מועדים להתנגדות לצוואה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

התנגדות לצוואה הינה תביעה משפטית המבוססת על עילות ספציפיות המפורטות בחוק הירושה והיא מכונה גם התנגדות לקיום צוואה או תביעה לביטול צוואה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק הירושה. מטרת הגשת תביעה לביטול צוואה היא למנוע את אכיפתה המשפטית. במידה וההתנגדות לקיום הצוואה תוכתר בהצלחה, בית המשפט יפסול את הצוואה וליורשים לא תהיה אפשרות לממש אותה.

אחד הגורמים להליך בטול הצוואה הוא הקפדה על המועדים הקבועים בחוק.

התנגדות לצוואה –  5 דברים שחשוב לדעת

הגשת התנגדות לצוואה היא בקשה תמציתית וממוקדת המוגשת לרשם לענייני ירושה. הבקשה כוללת מידע כמו פרטי הנפטר, פרטי הצוואה, מספר התיק שנקבע על ידי הרשם לענייני ירושה ואת העילות שבגללן אתם מבקשים להתנגד לצוואה.

החוק קובע כי כל מי ש"מעוניין בדבר" רשאי להגיש בקשת התנגדות לצוואה. "מעוניין בדבר" הוא כל אדם שיש לו עניין בצוואה, בדרך כלל עניין כלכלי, והוא מעוניין לפסול את הצוואה.

כדי להגיש את הבקשה לפסילת הצוואה יש להקפיד על מספר תנאים:

היורשים הגישו בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני הירושה.

הרשם לענייני הירושה פרסם את הבקשה בעיתונות היומית.

עדיין לא ניתן צו לקיום הצוואה.

הגשת ההתנגדות עומדת במסגרת הזמן כפי שנקבע  בחוק הירושה.

בקשת ההתנגדות צריכה לכלול את הפרטים הבאים: שם משפחה, שם פרטי ומספר תעודת הזהות של האדם המגיש את ההתנגדות, פירוט השמות של כל הזוכים בצוואה בציון מספרי תעודה הזהות שלהם, פירוט של הנימוקים להתנגדות בצירוף מסמכים התומכים בעילות, תצהיר מאומת על ידי עורך דין אשר תומך בכל העובדות שפורטו בכתב וקבלה על תשלום אגרה לבית המשפט. אם ההתנגדות הוגשה באמצעות עורך דין, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח מתמשך המסמיך את עורך הדין לפעול בשם המתנגד.

אם הוגשה בקשה להתנגדות לצוואה במועדים הקבועים בחוק, רשם הירושה יבחן את  הבקשה. אם הרשם יקבל את הבקשה הוא יעביר אותה לבית המשפט לענייני משפחה. בבית המשפט הליך ההתנגדות ייהפך לכתב תביעה שבו האדם שביקש את צו קיום הבקשה הוא התובע ואילו האדם שהגיש את תביעת ההתנגדות הוא הנתבע.

אז מהם המועדים להגשת התנגדות לצוואה?

המועדים להגשת ההתנגדות לצוואה קבועים בחוק הירושה.

סעיף 67 א' לחוק הירושה קובע כי את בקשת ההתנגדות לירושה יש להגיש בתוך שבועיים מהמועד שבו רשם הירושות פרסם את בקשת ההתנגדות בעיתונות היומית, בשני עיתונים לפחות.

החוק מאפשר להגיש בקשה להארכת המועד של הגשת ההתנגדות. כל עוד שרשם הירושות לא נתן צו לקיום צוואה, אפשר להאריך את המועד להגשת בקשת ההתנגדות לצוואה. את הבקשה יש להגיש לרשם הירושות ולצרף נימוקים הגיוניים ומקובלים מדוע המועד שהוצב בחוק להגשת הבקשה אינו מספיק. אם הבקשה תתקבל, הרשם לענייני ירושה יאריך את המועד להגשת ההתנגדות לצוואה למשך זמן בהתאם להחלטתו.

אם לא הוגשה ההתנגדות בתוך המועד הקבוע בחוק ואם לא הוגשה בקשה להארכת המועד להתנגדות לצוואה, רשם הירושות יוציא צו לקיום הצוואה.

אם כבר הוציא הרשם לענייני ירושה צו לקיום צוואה, הגשת הבקשה להתנגדות לצוואה אינה רלוונטית. במקרה זה יש  לנקוט בהליך שונה ולהגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה.

מהן העילות שבגללן אפשר להגיש  התנגדות לצוואה?

חוק הירושה מפרט מספר עילות להגשת התנגדות לצוואה:

היעדר יכולת צוואה: המוריש לא היה כשיר מבחינה שכלית או שהיה קטין בעת כתיבת הצוואה, גורמים המביאים לפסילת הצוואה.

השפעה בלתי הוגנת: המוריש היה נתון ללחצים, כפייה או איומים בלתי הוגנים שהובילו לכך שהחלטותיו בצוואה הושפעו בצורה בלתי הוגנת.

צוואה דו-משמעית: הצוואה מכילה הוראות שאינן ברורות או מבלבלות המקשות על קביעת כוונותיו או הנחיותיו של המוריש.

הוראות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות: הצוואה כוללת הוראות שאינן חוקיות או נוגדות עקרונות מוסריים, כמו למשל שהבן זכאי לרשת את הרכוש רק אם יתגרש מאשתו ועוד.

ניגוד עניינים של מוטב: הצוואה כוללת הוראות המיטיבות עם עד או עם אנשים המעורבים בהכנת הצוואה.

צוואה מאוחרת: המוריש כתב צוואה נוספת במועד מאוחר יותר מהצוואה שבגינה מוגשת בקשת ההתנגדות.

פגמים פורמליים וצורניים בצוואה: הצוואה מכילה שגיאות פורמליות או פגמים שהופכים אותה לפסולה, כמו חתימות חסרות, תאריכים שגויים ועוד.

התנגדות לצוואה מועדים – למה חשוב להיעזר בעורך דין

עורך הדין אלעד בן צבר ניסיון רב בטיפול בבקשות התנגדות לצוואה. גם אם יש לכם עילות מוצדקות להגשת ההתנגדות, רצוי, וחשוב להיעזר בעורך דין מומחה לירושות וצוואות.

הליך בקשת ההתנגדות אינו הליך פשוט. העד הראשי, המוריש, כבר אינו בין החיים והוא אינו יכול להביע את דעתו באשר לכוונותיו האמתיות בעת כתיבת הצוואה. בהיעדר המוריש, כדי להוכיח את הטענות להתנגדות יש צורך בבקיאות ובהבנה מקיפה של תהליך ההתנגדות.

התנגדות לצוואה מועדים מחייבת עמידה במועדים קבועים בהתאם למה שנקבע בחוק הירושה. רק עורך דין בעל ניסיון והיכרות עם כל תהליך הגשת ההתנגדות יוכל לנהל בצורה יעילה את מסגרת הזמנים, מתוך הקפדה על הגשת הבקשה במועד הנדרש בצירוף הנימוקים וכל המסמכים הנדרשים.

שאלות ותשובות

התנגדות לצוואה מועדים הם המועדים אשר מפורטים בחוק הירושה. את הבקשה להגשת ההתנגדות יש להגיש בתוך שבועיים ממועד הפרסום בעיתונות ובמקרה הצורך אפשר להגיש בקשה להארכת המועד.

יש מספר תנאים וביניהם התנגדות לצוואה מועדים, כלומר הקפדה על מועדי הגשת הבקשה בהתאם לחוק הירושה והצגת עילות לפסילת הצוואה בהתאם לעילות המופיעות בחוק.

התנגדות לצוואה מועדים תוחמת את מסגרת הזמן שבה אפשר להגיש התנגדות לצוואה. עורך דין מיומן ומקצועי יוכל לעמוד בלחץ הזמן ולהגיש את בקשת ההתנגדות במועדים כפי שקובע חוק הירושה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp