מנהל עזבון זמני

מנהל עזבון מתמנה על ידי בית המשפט, כאשר המינוי יכול להיות זמני או קבוע. מינוי מנהל זמני נדרש בין היתר כאשר יש צורך דחוף לשלם חובות של העזבון, לממש נכסים מפסידים ובעת חשש מפני קיפוח של אחד היורשים אם לא ימונה לעיזבון מנהל. מינוי מנהל עזבון עזבון הוא המונח המשפטי לרכושו של אדם אשר נפטר. […]