ייפוי כוח מתמשך – אובדן כושר החלטה

ייפוי כוח מתמשך זהו הסדר משפטי המבטא תפיסה חברתית חדשנית, תפיסה אשר שמה במרכז את הזכות של האדם לחיות את חייו לפי רצונותיו ובחירותיו גם כאשר הוא מוגבל בתחומים שונים. רבים מאתנו כותבים צוואה שבה אנו מצווים איך ינוהל העיזבון שלנו לאחר שנעבור מהעולם, אך אצל רבים שנות החיים האחרונות מלוות בקשיים המכבידים או אפילו […]

איך בוחרים אפוטרופוס?

האם די ברצונו של אדם להתמנות לאפוטרופוס כדי שבית המשפט יעניק לו את התפקיד? או שמא בוחן הוא גם את טוהר כוונותיו? את כישוריו? את זמינותו? לאפוטרופוס אחריות כבדת משקל ולכן, בית המשפט יקפיד למנות את מי שהוא סבור כי ישרת את טובתו של החסוי בצורה הטובה ביותר. הליך מינוי אפוטרופוס בית המשפט לענייני משפחה […]

מה חשוב לדעת על אפוטרופסות?

אפוטרופסות הוא אחד הנושאים הרגישים והמורכבים יותר בתחום המשפט. הסיבה לכך היא כי במסגרתו אנו פונים לבית המשפט ומבקשים לשלול את עצמאותו של אדם אחר, קרוב לנו, שאינו יכול עוד לטפל בענייניו ומבקשים למנות לו אדם אחראי, אפוטרופוס שיקבל החלטות עבורו. במאמר זזה ריכזנו עבורכם מה חשוב לדעת על אפוטרופסות.   מה זה בעצם אפוטרופסות? […]

פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

ריבוי בעלויות במקרקעין הוא פתח למחלוקת בין השותפים, באשר לשאלה כיצד להשתמש ולנהל אותו. בהעדר הסכמה, מציעים דיני המקרקעין פתרון: לפרק את השותפות, כך שכל בעלי הזכויות בנכס יוכלו לממש את זכותם בו. אחת הסיטואציות השכיחות של בעלות משותפת במקרקעין היא בין אחים, אשר ירשו נכס מהוריהם ואינם מצליחים להסכים על אופן השימוש בו. מילה […]

פירוק שותפות במקרקעין

סעיף 37 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 קובע כי כל שותף במקרקעין זכאי בכל עת לדרוש את פירוק השיתוף. ישנם סוגים שונים של שותפויות במקרקעין, ביניהן: שותפות עסקית, שותפות שנוצרה בעקבות ירושה ושותפות בין בני זוג. שותפות עסקית במקרקעין במקרים רבים, שותפות במקרקעין נוצרת בשל קשר עסקי. כך, כמה אנשים חוברים יחדיו לרכישת קרקע […]

אפוטרופוס לרכוש

במצב שבו אדם אינו יכול לטפל בענייניו הפיננסיים ולקבל החלטות שקולות הדואגות לטובתו, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לרכוש. תפקידו יהיה לנהל עבור אותו אדם, הנקרא חסוי, את העניינים הכספיים ולשמור על האינטרסים הכלכליים שלו. מהו תפקידו של אפוטרופוס לרכוש? אפוטרופוס הממונה על ידי בית המשפט להיות אפוטרופוס לרכוש יטפל בענייניו הכספיים של […]

איך ממנים אפוטרופוס?

יש לכם הורה מבוגר? סביר מאוד להניח כי בשלב מסוים תיאלצו להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס. הבקשה תוגש אל בית המשפט לענייני משפחה והוא ייעתר לה כאשר שוכנע כי האדם שבשמו הוגשה הבקשה אכן זקוק לאדם אחר שידאג לענייניו. מהו אפוטרופוס? אפוטרופוס הוא מי שאחראי על ניהול ענייניו ודאגה לרווחתו של אדם אחר, הנקרא בשפה המשפטית […]

ייפוי כח מתמשך – האם יש פיקוח?

אחד ההבדלים המשמעותיים בין ייפוי כח מתמשך לבין מינוי אפוטרופוס נוגע לסוגיית הפיקוח. בעוד שעל אפוטרופוס חלה חובת דיווח מקיפה אשר נועדה לוודא כי הוא ממלא את תפקידו כהלכה ובהתאם לצו המינוי של בית המשפט, הרי שעל מיופה הכח המתמנה במסגרת ייפוי כח מתמשך אין מנגנון פיקוח שוטף.   חובת הדיווח על אפוטרופוס אפוטרופוס ממונה […]

חובת הדיווח של האפוטרופוס

לאדם שהתמנה לאפוטרופוס יש אחריות רבה מאוד. עליו לסייע לחסוי, אותו אדם לו הוא מונה, לחיות את חייו באופן המיטיבי. עליו לקבל עבורו החלטות רפואיות, לנהל את נכסיו ולפעול לטובתו בכל עניין שניתנה לו סמכות לטפל בו. על מנת לוודא כי האפוטרופוס מבצע את תפקידו כראוי, הטיל עליו המחוקק חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי. מוסד האפוטרופסות […]

ביטול אפוטרופוס לרכוש

כאשר אדם אינו כשיר לקבל החלטות עבור עצמו, יש למנות לו אפוטרופוס לרכוש ומינוי זה הוא חשוב מאוד ואף הכרחי. עם זאת, לעיתים המינוי מתבצע ללא הצדקה ממשית ומתוך הטעיה של המבקש את בית המשפט. אז, יש לפנות בבקשה לביטול המינוי. כמו כן, ביטול אפוטרופוס לרכוש מתייחס גם למצב שבו יש צורך באפוטרופוס, אך יש […]

צו ירושה אפוטרופוס

הסמכות למתן צו ירושה נתונה לרשם לענייני ירושה, אשר הנו חלק מאגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. הגשת בקשה לצו ירושה נדרשת במקרה שבו אדם הלך לעולמו מבלי שערך בחייו צוואה, או כאשר הצוואה שהותיר אינה חלה על כל רכושו.   מהו צו ירושה? רכושו של אדם שנפטר עובר ליורשיו ואלו נקבעים בצוואה. אז יגישו היורשים […]

בקשה להחלפת אפוטרופוס

תפקידו של האפוטרופוס הוא לדאוג לצרכיו של החסוי, אותו אדם לו הוא מונה כדי לטפל בענייניו. עליו לפעול ביושר ומוסר, ללא משוא פנים וניגוד עניינים וכל החלטה שמקבל הוא, צריכה להיות לטובת החסוי. כאשר האפוטרופוס מפר את חובותיו, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה להחלפת אפוטרופוס.   הקדמה: מהי אפוטרופסות? מרביתנו מכירים את המונח אפוטרופוס בהקשר […]

בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס הוא מי שממונה לדאוג לענייניו של אדם אחר, אשר אינו מסוגל, בשל מצבו הבריאותי לדאוג לעצמו. המינוי נעשה אך ורק על ידי בית המשפט וזאת לאחר שהוגשה לו בקשה מנומקת בכתב. ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף, לרכוש, או לשניהם, כאשר בית המשפט יקבע את זהות האפוטרופוס ואת היקף סמכויותיו.   מה זה בעצם […]

אפוטרופסות – הגשת בקשה לבית המשפט

אחד הנושאים המשפטיים הנוגעים לכולנו הוא אפוטרופסות. מונח זה מתייחס למצב שבו אדם לא יכול לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם ועל כן נדרש למנות לו אפוטרופוס שיכנס בנעליו ויקבל החלטות עבורו. מינוי אפוטרופוס, קביעת זהותו וסמכויותיו נעשה על ידי בית המשפט לענייני משפחה.   הגשת בקשה לבית המשפט מינוי אפוטרופוס נעשה באמצעות הליך משפטי, במסגרתו […]

אפוטרופוס לגוף

על פי חוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן הוא נתן לכך הסכמה מדעת, במקרה של טיפול רפואי דחוף, ניתן באישור של שלושה רופאים לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה. כאשר אדם נמצא במצב שבו אינו יכול לדאוג לענייני גופו או לקבל החלטות בנוגע לטיפול רפואי בכוחות עצמו, אפשר להגיש […]

ייפוי כוח מתמשך

בעבר האפוטרופסות היוותה את האפשרות היחידה שבאמצעותה אדם כלשהו יכול היה לקבל סמכות לניהול ענייניו של אדם אחר במקרה הצורך, אולם כדי למנות אפוטרופוס היה צורך לפנות לבית המשפט אשר היה מכריע בשאלת הצורך במינוי וזהות האפוטרופוס (מי ימונה כאפוטרופוס). בתיקון חוק שנכנס לתוקף לאחרונה מאפשר החוק להכין מסמך (ייפוי כוח מתמשך) שייערך מראש כאשר […]

אפוטרופסות לרכוש

כאשר אדם נמצא במצב שבו אינו יכול לדאוג לענייני רכושו או לענייני והאישיים בכוחות עצמו, אפשר להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס שיוכל לטפל בכל ענייניו. את מינוי האפוטרופסות ניתן לבקש במקרה של קטינים שטרם מלאו להם 18 שנה במקרים לפי התנאים המפורטים בחוק או בגירים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם. החוק בישראל המסדיר את מינוי האפוטרופוס […]

צוואה לאפוטרופוס או פסול דין

ישנם מקרים שבהם עורך הצוואה הוא אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין. במידה והצוואה נערכה על ידי פסול דין עפ"י חוק הירושה היא תבוטל. מאחר הוא לא מבין מהי הצוואה שהוא חתם עליה. כאשר מדובר באדם שמונה לו אפוטרופוס שבכוונתו לכתוב צוואה, מומלץ להיפגש עם עורך דין לענייני צוואה ולהסדיר את כתיבת הצוואה באופן […]