סמכויות מנהל עיזבון

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הלך אדם לעולמו והשאיר אחריו נכסים ליורשיו. במקרים שבהם היורשים אינם יכולים לנהל את העיזבון שאותו ירשו מסיבות שונות, בית המשפט ימנה מנהל עיזבון לצורך השמירה על זכויות היורשים, שמירה על נכסי העיזבון והוצאה לפועל של רצונו של המצווה.

מהו עיזבון?

עיזבון זהו כל הנכסים שהשאיר האדם לאחר פטירתו. נכסי העיזבון יכולים להיות נכסים מוחשיים כמו נכסי נדל"ן, חשבונות בנק, יצירות אומנות, מניות, קרנות נאמנות ועוד ונכסים מופשטים כמו זכויות יוצרים על יצירות, תמונות ועוד.

מי הוא מנהל העיזבון?

מנהל העיזבון הוא גוף או אדם הנושא בתפקיד של נאמנות שהטיל עליו בית המשפט. מנהל העיזבון הוא למעשה ידו הארוכה של בית המשפט. הוא חייב להיות נאמן רק לבית המשפט והוא אינו השליח של היורשים או כל אדם או גוף אחר. תפקידו של מנהל העיזבון הוא לקיים את רצון המנוח ולא את רצון היורשים. הוא מפוקח על ידי בית המשפט ומקבל ממנו הוראות באשר לניהול נכסי העיזבון והחלוקה שלו ליורשים. בל פעם שמתעוררת שאלה באשר לעיזבון, על ממונה העיזבון לפנות  בשאלה לבית המשפט ולקבל ממנו הדרכה כיצד לנהוג.

ישנם שני סוגים של מנהל עיזבון, מנהל עיזבון קבוע ומנהל עיזבון זמני.

מנהל עיזבון קבוע מתמנה על ידי בית המשפט במועד שבו ניתן צו לקיום הצוואה או צו ירושה.  תוקף המינוי שלו הוא לשנתיים, אך בית המשפט רשאי להאריך את תוקף המינוי בהתאם לשיקול דעתו ולצרכים.

מנהל עיזבון זמני מתמנה לתפקידו עוד לפני שניתן צו לקיום הצוואה או צו ירושה. כאשר יש צורך דחוף לטפל בנכסי העיזבון כמו למשל הצורך לגבות חובות או חשש מפעילות שנועדה לקיפוח יורש קטין או כל יורש אחר, בית המשפט ימנה מנהל עיזבון זמני עוד לפני מתן צו הירושה.

מנהל העיזבון מתמנה לתקופת זמן קצרה, בדרך כלל עד לחצי שנה או עד למתן צו קיום הצוואה או צו ירושה.

מתי יש למנות מנהל לעיזבון?

אין חובה למנות מנהל לעיזבון, פעמים רבות יכולים היורשים לחלק את העיזבון ללא מנהל העיזבון.

מינוי מנהל עיזבון נדרש כאשר אין הידברות בין היורשים, כאשר יש צורך במינוי  כדי לנהל את הנכסים או במקרים שבהם קיימים נושים רבים לעיזבון.

מהם הסמכויות של מנהל העיזבון?

הסמכויות והתפקידים של מנהל העיזבון משתנים בהתאם לצרכים ולנסיבות. בין השאר תפקידיו הם:

  • לכנס את נכסי העיזבון – על מנהל העיזבון לאתר את נכסי העיזבון. לצורך זה עומדות לרשותו סמכויות רבות כמו העדת עדים, קבלת צווים, סמכויות חקירה ודרישה כולל הפעלת חוקרים ועוד.
  • לאתר את היורשים של המצווה.
  • על מנהל העיזבון להגיש פרטה של נכסי העיזבון ושל החובות במועד הפטירה.
  • לשלם את חובות הנפטר מתוך העיזבון – לצורך תשלום החובות של העיזבון על המנהל לפרסם מודעה בעיתונות היומית ולהזמין את הנושים של העיזבון להגיש תביעות חוב. לאחר שהגישו הנושים את התביעות, עליו להכין דו"ח מפורט, לבדוק את כל התביעות ולסלק את חובות העיזבון כדין.
  • לגבות את החובות של העיזבון.
  • לנהל את נכסי העיזבון אשר דורשים ניהול שוטף כמו גביית דמי שכירות וכדומה.
  • על מנהל העיזבון לנהל הליכים משפטיים בשם העיזבון. מאחר ולעיזבון אין מעמד של ישות משפטית, לכן הוא אינו יכול לתבוע או להיתבע, וכל ההליכים המשפטיים יתבצעו באמצעות מנהל העיזבון.
  • יש מספר פעולות שמנהל העיזבון אינו רשאי לבצע ללא אישור מיוחד של בית המשפט כמו למכור מקרקעין או נכסי נדל"ן השייכים לעיזבון או להשכיר נכסים שחוק הגנת הדייר חלים עליהם.
  • על מנהל העיזבון לפעול למימוש נכסי העיזבון ולהביא לחלוקה שלהם בין היורשים.
  • אין הבדל בין התפקידים והסמכויות של מנהל העיזבון הקבוע לבין מנהל העיזבון הזמני, למעט העובדה שמנהל העיזבון הקבוע מוסמך לחלק את העיזבון בין יורשי המנוח ואילו המנהל הזמני אינו מוסמך לכך.
שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp