ירושה על פי דין – חובת קריאה!

נתונים מראים שרוב האזרחים במדינת ישראל אינם משאירים צוואה למימוש אחר מותם. במקרים כאלה, כאשר אין צוואה חוקית שמצווה אלו מהנכסים להוריש למי מהיורשים- חוק הירושה קובע מי יהיו היורשים ואיזה חלק יקבל כל אחד מהם בכלל נכסי המוריש. מקרה כזה נקרא "ירושה על פי דין". לפי חוק הירושה לצורך מימוש הזכות של קבלת אותה […]