ניהול עיזבונות

מנהל עיזבון ימונה כאשר קיימות סיבות המצדיקות זאת כגון: במקרים בהם קיימים חובות כבדים הרובצים על העיזבון, ריבוי נכסי עיזבון שניהולם על ידי כלל היורשים יהווה מכשול עיזבונות מורכבים (תאגידים, נכסים בחו"ל) במקרים בהם קיימים חילוקי דעות קשים בין היורשים או כאשר בין היורשים קיימים קטינים, יורשים שמונה להם אפוטרופוס, או הוראות להקמת הקדש ציבורי […]