מנהל עזבון זמני

מנהל עזבון מתמנה על ידי בית המשפט, כאשר המינוי יכול להיות זמני או קבוע. מינוי מנהל זמני נדרש בין היתר כאשר יש צורך דחוף לשלם חובות של העזבון, לממש נכסים מפסידים ובעת חשש מפני קיפוח של אחד היורשים אם לא ימונה לעיזבון מנהל. מינוי מנהל עזבון עזבון הוא המונח המשפטי לרכושו של אדם אשר נפטר. […]

חלוקת עזבון

עזבון הוא המונח המשפטי לכלל רכושו של אדם שנפטר, כאשר זה יעבור ליורשיו. זהות היורשים וחלקו של כל אחד מהם בעזבון, נקבעים בצוואה אותה ערך המנוח בחייו ובהעדרה, נקבעים הם על פי דין. על מנת לחלק את הרכוש בין היורשים הלכה למעשה, יש צורך בקבלת הצו המתאים: צו קיום צוואה או צו ירושה. ירושה על […]

ניהול עיזבונות

מנהל עיזבון ימונה כאשר קיימות סיבות המצדיקות זאת כגון: במקרים בהם קיימים חובות כבדים הרובצים על העיזבון, ריבוי נכסי עיזבון שניהולם על ידי כלל היורשים יהווה מכשול עיזבונות מורכבים (תאגידים, נכסים בחו"ל) במקרים בהם קיימים חילוקי דעות קשים בין היורשים או כאשר בין היורשים קיימים קטינים, יורשים שמונה להם אפוטרופוס, או הוראות להקמת הקדש ציבורי […]

מהו הסכם בין יורשים והסכם חלוקת עיזבון

גם אם המנוח הותיר אחריו צוואה מסודרת ותקינה על פי רצונו לחלוקת הרכוש, אין מניעה לשנות את חלוקת עיזבון המנוח. סעיף 111(ג) לחוק הירושה מאפשר ליורשים לשנות את הוראות החלוקה הקובעות בצוואה באמצעות הסכם חלוקת עיזבון, ליורשים יש שיקול דעת ביחס לאופן שבו יחולק ביניהם הרכוש שירשו. הסיבות לעריכת הסכם חלוקת עיזבון הסיבות לעריכת הסכם […]

כינוס נכסי העיזבון (ירושה) על ידי מנהל העיזבון

מנהל עיזבון אחראי, בין יתר תפקידיו, לרכז ולכנס את כל נכסי העיזבון.  בסמכותו של מנהל העיזבון לדרוש כי כל נכסי עיזבון יימסרו לחזקתו, לגבות חובות, להגיש תביעה לפינוי נכס השייך לעיזבון, ולדאוג להשבת חובות בארץ ובחו"ל. באופן זה של כינוס כל נכסי העיזבון, יתאפשר למנהל העיזבון לנהל את כל רכושו של הנפטר בצורה הטובה ביותר […]