התנגדות לצו קיום צוואה

כל אדם, שיש לו עניין בירושת הנפטר, והרואה עצמו נפגע מצוואה שבגינה הוגשה בקשה לקיום צוואה, או סובר שהצוואה אינה משקפת את רצונו של המנוח, רשאי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה כדי לברר את תקפותה של הצוואה במסגרת ההליך משפטי.

במקרים שבהם הוכח כי נפלה טעות או שהצוואה לא שיקפה את רצונו של המנוח ניתן לפסול את הצוואה ולבקש צו ירושה שיפרט מיהם יורשי המנוח ומהו חלקם.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

התנגדות לצו קיום צוואה הוא מסמך משפטי אשר מוגש לרשם לענייני ירושה. מטרת ההתנגדות היא למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה ולמנוע מתן צו לקיום ירושה שאותה מתכוונים יורשי המנוח, כפי שפורטו בצוואה, לקיים.

אם תוכח התנגדות לצוואה, הצוואה תיפסל ולא יינתן לה תוקף משפטי. את ההתנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש בתוך שבעים ושתיים שעות מהמועד שבו פורסמה הגשת הבקשה לצו קיום צוואה בעיתונות היומית. במקרים מסוימים אפשר להגיש בקשה להארכת מועד ההתנגדות למתן צו קיום צוואה, וברוב המקרים רשם הירושות ישקול בחיוב את הארכת המועד, אך בתנאי שיינתנו סיבות טובות להגשת ההתנגדות.

יש לכם מחלוקת על צו קיום ירושה, רוצים להגיש התנגדות לצוואה, צרו אתנו קשר!

עו"ד אלעד בן הוא עורך דין מוביל בתחום הצוואות והעיזבונות. צברנו ניסיון וידע רב בהגשת התנגדויות לצוואה, נוכל להשיג עבורך את מה שמגיע לך בהתאם לחוק.

העילות העיקריות להתנגדות לצו קיום צוואה

חוק הירושה קובע מספר עילות קבועות המאפשרות התנגדות:

  • קיומה של צוואה אחרת (מוקדמת או מאוחרת מזו שהוגשה לקיום) הסותרת את הצוואה שהוגשה לקיום.
  • צוואה שנערכה על ידי פסול דין, קטין או כל סיבה אחרת בה המנוח לא ידע להבין בטיבה של הצוואה.
  • צוואה שנערכה תוך כדי איום, השפעה בלתי הוגנת, אונס, תרמית או כל תחבולה אחרת
  • הצוואה נכתבה באופן לא תקין, עם פגמים.
  • הצוואה נערכה לאחר הבקשה לצו קיום צוואה.
  • כתיבת הצוואה נערכה בנוכחות אחד הנהנים מהצוואה.

חלק מהעילות להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

יש מספר התנגדויות שבגינן אפשר להגיש התנגדות לצוואה:

אי כשרות לערוך צוואה

אי כשירות לעריכת צוואה היא אחת מהעילות הנפוצות להגשת כתב התנגדות לקיום צוואה. במסגרת התנגדות זו טוען מגיש הבקשה שהמוריש לא היה כשיר מבחינה משפטית או מבחינה רפואית לכתוב את הצוואה.

אי כשרות משפטית -כאשר המצווה הוא קטין או פסול דין, חוק הירושה אוסר עליו לכתוב צוואה, ואם הוא כתב צוואה אין לה תוקף חוקי.

אי כשרות רפואית –  כאשר המצווה לא היה במצב רפואי בריאותי שאפשר לו להבין מה רצונו ומה המשמעות של כתיבת צוואה. כאשר מגישים התנגדות לקיום צוואה המבוססת על אי כשרות רפואית, מומלץ לצרף חוות דעת רפואית אשר מאשרת את אי הכשרות לכתיבת צוואה.

השפעה בלתי הוגנת

התנגדות בגין השפעה בלתי הוגנת היא התנגדות המתארת את המצווה כאדם שנוצל בשל התלות שלו באדם אחר לניהול החיים והרכוש שלו, תלות כשתוצאה ממנה ערך המצווה צוואה לטובת האדם שבו הוא היה תלוי.

חוק הירושה קובע גם כי צוואה שנערכה בשל השפעה בלתי הוגנת או תחת איום או אונס, בתחבולה או בתרמית, אינה צוואה חוקית והיא בטלה.

מעורבות בעריכת צוואה

מעורבות בעריכת צוואה משמעותה שהאדם שלו הוריש המצווה את רכושו היה מעורב בעריכת הצוואה והשפיע על  ניסוח הוראות הצוואה לטובתו בדרך שאינה הוגנת מתוך כוונה שאינה הוגנת ולא בתום לב.

צוואה סתומה

צוואה סתומה זוהי צוואה שאי אפשר להבין את ההוראות שלה ומתוך הכתוב בצוואה אין אפשרות להבין מיהו הזוכה בצוואה ובמה הוא זכה. במקרה שבו אין אפשרות להבין את הוראות הצוואה, הצוואה תיפסל.

התנגדות לצוואה בשל פגמים בצוואה

פגמים בצוואה כמו טעות סופר, טעות בתאריך, פגם בהצהרת עדים, היעדר חתימה של עד, זיוף חתימה ועוד עשויים לפסול את הצוואה בכפוף להחלטת בית המשפט.

צוואה לא חוקית

צוואה לא חוקית היא צוואה אשר הביצוע שלה נוגד את הוראות החוק, צוואה אשר ההוראות שלה מגלמות עבירה על החוק כמו למשל העלמת מיסים ועוד.

צוואה בלתי מוסרית

חוק הירושה קובע כי כל  צוואה שביצועה הוא בלתי חוקי, היא צוואה פסולה. לדוגמה: כאשר היורש מתנה את קבלת הירושה לבנו בתנאי שהוא יתגרש מאשתו וכדומה. תנאי מסוג זה יבוטל על ידי בית המשפט מאחר והוא אינו מוסרי. בביטול צוואה בעילה של צוואה בלתי מוסרית ידון בית המשפט בכל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות הייחודיות של  עריכת הצוואה.

הליך ההתנגדות

ההתנגדות לצו קיום צוואה תוגש למשרדי הרשם לענייני ירושה בכתב על ידי המתנגד או על ידי עורך הדין מיופה הכוח של המתנגד. ההתנגדות תפרט עילה או עילות אשר בגינן מוגשת ההתנגדות, כלומר מדוע סובר המתנגד כי אין לקיים את הצוואה, ובמידת האפשר יצורפו מסמכים שיתמכו בטענות המפורטות בכתב ההתנגדות.

לאחר שתוגש בקשת ההתנגדות יועבר התיק על ידי הרשם לבית המשפט לענייני משפחה.

התנגדות לצו קיום צוואה הוא נושא מורכב מאחר וכותב הצוואה אינו בין החיים ואינו יכול להעיד על תקינות הצוואה או מהו רצונו וכיצד ברצונו לחלק את רכושו, לכן על המתנגד מוטלת חובת ההוכחה לאי תקינותה של הצוואה. בכל התנגדות לקיום צוואה, על עורך דין לענייני צוואה לבחון היטב את הפגמים והחשדות שעולים, מה היו הנסיבות לכתיבת הצוואה, מי היו המשתתפים, האם הייתה השפעה חיצונית שלילית, האם כותב הצוואה הבין את משמעות הצוואה, האם השיקול של המנוח לקביעת היורשים הגיוני או שייתכן ומדובר במרמה ועוד.

תקינות צוואה

כתיבת צוואה דורשת ניסיון ומקצועיות ולכן מומלץ שעריכת הצוואה תתבצע אצל עורך דין לענייני צוואות, המומחה לכך. כאשר הצוואה נערכת באופן נכון ללא פגמים, בשקיפות מלאה ועל פי כללי היסוד, לא יתעוררו בעיות בשלב בו ירצו היורשים לקבל צו שנותק תוקף לצוואה. אולם גם במידה ותהיה התנגדות לקיום הצוואה, עורך דין ירושות מנוסה ידע לטפל בתיק ויוביל לסילוק ההתנגדות משולחנו של בית המשפט.

משרד עורך דין אלעד בן

עורך דין אלעד בן וצוות המשרד, מוכרים כמשרד מוביל בתחום עריכת צוואות, בעלי ניסיון רב בטיפול בצוואות והתנגדויות במגזר הפרטי והציבורי, צוות שמוביל תיקי ירושה מהגדולים והמפורסמים בישראל, המשרד שלנו מוביל בייצוג לקוחות והתנגדויות לצוואות שלכאורה לא נערכו כראוי, כאשר לקוח מגיע למשרדנו בתואנה שהצוואה שהוצגה פוגעת בזכויותיו ולדעתו נערכה באופן לא תקין ופגעה בזכויותיו, יבדוק צוות עורכי הדין את תקינות הצוואה, נסיבות כתיבתה, האם קיימים פגמים טכניים, האם היו השפעות על כותב הצוואה והאם ייתכן ומדובר במרמה ובמידה וימצא צוות המשרד פגמים בצוואה יוכן כתב התנגדות מפורט באופן שיטיל דופי בצוואה המפוקפקת שהוצגה בפני הרשם לענייני ירושה או בית המשפט.

אם נתקלתם בעוולה כלשהי בגין צוואה, אתם מרגישים שנפגעתם בתום לב או במרמה, נשמח לסייע ולייעץ לכם במשרדנו בתל אביב.

שאלות ותשובות

את הבקשה להתנגדות יש להגיש בתוך 72 יום מהמועד שבו הבקשה למתן צו קיום צוואה מתפרסמת בעיתונות. במקרים מסוימים אפשר לקבל הארכה מרשם הירושות.

כאשר כבר ניתן צו לקיום הצוואה, אי אפשר להגיש התנגדות לצוואה. במקרה כזה אפשר להגיש בקשה לביטול צו קיום לצוואה.

כל מי שהוא "מעוניין בדבר" יכול להגיש בקשה להתנגדות. מעוניין בדבר הוא אדם שיש לו עניין כלכלי בפסילת הצוואה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp