מינוי מנהל עזבון

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עזבון הוא כל הרכוש שהשאיר האדם לאחר שהלך לעולמו, אלו יכולים להיות נכסי נדל"ן, חשבונות בנק, מיטלטלין או נכסים מופשטים כמו זכויות יוצרים ועוד.

כאשר היורשים אינם מסוגלים לנהל את העזבון של המנוח מסיבות שונות כמו מורכבות העזבון או בשל חובות הרובצים על העזבון, בשל מחלוקות וסכסוכים בין היורשים  ועוד, ממנים  מנהל עזבון כדי לשמור על העזבון או על זכויות היורשים בהתאם לנסיבות.

מנהל העזבון יכול להתמנות באופן זמני עד למתן צו קיום ירושה  או באופן קבוע עד לחלוקת העזבון כולו.

כל יורש או זוכה בצוואה רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון והגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה.

מתי ממנים מנהל עזבון?

ככל שניהול העזבון מורכב יותר, כך סביר יותר שהערכאה המשפטית תמנה מנהל לעזבון.

כאשר רובצים על העזבון חובות כבדים, כאשר העזבון מכיל נכסים רבים ומורכבים בארץ או בחו"ל, כאשר היורשים אינם כשירים מבחינה משפטית כמו קטינים, פסולי דין או בעלי מוגבלויות, כאשר קיים קושי באיתור יורשים או כאשר קיימים סכסוכים מרים בין היורשים, סכסוכים שאינם מאפשרים את הניהול התקין של העזבון.

מי יכול להתמנות למנהל עזבון?

כל מי שהוא תושב הארץ, או תאגיד או האפוטרופוס הכללי רשאים להתמנות כמנהל עזבון.

בדרך כלל האפוטרופוס לא יתמנה למנהל האפוטרופוס, אלא אחד מאלה:

  • מי שהנפטר ציין בצוואתו למנות אותו כמנהל עזבון.
  • אדם שאינו נמנה בין היורשים ולא הוזכר בצוואת המוריש, אך הוא מקובל על כל היורשים.
  • כאשר הנפטר לא השאיר צוואה, כל אדם המוסכם על כל היורשים רשאי להתמנות כמנהל עזבון.
  • כאשר המוריש לא ציין בצוואתו מי יהיה מנהל העזבון וכאשר אין הסכמה בין היורשים, בית המשפט ימנה את מנהל העזבון.
  • כאשר ניהול העזבון דורש פעולות משפטיות מורכבות, בית המשפט יעדיף למנות אפוטרופוס מנהל עזבון בעל הכשרה משפטית.
  • כל יורש רשאי להתמנות למנהל העזבון כל עוד אין ניגוד עניינים בינו לבין שאר היורשים.

מתי ממנים מנהל עזבון זמני?

מנהל עזבון זמני מתמנה כאשר נכסי העזבון דורשים טיפול מיוחד כמו, למשל, בית עסק או חברה שיש לנהל באופן שוטף, גביית  דמי שכירות  וכדומה.

מנהל עיזבון מתמנה לתקופה של עד שישה חודשים , אלא אם בית המשפט קבע אחרת.

מהו מנהל עזבון קבוע?

מנהל עזבון קבוע מתמנה עד לסיום חלוקת העזבון. הוא מתמנה לתקופה של שנתיים, אלא אם בית המשפט יחליט אחרת.

מה תפקידו של מנהל העזבון?

תפקידו של מנהל העיזבון משתנה בהתאם לנסיבות. לעתים הוא יידרש לאתר את כל הנכסים הנכללים בעיזבון, לעתים הוא יידרש לשלם את חובות העזבון או לגבות את החובות של העזבון או לאתר את כל יורשי העזבון. לא אחת התפקיד דורש ניהול שוטף של הנכסים כמו למשל השכרה וגביית דמי השכירות, ובמקרה שהנפטר ביקש להקים הקדש על מנהל העזבון יהיה להקים את ההקדש ולנהל אותו.

על מנהל העזבון חלות מספר חובות:

  • עליו להגיש פירוט שנתי המפרט את נכסי העזבון לאפוטרופוס הכללי.
  • עליו להגיש לאפוטרופוס דו"חות שנתיים המפרטים את כל הפעולות שעשה באשר לניהול העזבון.
  • למלא את ההוראות של בית המשפט.
  • לנהל הליכים מטעם היורשים ובשם העזבון.

מהו שכר הטרחה של מנהל העזבון?

בית המשפט הוא הקובע את שכרו של מנהל העזבון. שכר המנהל נקבע מתוך התחשבות שווי העזבון, בסוג הנכסים, בהיקף הפעולות שמבצע המנהל, בטיבן ועוד. בדרך כלל השכר שיקבל המנהל לא יעלה על שלושה אחוז משווי העזבון. במקרים חריגים שבהם עבודת הניהול דורשת מאמץ מיוחד רשאי בית המשפט להגדיל את שכר טרחת המנהל, אך לא יותר מארבעה אחוז משווי העזבון.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp