פירוק שיתוף ללא הסכמה – אתם שואלים, המומחים עונים!

הליך של פירוק שיתוף הוא הליך אשר נועד למנוע  מצב שבו נכס מקרקעין אינו מאפשר לשותפים ליהנות ממנו בשל סיבות שונות. זכות הפירוק היא זכות בסיסית המעוגנת בחוק המקרקעין. כאשר כל השותפים לנכס מסכימים לבקשת הפירוק, פירוק השותפות ייעשה בהסכמה, בהליך מהיר וקצר, אך כאשר לפחות אחד מהשותפים מתנגד לפירוק מתבצע תהליך של פירוק ללא […]

רישום הערת אזהרה – פרטים חשובים

הכול על מטרת הרישום, סוגי האזהרות ועל דרך רישום האזהרה או ביטולה. הערת אזהרה זוהי פעולה משפטית אשר מבוצעת בלשכת רישום המקרקעין. לשכת רישום המקרקעין נקראת בז'רגון המקצועי "טאבו", ולכן הערת אזהרה נקראת גם "אזהרה בטאבו". הערת אזהרה זוהי התחייבות בכתב של בעל הזכויות בקרקע לביצוע עסקה מסוימת או להפך, התחייבות להימנעות מביצוע עסקה. זוהי […]

הסכם חלוקת עזבון

הידעתם? דיני הירושה בישראל מאפשרים ליורשים לשנות את אופן חלוקת הירושה ביניהם. הדבר נעשה באמצעות הסכם חלוקת עזבון, אותו ניתן לערוך בין אם מדובר על ירושה על פי דין ובין אם על ירושה על פי צוואה. לאור חשיבותו ומשמעויותיו הענפות של הסכם זה, אין לערוך אותו אלא לאחר קבלת ייעוץ ובליווי של עורך דין מקצועי […]

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית?

כאשר ברצוננו לערוך צוואה, עולות לא מעט שאלות והתלבטויות. אחת מהן היא האם לערוך צוואה אישית רגילה או צוואה הדדית יחד עם בן או בת הזוג. חשוב לדעת כי יש שוני מהותי בין שני סוגי הצוואות ועל כן, חשוב להכירו לפני שמקבלים החלטה. מהו ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית? על כך במאמר שלפניכם.   […]

דיני ירושה ועיזבון

במהלך חיינו אנו צוברים רכוש ונכסים שונים כגון: דירה, קופות חסכון, מטלטלין ועוד. לאחר מותנו, יעבור הרכוש שצברנו אל היורשים שלנו. דיני יורשה ועיזבון קובעים מיהם היורשים של המנוח ומסדירים את אופן העברת נכסי העיזבון אליהם. ירושה על פי דין כאשר אנו עורכים צוואה, אנו אלו שבוחרים מי יהיו היורשים שלנו ואנו אלו שמחליטים איזה […]

מנהל עזבון זמני

מנהל עזבון מתמנה על ידי בית המשפט, כאשר המינוי יכול להיות זמני או קבוע. מינוי מנהל זמני נדרש בין היתר כאשר יש צורך דחוף לשלם חובות של העזבון, לממש נכסים מפסידים ובעת חשש מפני קיפוח של אחד היורשים אם לא ימונה לעיזבון מנהל. מינוי מנהל עזבון עזבון הוא המונח המשפטי לרכושו של אדם אשר נפטר. […]

חלוקת עזבון

עזבון הוא המונח המשפטי לכלל רכושו של אדם שנפטר, כאשר זה יעבור ליורשיו. זהות היורשים וחלקו של כל אחד מהם בעזבון, נקבעים בצוואה אותה ערך המנוח בחייו ובהעדרה, נקבעים הם על פי דין. על מנת לחלק את הרכוש בין היורשים הלכה למעשה, יש צורך בקבלת הצו המתאים: צו קיום צוואה או צו ירושה. ירושה על […]

ניהול עיזבונות

מנהל עיזבון ימונה כאשר קיימות סיבות המצדיקות זאת כגון: במקרים בהם קיימים חובות כבדים הרובצים על העיזבון, ריבוי נכסי עיזבון שניהולם על ידי כלל היורשים יהווה מכשול עיזבונות מורכבים (תאגידים, נכסים בחו"ל) במקרים בהם קיימים חילוקי דעות קשים בין היורשים או כאשר בין היורשים קיימים קטינים, יורשים שמונה להם אפוטרופוס, או הוראות להקמת הקדש ציבורי […]

מהו הסכם בין יורשים /חלוקת עיזבון?

גם אם המנוח הותיר אחריו צוואה מסודרת ותקינה על פי רצונו לחלוקת הרכוש, אין מניעה לשנות את חלוקת עיזבון המנוח. סעיף 111(ג) לחוק הירושה מאפשר ליורשים לשנות את הוראות החלוקה הקובעות בצוואה באמצעות הסכם חלוקת עיזבון, ליורשים יש שיקול דעת ביחס לאופן שבו יחולק ביניהם הרכוש שירשו. הסיבות לעריכת הסכם חלוקת עיזבון הסיבות לעריכת הסכם […]

כינוס נכסי העיזבון (ירושה) על ידי מנהל העיזבון

מנהל עיזבון אחראי, בין יתר תפקידיו, לרכז ולכנס את כל נכסי העיזבון.  בסמכותו של מנהל העיזבון לדרוש כי כל נכסי עיזבון יימסרו לחזקתו, לגבות חובות, להגיש תביעה לפינוי נכס השייך לעיזבון, ולדאוג להשבת חובות בארץ ובחו"ל. באופן זה של כינוס כל נכסי העיזבון, יתאפשר למנהל העיזבון לנהל את כל רכושו של הנפטר בצורה הטובה ביותר […]