תצהיר מתנה כספית

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

העברה ללא תמורה כספית, הנקראת גם העברה במתנה או עסקת מתנה, היא עסקה הכרוכה בהעברת זכויות במתנה כמו למשל העברה של דירה במתנה.

לעתים העברה במתנה ניתנת כדרך להעברת זכויות ממוריש ליורש, אך חשוב להבחין בין כתיבת צוואה במטרה לחלק את נכסי העיזבון לבין הענקת מתנה. בעוד שאת הצוואה אפשר לשנות בכל עת, את עסקת המתנה אפשר לבצע בדרך של "עסקת מתנה גמורה" באופן שהעסקה תהיה בלתי חוזרת ולא ניתנת לשינוי.

מהי מתנה?

סעיף 1 לחוק המתנות קובע כי מתנה היא הקנייה של נכס שלא בתמורה ודבר המתנה יכול להיות מיטלטלין, זכויות או מקרקעין.

החוק מגדיר במדויק את הגדרות המתנה. את המתנה יש להעניק ללא תמורה כלשהי, בדרך של מתנה מלאה בחינם, ללא טובת הנאה, ללא כל תמורה, לא בהווה ולא בעתיד, בתום לב וללא מתן תמורה גם לצד שלישי.

העברת זכויות מקרקעין הנעשית כנגד תמורה כלשהי, גם אם היא פעוטה, לא תיכנס להגדרה המשפטית של מתנה.

מתי מבוצעות עסקאות ללא תמורה?

בדרך כלל רוב עסקאות המתנה מבוצעות ביחס לדירת מגורים. אך אפשר לערוך עסקת מתנה בכל זכות של מקרקעין כמו העברה ללא תמורה של חנות, של מגרש, של משרד, של משק חקלאי או גם העברת דירה במתנה בין קרובים.

מהם המניעים לביצוע העברת דירה או זכויות במקרקעין ללא תמורה?

לביצוע עסקאות מתנה במקרקעין יש מגוון סיבות כמו חסכון מיסים, הבעת רצון של אדם להיטיב עם המקבל או כדי למנוע סכסוכי ירושה בעתיד. כאשר רוצים למנוע סכסוכי ירושה מעבירים את המתנה בחיי המוריש לקרובים ובכך מונעים סכסוכי ירושה, מונעים אפשרות של התנגדות לצוואה מצד אחד של היורשים או אפשרות לפסילת הצוואה בשל פגמים שנפלו בה.

האם מתנה כספית חייבת בתשלום מס?

לפי החוק מתנות אינן חייבות במס. אומנם כל העברה ללא תמורה נחשבת כעסקת מקרקעין, אך סעיף 2 לחוק מס הכנסה קובע מהם מקורות ההכנסה אשר חייבים בתשלום מס, ומתנה אינה נכללת בין המקורות האלו, ולכן אין חיוב לדווח על המתנה.  

תצהיר מתנה כספית – מה זה תצהיר ומה תפקידו במתנה כספית?

תצהיר הוא מסמך כתוב אשר משמש עדות של מוסר התצהיר והוא שקול לעדות בעל פה בפני בית המשפט.

כדי שהתצהיר יהיה בעל תוקף משפטי על המצהיר לחתום על התצהיר. לפני החתימה על התצהיר מזהירים את המצהיר כי עליו למסור מידע נכון וכי הוא צפוי לעונש אם ימסור תצהיר שקרי.

הגורמים המוסמכים להחתים על תצהיר הם שופט, דיין בבית דין דתי, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליטי המחוז וסגניהם, עורך דין צוואות, ראש רשות מקומית או כל אדם אחר אשר קיבל הסמכה מפורשת משר המשפטים להחתים על התצהיר ולאמת את חתימת המצהיר.

מתנה כספית מבן משפחה

כאשר מבצעים עסקת מתנה של דירה, בית, מגרש, משרד ועוד על הצדדים לחתום על מספר מסמכים משפטיים:

על המעביר לחתום על תצהיר "נותן מתנה" ולחתום בפני אחד הגורמים המוסמכים להחתמה על התצהיר.

על מקבל הנכס לחתום על תצהיר "מקבל המתנה" ולחתום לפני אחד הגורמים המוסמכים להחתמה על התצהיר מתנה כספית.

הסכם מתנה ללא תמורה

אפשר לחתום, אך זה לא חובה, על הסכם מתנה אשר יגדיר באופן ברור ומפורט את תנאי העסקה, במיוחד כאשר העסקה כוללת תנאים מיוחדים שהוסכמו מראש כמו למשל מתנה הניתנת בתנאים מסוימים כמו הגבלה של מכירה הנכס בידי המקבל, הגנה על זכויות מגורים ושימוש בנכס, קבלה של דמי שכירות עתידיים ועוד.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp