חלוקת ירושה בין יורשים

עזבונו של אדם שנפטר עובר ליורשיו, אם על פי צוואה ואם על פי ירושה שבדין. החוק מאפשר ליורשים לסטות מהסדר הירושה שחל ולקבוע חלוקה שונה של נכסי העזבון (קראו עוד ניהול עיזבון). פעולה זו נדרשת בין היתר משיקולי חסכון במס או כדי לפתור סכסוך ירושה. חלוקת ירושה בין יורשים תיעשה באחת משתי דרכים: בדרך של […]