חובת הדיווח של האפוטרופוס

לאדם שהתמנה לאפוטרופוס יש אחריות רבה מאוד. עליו לסייע לחסוי, אותו אדם לו הוא מונה, לחיות את חייו באופן המיטיבי. עליו לקבל עבורו החלטות רפואיות, לנהל את נכסיו ולפעול לטובתו בכל עניין שניתנה לו סמכות לטפל בו. על מנת לוודא כי האפוטרופוס מבצע את תפקידו כראוי, הטיל עליו המחוקק חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי. מוסד האפוטרופסות […]