ערעור על צוואה

ערעור על צוואה

ערעור על צוואה הוא הליך משפטי המאפשר לאדם שאינו מרוצה מהוראות צוואה לבקש מבית המשפט לבטל אותה, כולה או חלקה, או לתקן אותה.

זהו למעשה הליך של "התנגדות לצו קיום צוואה" או "בקשה לביטול צו קיום צוואה" על פי חוק הירושה הישראלי.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה היא ההליך שמטרתו לערער על תוקף או על אמיתות הצוואה לפני שניתן לה תוקף משפטי. ההתנגדות מוגשת בתגובה לבקשה למתן צו קיום צוואה בשל עילות שונות כמו חוסר כשרות לצוות, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת הצוואה, זיוף חתימה ועוד. ההתנגדות לצוואה יכולה להיות מוגשת על ידי כל אדם הרואה עצמו נפגע מהצוואה.

בקשה לביטול צו קיום צוואה

בקשה לביטול צו קיום צוואה היא ההליך שמטרתו לערער על צוואה שכבר ניתן לה תוקף משפטי על ידי הרשם או בית המשפט. הבקשה מנסה למעשה לבטל צו קיום צוואה שכבר ניתן ומתקבלת רק אם התגלתה עובדה חדשה המצדיקה את ביטול הצו.

מתי אפשר להגיש ערעור על צוואה?

אפשר להגיש ערעור על צוואה במקרים הבאים:

פגמים צורניים בצוואה:

צוואה חייבת לעמוד בדרישות צורניות מסוימות על מנת להיות תקפה. לדוגמה, הצוואה חייבת להיות כתובה בכתב יד, חתומה על ידי המצווה ועדים ונושאת תאריך. פגמים אלו עלולים להוביל לביטול הצוואה.

חוסר כשירות המצווה:

המצווה חייב להיות בעל כושר משפטי בעת עריכת הצוואה. אדם שאינו בעל כושר משפטי כמו קטין או אדם הסובל ממחלת נפש קשה אינו יכול לערוך צוואה תקפה.

כפיה, איום או השפעה לא הוגנת:

אם המצווה ערך את הצוואה תחת כפיה, איום או השפעה בלתי הוגנת, הצוואה עלולה להיפסל.

טעות:

אם הצוואה נעשתה כתוצאה מטעות, כמו טעות בזיהוי היורשים או טעות במתן הוראות הצוואה, בית המשפט רשאי לבטל את הצוואה או לתקן אותה.

מרמה:

כאשר מציגים בפני המצווה מצג שווא לגבי עובדות רלוונטיות כמו מצבו הבריאותי של יורש אחר או מצבו הכלכלי של המצווה עצמו, כאשר מסתירים מהמצווה מידע רלוונטי כמו קיומו של יורש נוסף ועוד.

כאשר מפעילים לחץ על המצווה כדי לחתום על צוואה שאינו מעוניין בה או שמנצלים את חולשתו של המצווה בשל גילו המתקדם או מצבו הבריאותי הירוד כדי לגרום לו לחתום על צוואה שאינו מעוניין בה.

אי-חוקיות של הוראות הצוואה:

כאשר הוראות צוואה אינן חוקיות כמו הוראות המפלות בין יורשים או הוראות המורות על ביצוע מעשה בלתי חוקי, הן אינן תקפות.

מי יכול להגיש ערעור על צוואה?

הזכות להגיש ערעור על צוואה נתונה ליורשים על פי דין או ליורשים שהוזכרו בצוואה, לנושים של המצווה – אם הוראות הצוואה פוגעות בזכויותיהם, ולתובע הכללי כאשר הוראות הצוואה נוגדות את הסדר הציבורי או את החוק.

ערעור על צוואה – משולחנו של עורך הדין

בפסק דין: "ע"א 685/76". ערך חולה סופני צוואה לטובת אשתו. לאחר מותו הגישו אחיו ערעור על הצוואה בטענה שהמוריש לא היה כשיר בעת עריכת הצוואה והיה נתון ללחצים מצד אשתו. להוכחת הטענות הביאו האחים עדויות רבות של רופאים , אחיות ועוד שהיו אתו בקשר לפני מותו.

להגנתה טענה האישה שבעלה היה כשיר לחלוטין בעת עריכת הצוואה ושהוא חתם עליה מרצונו החופשי. עוד טענה האישה שלא הפעילה כל לחץ על בעלה ושהיא רצתה רק את טובתו.

בית המשפט העליון קיבל את ערעור האחים וביטל את הצוואה. בית המשפט קבע שחוסר כשירותו של פלוני הוכח מעבר לכל ספק סביר וקבע עוד שהצוואה נערכה תחת לחץ האישה ושהיא ניצלה את חולשתו של בעלה כדי לגרום לו לחתום על צוואה לטובתה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp