חלוקת עזבון

עזבון הוא המונח המשפטי לכלל רכושו של אדם שנפטר, כאשר זה יעבור ליורשיו. זהות היורשים וחלקו של כל אחד מהם בעזבון, נקבעים בצוואה אותה ערך המנוח בחייו ובהעדרה, נקבעים הם על פי דין. על מנת לחלק את הרכוש בין היורשים הלכה למעשה, יש צורך בקבלת הצו המתאים: צו קיום צוואה או צו ירושה. ירושה על […]