יורש אחר יורש

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צוואת יורש אחר יורש מאפשרת להעביר את העיזבון ליורש ראשון ולאחריו ליורש שני.  בצוואה זו אין המוריש מוריש את רכושו לשני יורשים יחד, אלא ליורש אחד בלבד, אך הוא מצווה כי לאחר מות היורש הראשון, הרכוש יועבר ליורש השני שאותו הגדיר המוריש בצוואה כיורש שני.

לדוגמה: אב המעוניין כי בנו יירש אותו, אך לאחר מות בנו , נכדו יירש את העיזבון ולא אשת הבן.

או: בני זוג מבקשים לצוות את הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים אחרי מות בן הזוג הראשון, אך לאחר מותו של בן הזוג השני, הילדים יירשו את הרכוש ולא החבר החדש של בן הזוג, אם יהיה כזה.

יורש אחר יורש – מה אומר החוק

סעיף 42 לחוק הירושה קובע בבירור מהן ההוראות המחייבות בצוואת יורש אחר יורש.

המוריש רשאי להוריש את נכסיו לכל מי שייחפוץ בהתאם לרצונו החופשי. הוא רשאי להוריש את נכסיו או רק חלק מהם ליורש אחד בלבד או למספר היורשים או לכתוב צוואה בהתאם לעיקרון של יורש אחר יורש.

בהסדר של יורש אחר יורש, המוריש רשאי לצוות את עיזבונו לשניים כדי שהיורש השני יזכה בעיזבון רק במות היורש הראשון או בהתקיים תנאי הכתוב בצוואה או במועד שנקבע לכך בצוואה, לפי המוקדם יותר.

היורש הראשון רשאי לעשות בכספי הירושה כבתוך שלו, והיורש השני יזכה רק במה שהותיר לו היורש הראשון. בפסיקה לא נקבע כי אפשר לחייב את היורש להתנהגות סבירה בכספי הירושה, גם אם הדבר אינו עולה בקנה אחד עם התנהגות מוסרית. כל עוד היורש הראשון הוא הבעלים, הוא רשאי לעשות ברכוש כבתוך שלו ואף לתת את הרכוש או חלק ממנו במתנה למוטב אחר שאינו היורש השני. אך, היורש הראשון לא יכול לגרוע מזכותו של היורש השני באמצעות צוואה.

היורש השני זכאי לרשת את העיזבון גם אם לא היה כשיר בעת מותו של המצווה. ולכן צוואת יורש אחר יורש יכולה להיות גם לזכותו של מי שעדיין לא היה בחיים בעת פטירתו של המצווה ונולד אחר כך.

אם היורש השני היה כשיר בעת מותו של המצווה, אך בעת מותו של היורש השני נמצא בו פסול המונע ממנו את זכות הירושה הראשון או שהסתלק מהירושה, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת.

היורש השני לא יוכל לרשת את היורש הראשון אם הוא נפטר לפני מותו של היורש הראשון או לפני שהגיע המועד של הירושה שלו כפי שנכתב בצוואה. ולכן במקרה שהיורש השני נפטר עוד לפני קבלת הירושה, בני משפחתו או כל יורש אחר שלו, לא יוכלו לזכות בירושה.

צוואת יורש אחר יורש יכולה לצוות את הירושה רק לשני יורשים ולא ליותר.

כדי להתגבר על החשש מנישול היורש השני, כמו למשל בנינת מתנה לאדם אחר, יכול המצווה להגביל את היורש הראשון וההגבלה תחייב אותו. יש מספר דרכים להגבלת היורש הראשון, אפשר להוריש לו נכס, לאפשר לו להשתמש בו, אך למנוע ממנו את מכירת הנכס אפשרות נוספת היא שהיורש הראשון יזכה רק מהפירות של הקרן והקרן תהיה של היורש השני.

מה הדין כאשר היורש הראשון מכר את הנכס וקנה נכס אחר במקומו? האם הנכס החלופי נחשב כלחלק מעיזבון המנוח?

השופט גולדברג בפסק ע"א 331/81 קבע כי במקרה כזה יש להחיל את עיקרון העקיבה הקובע כי גם נכס חילופי יהיה שייך לעיזבון של המצווה.

לסיכום, צוואת יורש אחר יורש היא צוואה מורכבת ולכן כדאי להתייעץ עם עורך דין צוואה מומחה בתחום בעת כתיבת הצוואה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp