כיצד לכתוב צוואות חוקיות?

צוואה היא מסמך משפטי שבו מורה האדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. עזבונו של האדם יכול להתחלק ליורשיו בשתי דרכים, בהתאם לחוק הירושה ובהתאם לצוואה שאותה ערך המוריש בחייו.

חוק הירושה קובע את אופן חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו במקרה שלא נכתבה צוואה. החוק קובע סדרי עדיפויות באשר למי שיירש את רכושו של אדם בהתאם למעמדו המשפחתי. החוק אינו מאפשר לאדם לקבוע מי יירש את רכושו אלא רק קובע את סדרי העדיפויות.

כתיבת צוואה מאפשרת לאדם לקבוע מי יירש את רכושו לאחר מותו והיא גוברת על חוק הירושה, כל עוד היא עומדת בדרישות החוק.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מהי צוואה חוקית?

צוואה חוקית היא צוואה שעומדת בדרישות החוק הישראלי המציב מספר דרישות:

גיל וכשירות משפטית:

המצווה חייב להיות בן 18 לפחות.

המצווה חייב להיות כשיר משפטית בעת עריכת הצוואה.

צורה:

יש כמה צורות תקינות של כתיבת צוואה, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות,  צוואה הדדית וצוואה דיגיטלית.

תוכן הצוואה

הצוואה צריכה להיות ברורה וחד משמעית, היא צריכה לציין את התאריך שבה היא נערכה ולהיות חתומה על ידי המצווה, למעט צוואה בפני רשות.

עדים:

צוואה בעדים צריכה להיחתם על ידי שני עדים שאינם נהנים מהצוואה. העדים צריכים להיות נוכחים בעת החתימה על הצוואה ולהצהיר כי המצווה חתם על הצוואה מרצונו החופשי.

מהם סוגי הצוואות השונים ואיך כותבים אותן?

צוואה בכתב יד – זוהי צוואה פשוטה יחסית, הנכתבת כולה בכתב ידו של המצווה וחתומה על ידו.

הדרישות העיקריות לצוואה בכתב יד:

הצוואה כולה צריכה להיות כתובה בכתב ידו של המצווה.

המצווה צריך לחתום על הצוואה.

הצוואה צריכה לציין את תאריך עריכתה.

חשוב שהצוואה תהיה ברורה וחד משמעית ותכלול את כל פרטי הרכוש שרוצה המצווה להוריש.

צוואה בעדים – זוהי צוואה רשמית יותר הנערכת על ידי עורך דין או אדם אחר.

המצווה צריך לחתום על הצוואה בפני שני עדים, שאינם נהנים מהצוואה, ולהצהיר בפניהם שזו צוואתו.

הצוואה לא חייבת להיכתב בכתב יד, היא יכולה להיות גם מודפסת.

העדים צריכים להצהיר כי המצווה חתם על הצוואה מרצונו החופשי.

העדים צריכים לחתום על הצוואה במעמד העריכה.

צוואה בפני רשות – זוהי צוואה הנערכת בעל פה בפני שופט, רשם בית המשפט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון.

בצוואה זו אין צורך בעדים.

הצוואה צריכה לציין את תאריך עריכתה.

אם המוריש החליט לומר את הצוואה בעל פה, הוא צריך להתייצב באופן פיזי בפני הרשות ולומר את צוואתו. הרשות רושמת את דברים, מקריאה אותם בפניו והמצווה צריך להצהיר שאלו הם אכן דבריו. לאחר הצהרת המצווה, הרשות תחתום על הצוואה .

צוואה הדדית – זוהי צוואה הנערכת על ידי שני בני זוג, צוואה שבה הם קובעים את דרך החלוקה של הרכוש המשותף לאחר מותם. בדרך כלל, נקבע שעם מות אחד מבני הזוג, רכושו יעבור לבן הזוג שנותר בחיים, ורק לאחר מות שני בני הזוג יועבר הרכוש ליורשים אחרים כמו ילדים משותפים ועוד.

צוואה הדדית יכולה להגביל את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות ברכוש.

צוואה הדדית יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, שני בני הזוג צריכים לחתום על הצוואה ויש לציין את תאריך עריכתה.

צוואה הדדית אינה חייבת עדים.

שני בני הזוג צריכים להיות כשירים משפטית בעת עריכת הצוואה.

צוואה בעל פה: – צוואה בעל פה היא צוואה הנאמרת בעל פה בפני שני עדים והיא אפשרית רק במצב שבו המצווה צריך להיות "שכיב מרע", כלומר, אדם הנמצא בסכנת חיים קרובה או אדם הסבור שהוא עומד בפני המוות.

בעת אמירת הצוואה צריכים להיות נוכחים שני עדים והם צריכים לרשום את דברי המצווה ב"זיכרון דברים" מיד לאחר אמירת הצוואה.

זיכרון דברים צריך להיות מופקד אצל רשם לענייני ירושה תוך זמן סביר.

תוקפה של צוואה בעל פה פג לאחר חודש אם המצווה נשאר בחיים והנסיבות אשר סיכנו את חייו חלפו.

הידעתם, צוואה לא חוקית עלולה לגרום לסכסוכים קשים ואף להוביל לבזבוז זמן וכסף יקרים.

אל תיקחו סיכונים! פנו לעורך הדין אלעד בן, מומחה בעל ניסיון רב בתחום דיני הירושה כדי לערוך צוואה שתגן על רצונכם ותבטיח את עתיד יקיריכם.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp