הפקדת צוואה ברשם הירושות

ניווט מהיר החוק בישראל מאפשר לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים הבאות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, וצוואה בפני רשות. כתב אדם צוואה, הוא יכול לשמור אותה בבית, בכספת, אצל עורך הדין או בכל מקום אחר שהוא בוחר. אדם שרוצה להבטיח כי צוואתו תישמר ותימצא אחרי מותו יכול להפקיד אותה אצל רשם העמותות. ההפקדה יכולה להתבצע […]

10 סיבות להתנגדות לצוואה

ניווט מהיר עילות התנגדות לצוואה הן רשימה של עובדות שאם יוכחו בבית המשפט הן עשויות לשמש כראיות לפסילה של הצוואה. את התנגדות לצוואה יכול להגיש כל מי שמרגיש מקופח בחלוקת הרכוש או שנושל מהצוואה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושות בתוך ארבעה עשר יום מהמועד שבו פורסמה בעיתונות היומית הבקשה לקיום הצוואה. במקרים מיוחדים יכול […]

צוואה בעדים

ניווט מהיר יש ארבע צורות חוקיות המאפשרות לכתוב צוואה תקפה, צוואה בעדים היא אחת מהן. צוואה בעדים יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת והיא חייבת להיערך בפני שני עדים המכונים בלשון החוק, עדי קיום לצוואה. עוד קובע החוק כי קיומם של שני עדים  במועד עריכת הצוואה הוא מרכיב יסודי בצוואה, מרכיב שבהיעדרו הצוואה לא […]

ידוע בציבור

ניווט מהיר הגדרת בני זוג כידועים בציבור היא הדרך של המדינה להחיל את הזכויות ואת החובות שהמדינה מעניקה לבני זוג נשואים על בני זוג שאינם יכולים או שאינם רוצים להינשא זה לזו. מכיוון שמדינת ישראל אינה מכירה בנישואין אזרחיים, פותחו שתי חלופות אשר מאפשרות לבני זוג שלא התחתנו בישראל בטקס נישואין דתי ליהנות מהזכויות של […]

צוואה זוגית

ניווט מהיר אצל כל אדם אשר מתקרב לגיל הזהב מתעוררת השאלה מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.  החוק מאפשר את חלוקת הרכוש לאחר פטירתו של אדם בשתי דרכים, בהתאם לחוק הירושה ובדרך של כתיבת צוואה. חוק הירושה קובע את חלוקת הרכוש בין בני המשפחה ומתעדף את דרגות הקרבה המשפחתית בדרך לקבלת הירושה, הצוואה לעומת זאת, מאפשרת […]

צוואה בכתב יד

ניווט מהיר צוואה בכתב יד היא צוואה שנכתבה בכתב ידו של המצווה. החוק קובע כי כל אדם יכול לכתוב צוואה בכתב ידו, באופן עצמאי וללא עזרת עורך דין וללא עלויות. צוואה בכתב יד זוהי הדרך הקלה הפשוטה והזולה לכתיבת צוואה בתוקף ובלבד שתענה על התקנות הנדרשות לכתיבת צוואה בכתב יד. מהם הכללים לכתיבת צוואה בכתב […]

עורך דין התנגדות לצוואה

כאשר אדם הלך לעולמו והשאיר צוואה שבה הוא מורה מה ייעשה ברכושו, על היורשים, הכתובים בצוואה, להגיש בקשה לרשם הירושות לקבלת צו קיום צוואה. ללא צו קיום צוואה, אי אפשר יהיה לממש את רכוש המוריש ולחלק אותו ליורשים. רשם הירושות מפרסם את הבקשה לקיום הצוואה בעיתונות היומית כדי לאפשר למי שמתנגד לצוואה, להגיש התנגדות לקיום […]

כשירות רפואית לצוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, יורשיו יכולים לזכות ברכושו בשתי דרכים, באמצעות חוק הירושה או באמצעות צוואה. חוק הירושה אינו משקף את רצונו של המנוח, אלא קובע מי יהיו היורשים ומהו סדר העדיפות ביניהם. אם רוצה המוריש לקבוע, בעודו בחיים, למי יועבר עזבונו לאחר מותו עליו לכתוב צוואה שבה הוא מפרט מי יירש את עזבונו ובאיזה […]

האם אפוטרופוס יכול לשנות צוואה?

כל אדם רשאי לצוות מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו באמצעות כתיבת צוואה. אולם יש מקרים שבהם התערבות בלתי צפויה של גורם שלישי, כמו למשל אפוטרופוס,  עשויה לגרום שרצונו של המוריש לא יקוים. מתי אפשר לבטל את תוקף הצוואה, לשנות אותה או לרוקן אותה מתוכן ואיך עורך דין לענייני צוואות יוכל לסייע בשמירה על רצון המוריש, […]

סמכויות מנהל עיזבון

הלך אדם לעולמו והשאיר אחריו נכסים ליורשיו. במקרים שבהם היורשים אינם יכולים לנהל את העיזבון שאותו ירשו מסיבות שונות, בית המשפט ימנה מנהל עיזבון לצורך השמירה על זכויות היורשים, שמירה על נכסי העיזבון והוצאה לפועל של רצונו של המצווה. מהו עיזבון? עיזבון זהו כל הנכסים שהשאיר האדם לאחר פטירתו. נכסי העיזבון יכולים להיות נכסים מוחשיים […]

קיום צוואה – כיצד להגיש?

כאשר אדם הלך לעולמו והשאיר צוואה והיורשים רוצים לקיימה, אי אפשר לחלק את הרכוש שלו בין היורשים ללא קבלת צו קיום צוואה, צו שמטרתו להעניק לצוואה תוקף משפטי. רק לאחר שהצוואה מקבלת תוקף של פסק דין אפשר לקיים אותה ולחלק את עיזבון המנוח בין היורשים בהתאם לכתוב בצוואה. ללא צו קיום צוואה, מסמך הצוואה חסר […]

השפעה בלתי הוגנת

השפעה בלתי הוגנת זהו מצב שבו הנהנה מהצוואה משפיע על כותב הצוואה לכתוב צוואה לטובתו. השימוש בטענה כי הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת זו אחת העילות הנפוצות לביטול צוואה. כאשר מבקשים לבטל צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת, על המבקש לבטל את הצוואה להוכיח שהמצווה כתב את הצוואה כשהיה נתון להשפעה כאשר כתב את הצוואה, […]

עדות כבושה

עדות כבושה זהו מונח משפטי המתאר מצב שבו אדם כבש את העדות בליבו וגילה אותה רק בשלב מאוחר יותר. בכל הליך משפטי חשוב מאוד לומר אמת ואת כל האמת. אך יש מקרים שבהם הנאשמים מעדיפים שלא לחשוף את כל האמת, לכבוש את העדות כדי שלא ישפיעו על הלך הרוח במשפט. מצב של עדות כבושה יכול […]

מתנה על תנאי

מתנה על תנאי היא מתנה ללא תמורה, אך קיומה מותנה בתנאי. חוק המתנות בסעיף 4 קובע: " מתנה יכול שתהיה על תנאי יכול שתחייב את המקבל לעשות מעשה בדבר המתנה או להימנע מעשייתו. נותן המתנה רשאי לדרוש מהמקבל את מילוי החיוב ורשאי לדרוש זאת ממי שהחיוב הוא לזכותו". גולשים נוספים התעניינו – ייפוי כח מתמשך […]

מהם הגורמים לפסילת צוואה?

בחוק הירושה קיימות מספר עילות אשר מאפשרות פסילה של צוואה. כאשר אדם מתנגד לצוואה ומבקש לפסול אותה יש להגיש את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. התוצאה של פסילת צוואה היא כי הצוואה אינה תקפה וכי רצון המנוח כפי שהובע בצוואה לא יקוים. זו הסיבה מדוע בית המשפט לא יורה בקלות על פסילה של צוואה, אלא […]

עורך דין פירוק שיתוף

עורך דין פירוק שיתוף

פירוק שיתוף זוהי סיטואציה המתרחשת כמעט כל יום בתרחישים שונים, יורשים שירשו נכס בשותפות ומצאו את עצמם שותפים בעל כורחם, בני זוג שהחליטו להיפרד ואחד מהם מעוניין למכור את הנכסים המשותפים, שותפים שבתחילת העסק ניהלו את השותפות על מי מנוחות אך בהמשך הדרך היחסים עלו על שרטון ואחד השותפים, או יותר, מעוניין לפרק את השותפות […]

בקשה לקיום צוואה

בקשה לקיום צוואה

איך מגישים את הבקשה ואיך מתבצע הליך קיום הצוואה  כאשר אדם הלך לעולמו והשאיר עזבון, יש להסדיר את מימוש העיזבון באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה. כדי לקבל צו קיום צוואה צריך כל אחד היורשים המוזכרים בצוואה או כל אדם אחר שיש לו עניין בצוואה, כמו למשל נושה הטוען כי המוריש חייב לו כספים, להגיש […]

מהו פירוק שיתוף? כל מה שחשוב לדעת

מהו פירוק שיתוף

שותפות היא פעולה קניינית שבה שני שותפים, או יותר, נהנים מזכויות כלשהן בנכס. כאשר מפרקים את השותפות יש צורך בהסדרה של הזכויות הקנייניות של כל שותף בהתאם לחוק. זכות הפירוק היא זכות בסיסית המעוגנת בחוק המקרקעין. מערכת המשפט בישראל רואה בפירוק השותפות "עקרון על", ולכן כל שותף במקרקעין זכאי לדרוש את פירוק השותפות בכל רגע […]

הפקדת צוואה – איך מפקידים צוואה?

הפקדת צוואה - איך מפקידים צוואה ועוד?

צוואה היא מסמך משפטי שבו מצווה האדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. מטרת כתיבת הצוואה היא לחלק את העיזבון שלא בהתאם לחוק הירושה, אלא שרצונו והוראותיו של המוריש הם אלו אשר יכתיבו את סדרי הירושה לאחר פטירתו. הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה היא אינה חובה ואינה חלק מתהליך כתיבת הצוואה, אך היא מבטיחה שהצוואה לא […]

זיכרון דברים – האסמכתא לצוואת

זיכרון דברים

זיכרון דברים הוא הסכם המשמש כתחליף לחוזה מסודר ומטרתו לסכם משא ומתן ראשוני באשר לעסקה הנרקמת בין הצדדים. אך יש מצבים שבהם לא נרקמת עסקה ונרשם זיכרון דברים אשר משמש כעדות לצוואה של שכיב מרע או של אדם הרואה את עצמו מול פני המוות. במצבים אלו רשאי המוריש לצוות בעל פה מה ייעשה בעיזבונו בפני […]

צוואה הדדית – כיצד לכתוב צוואה?

צוואה הדדית - כיצד לכתוב צוואה?

צוואה הדדית היא צוואה המלמדת על הבעת אמון ואהבה גדולה בין שני בני הזוג. בני הזוג שכל כך סומכים אחד על השני, מוכנים להוריש את רכושם המשותף באופן מוסכם מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על בן הזוג השני. צוואה הדדית מביאה לידי ביטוי את עיקרון "ההסתמכות ההדדית", עיקרון שלפיו כאשר בן הזוג אשר ילך […]

חלוקת ירושה ללא צוואה

חלוקת ירושה ללא צוואה

חלוקת ירושה ללא צוואה פירושה ירושה על פי דין. כלומר, כי בעת פטירתו של אדם, עזבונו יעבור ליורשים המנויים בחוק. מצב זה מתקיים בשלושה מצבים שונים: כאשר המנוח נפטר ללא שערך צוואה במידה וקיימת צוואה, אך היא חלקית בלבד ואינה כוללת את כל נכסי המנוח אם הצוואה נפסלה על ידי בית המשפט אל תפספסו – […]

מתי דרוש מנהל עזבון זמני?

עזבון הוא רכושו של אדם שנפטר וככלל, לאחר שהיורשים קיבלו צו קיום צוואה או צו ירושה, יוכלו הם להעביר את הנכסים לבעלותם. אולם, ישנם מצבים בהם היורשים אינם יכולים לנהל את העזבון, אז, יש למנות מנהל עזבון. במקרים דחופים, עולה הצורך במינוי של מנהל עזבון זמני. מתי דרוש מנהל עזבון זמני? ישנו מנעד רחב של […]

איתור בקשה לצו ירושה

הגשתם בקשה לצו ירושה ואתם רוצים לדעת היכן היא עומדת? איתור צו ירושה  הוא הליך פשוט וקל. לשם כך, יש להיכנס לאתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה. מדובר במנוע חיפוש ברור וידידותי שמאפשר לכם לקבל את כל המידע בדבר הבקשה, לבצע פעולות ולקדם את הטיפול בצו.   מה זה צו ירושה? צו ירושה נדרש לנו […]

פירוק שיתוף

המונח פירוק שיתוף מתייחס לשותפות במקרקעין אשר יש צורך בפירוקה בשל נסיבות שונות. שותפות זו יכולה להיות מורכבת משני אנשים או מעשרות בעלים והסיבות בהן נדרש פירוק השיתוף יכולות להיות מגוונות מאוד. פירוק שיתוף ייעשה בדרך של חלוקה בעין של הנכס, כלומר חלוקה פיזית, מכירת המקרקעין לצד שלישי וחלוקת הרווחים, או העברת הבעלות בנכס לאחד […]

פירוק שיתוף בין בני זוג

זוגות רבים מגשימים את החלום הישראלי ורוכשים דירה בתקופת נישואיהם. אולם, בעת גירושין יש לבצע פירוק שיתוף בין הצדדים ולסיים את בעלותם המשותפת על הנכס. היה וקיימת הסכמה בין בני הזוג באשר לאופן הפירוק, תהיה זו פרוצדורה פשוטה יחסית, אך במקרה של מחלוקת, ייתכן ולא יהיה מנוס מהגשת תביעה של פירוק שיתוף בין בני זוג, […]

מהם ההיבטים השונים בעריכת צוואה?

עריכת צוואה הוא צעד הנודע להבטיח כי לאחר מותנו, רכושנו יעבור למי שאנו רוצים בכך. במסגרתה, אנו מחלקים את הרכוש שלנו ליורשים שבחרנו ומגדירים את חלקו של כל אחד מהם ברכוש. בבואנו לערוך צוואה, ישנם היבטים שונים שעלינו לקחת בחשבון: ההיבט הרגשי, ההיבט הכלכלי וההיבט המשפטי. ההיבט הרגשי נהוג לחשוב כי ההיבטים בעריכת צוואה הם […]

חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים

על פי דיני הירושה, בהעדר צוואה, זכות הראשונים לרשת את המנוח, הם בן הזוג והילדים. כך קובע חוק הירושה. כיצד יתחלק ביניהם העזבון? ומה קורה כאשר ישנה צוואה? האם גם אז, עומדת לבן הזוג ולילדים זכות ברכוש? על כך ועוד במאמר שלפניכם. ירושה על פי דין אנו יודעים כי כאשר אדם הולך לעולמו, עזבונו עובר […]

אי כשירות לערוך צוואה

עריכת צוואה היא פעולה משפטית. על כן, במועד זה, חייב להיות המוריש בריא בנפשו וצלול בדעתו. על פי חוק הירושה, התשכ"ה 1965, צוואה אשר נערכה כאשר המצווה לא היה כשיר משפטית, פסולה. כיצד ניתן לבחון בדיעבד את מצבו של המוריש שעתה עוד אינו בחיים? מה יעלה בגורל העזבון כאשר הצוואה נפסלה? ומדוע עריכת צוואה באמצעות […]

ייפוי כח מתמשך ומתן הוראות

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי ייחודי, באמצעותו רשאי כל אדם בן 18 ומעלה, לבחור את האדם או מספר אנשים אשר ידאג לרווחתו ולענייניו, כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו. הממנה בוחר את זהותו של מיופה הכח, את היקף הסמכויות שלו ואף רשאי לתת לו הוראות ספציפיות כיצד למלא את תפקידו. האפשרות למתן הנחיות […]

צוואה בימי קורונה

נגיף הקורונה גורם לכולנו להבין עד כמה החיים בלתי צפויים. תובנה זו מובילה אותנו לעשות כל מיני שינויים בחיינו, להעריך מחדש את הזמן עם המשפחה, את מקום העבודה שלנו וגם לדאוג לעתיד הקרובים לנו על ידי עריכת צוואה. לערוך צוואה – דווקא עכשיו בימים בהם רבים מאיתנו חוששים לפרנסה שלנו ולבריאותנו, יש מי שיקרא שורות […]

מידע שימושי על ועדכני על צוואה

תחום דיני הצוואות והירושות כולל מגוון רחב של שירותים משפטיים, ביניהם: עריכת צוואה, הגשת בקשות לקבלת צו קיום צוואה וצו ירושה, ייצוג בהליך של התנגדות לצוואה וכן שירות של ניהול עזבון.   עריכת צוואה השירות המשפטי המרכזי שמעניק עורך דין לצוואות הוא מטבע הדברים עריכת צוואה. מסמך זה מאפשר למצווה לבחור את היורשים שלו וכן […]

האם ערכתם צוואה?

לכל ענף משפטי יש את הסוגיות הספציפיות בהן הוא עוסק. אלו מתבססות על החקיקה המרכיבה את אותו התחום ואת פסקי הדין שניתנו בנושאים השונים. לכן, אם ברצוננו לקבל שירות משפטי כלשהו בתחום הירושות והצוואות, עלינו לפנות לעורך דין המתמחה בענף זה ואשר עוסק בו באופן שוטף ויומיומי.   עורך דין לענייני ירושה על מנת לקבל […]

זיוף צוואה

סכסוך ירושה יכול להיווצר בין היתר בשל טענה של זיוף צוואה. אז, הטוען כי הצוואה אינה אותנטית ולפיכך, אינה משקפת את רצונו של המנוח, יפנה לבית המשפט לענייני משפחה וינסה להביא לבטלותה. אם בית המשפט ייעתר לבקשתו, הצוואה תיפסל ולכך תהינה משמעויות מרחיקות לכת על כל הצדדים המעורבים. עריכת צוואה כאשר אנו בוחרים לערוך צוואה, […]

הפקדת צוואה על ידי עורך דין

כאשר אדם עורך צוואה, הוא רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. פעולה זו מעניקה לו ביטחון כי הצוואה תישמר בבטחה וכי לאחר מותו, צוואתו תתממש ועזבונו יעבור למי שבחר. בשונה מעריכת הצוואה עצמה, אשר מומלץ לבצעה באמצעות עורך דין, הפקדת צוואה על ידי עורך דין אינה אפשרית (קראו עוד עורך דין צוואה בתל אביב). זאת […]

5 סיבות לפסילת צוואה

פסילת צוואה היא מצב שבו קבע בית המשפט לענייני משפחה, כי בצוואה יש פגם משמעותי המצדיק את ביטולה. מהי משמעותה של צוואה שבוטלה? כיצד יחולק הרכוש בין היורשים ללא צוואה? באלו עילות ניתן לבטל צוואה והאם פנייה לעורך דין יכולה למנוע פסילתה של צוואה. על שאלות חשובות אלו נענה כאן.  פסילת צוואה –מהי? בית המשפט […]

מה הם הדרכים לאישור צוואה?

כאשר אדם הלך לעולמו והותיר אחריו צוואה, יש לפנות לרשם לענייני ירושה לצורך אישור צוואה. הדבר מתבצע באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה. רק לאחר קבלתו, יוכלו היורשים לחלק את הרכוש ביניהם ולרשום אותו על שמם. מהו אישור צוואה? כולנו יודעים את חשיבותה של הצוואה, באמצעותה נקבע מי יהיו היורשים של הרכוש שצברנו לאורך חיינו […]

כיצד להתמודד עם סכסוכי ירושה בין אחים?

סכסוך ירושה בין אחים הוא תרחיש נפוץ, בשל המשמעות הכלכלית שבדבר. על מנת לחסוך בהוצאות של הליכים משפטיים ולמנוע את התפרקות המשפחה על רקע הסכסוך, כדאי לעשות כל שניתן כדי להגיע לפתרון מוסכם. אולם אם הדבר אינו מתאפשר, יעמוד כל צד על זכויותיו באמצעות ייצוג משפטי מטעמו. סכסוכי ירושה בין אחים זה יכול לקרות במשפחות […]

עילות התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה הוא הליך משפטי שמטרתו להביא לכדי פסילת צוואה. אם בית המשפט יקבל את בקשת ההתנגדות, משמעות הדבר היא כי רכושו של הנפטר יחולק על פי סדר הירושה שבחוק או על פי צוואה אחרת. ישנן מספר עילות התנגדות לצוואה כגון: צוואה לטובת עדים, השפעה בלתי הוגנת ואי כשירות לערוך צוואה. מהי התנגדות לצוואה? חוק […]

התנגדות לצוואה הדדית

דיני הירושה מאפשרים לבני זוג לערוך צוואות הדדיות, כאשר כל צוואה מסתמכת על השנייה. לרוב, יקבעו בני הזוג כי עם פטירתו של אחד מהם, הצד השני יירש אותו. כמו כן, בדרך כלל צוואה הדדית תתייחס גם להמשך סדר הירושה. כך, יכולה היא לקבוע שכאשר בן הזוג היורש נפטר גם הוא, העזבון יעבור כולו אל הילדים […]

באלו מקרים ניתן להתנגד לצוואה?

התנגדות לצוואה היא הליך משפטי במסגרתו מבקש אדם מבית המשפט כי יפסול את הצוואה המונחת לפניו. הבסיס לבקשה זו הוא קיומה של עילה אחת או יותר מעילות הביטול המופיעות בחוק הירושה, תשכ"ה – 1965, למשל: טעות בצוואה, השפעה בלתי הוגנת וכדומה. מהי התנגדות לצו קיום צוואה? בעת פטירתו של אדם שהותיר אחריו צוואה, על היורשים […]

הכנת צוואה

החוק בישראל מכיר בארבעה סוגי צוואות ביניהן צוואה בכתב יד- המאפשרת לכל אדם לכתוב ולערוך את צוואתו בעצמו. עם זאת, חשוב לעמוד בתנאים ולכתוב את הצוואה לפי חוק על מנת שתהיה תקינה. הכנת צוואה- השלב הראשון: לפני כתיבה של הצוואה יש לערוך רשימה של כל הנכסים בצורה מדויקת וברורה ופירוט של כל ההון הקיים. יש […]

מתי ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

כאשר אדם נפטר ומשאיר אחריו צוואה חוקית ניתן להוציאה אל הפועל, לצורך כך יש צורך להגשת בקשה לצו קיום צוואה. בחלק מהמקרים היורשים מסתדרים ביניהם וחלוקת הירושה נעשית בהתאם לצוואה, ומחלק מהמקרים ישנם אנשים המגישים התנגדות לצו קיום הצוואה. ישנם מספר סיבות להגיש התנגדות לצו קיום צוואה ולא מעט שאלות שעולות בתחום לכן ננסה לענות […]

עורך דין צוואות וירושות

במקצוע של עריכת דין ישנם מספר תחומים משפטיים בהם ניתן להתמחות, מדיני, פלילי, אזרחי, מסחרי… מן המתבקש שבבחירת עורך דין יש לבחור עורך דין המתמחה בתחום בו אתם זקוקים לסיוע משפטי. משרדינו, משרדו של עורך הדין אלעד בן מתמחה בתחום המשפט מסחרי אזרחי. תחת תחום המשפט האזרחי משמש עורך הדין אלעד בן כעורך דין צוואות […]

כמה זמן לוקח צו קיום צוואה

משרדו של עורך הדין אלעד בן מתמחה בצוואות וירושות ומלווה לקוחות רבים בכתיבה ועריכה של צוואות וכן בהוצאתן לפועל בבוא הזמן מול רשם הירושה. אחת השאלות החוזרות ונשנות במשך תהליך להוצאת צוואה לפועל היא- כמה זמן לוקח עד לקבלת צו קיום צוואה? לבקשת צו קיום צוואה מיידי? חייגו עכשיו 077-9975332 התשובה לכך היא פשוטה- תהליך […]

סוגי צוואות- כל מה שצריך לדעת

חוק הירושה מאפשר לכל אדם להחליט אם הוא מעוניין לערוך צוואה שכן מדובר ברצון ולא בחובה. כמו כן קובע החוק שישנן ארבעה סוגי צוואות שלהם תוקף משפטי: צוואה בכתב יד צוואה בעדים צוואה בפני רשות צוואה בעל פה ישנה חשיבות רבה לעריכת צוואה שכן רק צוואה חוקית קובעת באופן ברור מי הם היורשים ומה הם […]

האם ניתן לבצע עריכת צוואה?

עריכת צוואה היא הרבה מעבר רשימה של נכסים והון אישי ומי ירש אותו. עריכת צוואה מתחילה עוד בתכנון מוקדם של הירושה וחשובה ביותר עד קריטית בכדי שתצא לפועל בדיוק כפי שציווה כותב הצוואה. רוב האזרחים בישראל אינם משאירים אחריהם צוואה דבר הגורם לעיכוב בירושה במקרים הקלים ובסכסוכים ותביעות עתידיות בבתי משפט לאורך שנים במקרים חמורים […]

קיום צוואה – מהם השלבים?

כאשר אדם נפטר ומותיר אחריו צוואה חוקית יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה מרשם הירושה על מנת להוציא לפועל את הצוואה. היורשים יכולים לבקש קיום צוואה באופן עצמאי וכמו כן יכולים להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות המתמחה בתחום. למשרד עורך הדין אלעד בן מגיעות לא מעט בקשות לסיוע בהגשת בקשה לצו קיום צוואה או […]

התנגדות לצו קיום צוואה

כל אדם, שיש לו עניין בירושת הנפטר, והרואה עצמו נפגע מצוואה שבגינה הוגשה בקשה לקיום צוואה, או סובר שהצוואה אינה משקפת את רצונו של המנוח, רשאי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה כדי לברר את תקפותה של הצוואה במסגרת ההליך משפטי. במקרים שבהם הוכח כי נפלה טעות או שהצוואה לא שיקפה את רצונו של המנוח ניתן […]

צוואה לאפוטרופוס או פסול דין

ישנם מקרים שבהם עורך הצוואה הוא אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין. במידה והצוואה נערכה על ידי פסול דין עפ"י חוק הירושה היא תבוטל. מאחר הוא לא מבין מהי הצוואה שהוא חתם עליה. כאשר מדובר באדם שמונה לו אפוטרופוס שבכוונתו לכתוב צוואה, מומלץ להיפגש עם עורך דין לענייני צוואה ולהסדיר את כתיבת הצוואה באופן […]

סוגי צוואות

חוק הירושה תשכ"ה – 1965, מגדיר ארבע סוגי צוואות בעלות תוקף משפטי: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. בשנת 2005 תוקן החוק והוכנס בו הסעיף הנוגע לצוואה הדדית. מומלץ לערוך את הצוואה בליווי של עו"ד צוואות שמתמחה בכתיבת צוואות. יחד עם זאת, קיימת האפשרות לערוך צוואה באופן עצמאי עם […]