ביטול הסכם מתנה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ביטול הסכם מתנה הוא הליך משפטי שמטרתו לפסול הסכם של מתנה. מתנה היא מסירת דבר לאחר ללא תמורה. המתנה יכולה להיות כל דבר, כסף, תכשיטים או כל מיטלטלין אחרים וזכויות בקרקע, דירה, משרד, בניין מגורים, נחלה חקלאית ועוד.

הסכם המתנה נכרת בין שני אנשים, בין מעניק המתנה ובין מקבל המתנה. במסגרת ההסכם נותן מעניק המתנה את המתנה ללא תמורה, ומקבל המתנה מסכים לקבל אותה. כאשר "מפגש הרצונות" בין המעניק לבין המקבל מתרחש, נולד הסכם המתנה וביצועו מסתיים, ולכן על ההסכם שחל בין המעניק לבין המקבל חלים גם דיני המתנה ודיני החוזים הכלליים.

מבט מהיר על חוק המתנות

חוק המתנה קובע מספר עקרונות לעסקת מתנה:

הגדרת המתנה ומהותה – הקניית נכס שלא בתמורה, אפשר להקנות מיטלטלין, מקרקעין או זכויות.

מתי מסתיימת המתנה – מועד סיום המתנה תלוי במהות המתנה, האם זוהי מתנה של מיטלטלין או מתנה של מקרקעין. קיים הבדל מהותי בין סיום של מתנת מיטלטלין לבין מתנת מקרקעין. כאשר מדובר במתנת מיטלטלין, סיום מסירת המתנה חל בעת מסירת המיטלטלין, אך מועד סיום מתנה במקרקעין מחייב רישום בפנקס המקרקעין.

אם לא הודיע המקבל בתוך זמן סביר על דחיית המתנה, חזקה עליו שהוא קיבל אותה. סעיף זה נוגע רק למתנה כספית או מיטלטלין שכן מתנה במקרקעין דורשת מסמך כתוב

מתנה על תנאי – המעניק רשאי לחייב את מקבל המתנה לעשות דבר או להימנע מעשייתו.

מהם הדרכים להקניית המתנה – דרכים להקניית מתנה מסוג מיטלטלין או מסוג מקרקעין.

מהן העילות שבגינן אפשר לבטל את הסכם המתנה

הכלל לביטול הסכם מתנה קובע שאי אפשר לבטל הליך של ביטול מתנה לאחר שמסירת המתנה הושלמה. אם העניק נותן המתנה למקבל כסף, מסירת המתנה הושלמה עם קבלת המתנה ואין אפשרות לבטל אותה, גם מתנה במקרקעין הושלמה ברישום בפנקס המקרקעין ולכן אי אפשר לבטל אותה.

כל עוד לא הושלמה המתנה אפשר לחזור מהתחייבות בתנאים מסוימים.

כאשר המקבל לא שינה את מצבו. בהסתמך על ההתחייבות, נותן המתנה רשאי לחזור בו מנתינת המתנה, אלא אם הוא ויתר מראש על האפשרות של חזרה ממתנה.

ביטול הסכם מתנה בשל התנהגות מחפירה – כאשר מקבל המתנה מתייחס אל נותן המתנה או אל אחד מקרוביו באופן מחפיר, רשאי נותן המתנה לחזור בו מנתינת המתנה.

על התנהגות מחפירה נאמר "התנהגות שהנפש סולדת ממנה" או "התנהגות שלילית ביותר", כאשר הכוונה היא להתנהגות קיצונית במיוחד.

נותן המתנה רשאי לחזור בו מהסכם המתנה כאשר מצבו הכלכלי הורע באופן משמעותי.

בנוסף, חשוב לבחון האם המתנה ניתנה למקבל תוך רצונו החופשי של נותן המתנה או שהיא ניתנה מתוך חשש  ואז היא בגדר מתנה אסורה, כמו לדוגמה מתנה הניתנת למי שמטפל באדם חסר ישע.

לאחר שנתינת המתנה הושלמה, בית המשפט יחיל את עקרונות הצדק וההגינות המחייבים היענות לבקשתו של המעניק לביטול המתנה. לפי חוק המקרקעין וחוק החוזים בית המשפט יכול לבטל אותה בגין עילות כמו טעות, הטעיה, עושק או חוסר תום לב. לעתים יראה בית המשפט בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה "תנאי מפסיק מכללא", תנאי שלא נאמר במפורש בחוזה, אך רואים אותו כאילו היה מובן מאליו לשני הצדדים כאשר הם חתמו על ההסכם.

מתנה למראית עין זוהי מתנה שבה המעניק והמקבל מעמידים כלפי חוץ מצג כאילו ניתנה מתנה, אך בפועל זו לא היתה הכוונה שלהם. במתנה למראית עין מעורבים שני הצדדים בקנוניה במטרה להטעות גורמים מסוימים. לפי הפסיקה, חוזה שנכרת למראית עין מבוטל וכך גם לגבי הסכם מתנה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp