בקשה להחלפת אפוטרופוס

תפקידו של האפוטרופוס הוא לדאוג לצרכיו של החסוי, אותו אדם לו הוא מונה כדי לטפל בענייניו. עליו לפעול ביושר ומוסר, ללא משוא פנים וניגוד עניינים וכל החלטה שמקבל הוא, צריכה להיות לטובת החסוי. כאשר האפוטרופוס מפר את חובותיו, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה להחלפת אפוטרופוס.   הקדמה: מהי אפוטרופסות? מרביתנו מכירים את המונח אפוטרופוס בהקשר […]