ביטול אפוטרופוס לרכוש

כאשר אדם אינו כשיר לקבל החלטות עבור עצמו, יש למנות לו אפוטרופוס לרכוש ומינוי זה הוא חשוב מאוד ואף הכרחי. עם זאת, לעיתים המינוי מתבצע ללא הצדקה ממשית ומתוך הטעיה של המבקש את בית המשפט. אז, יש לפנות בבקשה לביטול המינוי. כמו כן, ביטול אפוטרופוס לרכוש מתייחס גם למצב שבו יש צורך באפוטרופוס, אך יש […]