תצהיר הסתלקות

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תצהיר הסתלקות מעיזבון הוא תצהיר שבו מצהיר היורש כי הוא מוותר על הירושה. הדרך לוויתור על הירושה היא בהודעה אל הרשם לענייני ירושה או כאשר התיק כבר הועבר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה תישלח ההודעה אל בית המשפט.

הוויתור חייב להיעשות בכתב וחובה לחתום על תצהיר ולאשר אותו בחתימה של עורך דין. הדרישה לחתום על התצהיר נובעת מהחשיבות של הוויתור על הירושה מתוך ידיעה כי ההסתלקות  מהירושה היא סופית, מוחלטת ובלתי הפיכה. מי שמסתלק מירושה חייב להבין את ההשלכות של ההסתלקות ועל העורך דין לפרט ולהסביר לו אותן.

הסתלקות מירושה היא בלתי הפיכה. אדם אשר מסתלק מעיזבון אינו יכול לחזור בו מהסתלקות זו .

תקנה 16 לתקנות הירושה קובעת כי בתצהיר ההסתלקות יש לפרט: מי המסתלק; מה שיעור ההסתלקות; ולטובת מי  הוא מסתלק, כשההסתלקות היא לטובת אדם מסוים, האם המסתלק הוא קטין ועוד.

הנה דוגמא לתצהיר הסתלקות מהירושה:

הסתלקות מירושה תצהיר בדבר הסתלקות עזבון

 

אני הח"מ:_____  ת.ז: _____   לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כי כל העובדות שלהלן הינן אמת:

אני מגיש בזאת לרשם הנכבד כתב הסתלקות מעיזבון המנוח:_____   ת.ז:_____  אשר כתובתו האחרונה הייתה: רח'______  (להלן: "המנוח") וזאת בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ח – 1965 ולתקנה 16 לתקנות הירושה תשנ"ח – 1998.

שעור הסתלקותי מהעיזבון הוא:_______ .

הסתלקותי מהעיזבון היא לטובת:______  ת.ז:______   שהוא/היא: בן זוגו של המנוח.

הסתלקותי זו הינה סופית מוחלטת מלאה ובלתי חוזרת.

אני מצהיר כי זה שמי להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תצהיר הסתלקות – עוד 7 דברים שחשוב לדעת!

כל מי שיש לו חלק בירושה מדין ירושה או מכוח הצוואה רשאי להסתלק מהירושה.

קטין או פסול דין יכולים לבקש להסתלק מהירושה, אך הם חייבים לקבל אישור של בית המשפט כדי לבצע את ההסתלקות.

הסתלקות מהירושה יכולה להתבצע לאחר פטירת המוריש ולפני חלוקת העיזבון.

דינו של מי שהסתלק מהירושה הוא כאילו לא היה יורש מעולם.

הסתלקות מהירושה לטובת אדם מסוים יכולה להתבצע רק לטובת הורה שהוא בן זוג של המוריש, לטובת אח שהוא ילד של המוריש או לטובת אח של המוריש. אי אפשר להסתלק לטובת אדם אחר, אך אפשר להסתלק באופן כללי מהעיזבון שלא לטובת אדם מסוים.

במצב של הסתלקות כללית מהירושה, חלקו של המסתלק יתווסף לחלקים האחרים של היורשים.

הסתלקות מהירושה בתמורה למשהו עלולה להיות חייבת במס. כך למשל כאשר אדם מסתלק מהירושה, אך מקבל מאחד היורשים כסף בתמורה להסתלקותו, משמעות הדבר היא עסקת מכר והיא חייבת במס שבח ובמס רכישה.

יש מספר סיבות שבגללן היורש מבקש להסתלק מהירושה.

הסתלקות לטובת הורה היא ההסתלקות הנפוצה ביותר כאשר הבן מעוניין לדאוג לרווחתו של ההורה שנותר לבד לאחר פטירת בן הזוג.

כאשר המוריש השאיר חובות, יכול היורש להסתלק מהירושה כדי להוריד מעצמו את הצורך בפירעון החובות.

שיקולי מס – פעמים רבות אדם מוותר על חלקו בירושה כדי להימנע מתשלומי מס בעסקאות  נדל"ן אחרות.

נכס מכביד – לעתים היורש אינו מעוניין לרשת נכס כלשהו כיוון שמדובר בנכס מכביד הדורש השקעת זמן ומשאבים רבים.

התחמקות מתנאי צוואה – לעתים מבקש היורש להסתלק מהעיזבון כדי להתחמק ממילוי של תנאי או הוראה בצוואה, אך בפסיקה של בית המשפט העליון נקבע כי מכוח עיקרון תום הלב היורש אינו יכול להסתלק מהצוואה לצורך התחמקות מהוראות הצוואה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp