

כאשר הנפטר לא השאיר אחריו הורים, ילדים או אחים, בן או בת הזוג יירשו את כל נכסי העיזבון.

נפטר אדם ולא היו לו ילדים, בן זוג או בת זוג, הוריו ואחיו ואחיותיו יתחלקו בכל עזבונו.

נפטר אדם ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, אך הותיר אחריו ילדים, נכסי העיזבון יחולקו בין כל ילדיו שווה בשווה. במקרה ואחד מילדיו של הנפטר כבר אינו בין החיים, הירושה תעבור לנכדיו בחלוקה שווה בשווה.

נפטר אדם ללא ילדים וללא בן או בת זוג ולא הותיר אחריו הורים או אחים, הירושה תתחלק בין הורי ההורים לצאצאיהם.

נפטר אדם והוכרז כערירי, נכסי הירושה יעברו לטיפולו של האפוטרופוס הכללי ויישמרו במשך מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שאולי יתגלו בעתיד לקבל את חלקם בירושה. לאחר פרק זמן, בהתאם לנקבע בחוק, יעבור העיזבון לידי המדינה.

ירושה על פי צוואה

חוק הירושה מכיר בזכותו של כל אדם לנסח צוואה ולהוריש את רכושו בהתאם לרצונו. הצוואה מוכרת כמסמך משפטי מחייב, אך בתנאי שהיא עומדת במספר כללים.

על הצוואה להיכתב האחת מהדרכים הבאות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה או בדרך של צוואה הדדית.

במצבים שבהם הצוואה נכתבה שלא על סמך רצונו החופשי של המוריש או שהמוריש לא היה צלול בעת כתיבת הצוואה, היא לא תוכר כצוואה בעלת תוקף משפטי.

כדי לממש את הצו ירושה יש לשלוח בקשה לרשם הירושות ולבקש צו קיום ירושה.

אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

צוואה מקורית, תעודת פטירה של המצווה, שובר של תשלום דמי אגרה והוכחה כי כל היורשים המוזכרים בצוואה מודעים להליך הירושה ומכירים את כל פרטי הצוואה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp