שכר טרחה מנהל עיזבון

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מנהל עיזבון הוא אדם, עורך דין, תאגיד או נציג האפוטרופוס הכללי שמונה על ידי בית המשפט או בית הדין הרבני לנהל את העיזבון של אדם שנפטר. הכללים והחוקים הקשורים לניהול העיזבון נקבעו על ידי חוק הירושה ופורטו בתקנות הירושה.

על מנהל העיזבון מוטלת אחריות ומלאכה רבה. עליו לכנס את נכסי העיזבון, לנהל אותם, לשמור על הנכסים ועל ערכם, להיות אחראי על סילוק חובות העיזבון ולחלק את העיזבון בין היורשים בהתאם לצו ירושה או לצו קיום צוואה. על כל הפעולות האלו רשאי מנהל העיזבון לקבל שכר טרחה.

מתי ממנים מנהל עיזבון?

כאשר היורשים אינם מסוגלים לחלק את נכסי העיזבון בעצמם, בית המשפט ממנה גורם חיצוני אשר יהיה אחראי על הסדרת העיזבון- מנהל עיזבון. ניהול מנהל עיזבון עלול לגרום לסרבול ולהאטת תהליך חלוקת העיזבון והוא כרוך בתשלום.

מנהל עיזבון נבחר בהתאם לסדר העדיפות הבא:

כאשר המצווה ציווה בצוואתו על אדם מסוים שבו הוא בחר לשמש כמנהל העיזבון.

כאשר כל היורשים מסכימים על מינוי אדם מסוים למנהל העיזבון ובתנאי שהוא אינו נמצא בניגוד עניינים בצוואה.

כאשר היורשים אינם מגיעים להסכמה על אודות הזהות של מנהל העיזבון, בית המשפט קובע מי יהיה מנהל העיזבון.

שכר טרחה מנהל עזבון
שכר טרחה מנהל עזבון

הכול על אודות שכר טרחה של מנהל העיזבון

תקנה 45 ב' לתקנות הירושה קובעת:

"בית המשפט יקבע למנהל העיזבון שכר בעד מילוי תפקידו כמנהל העיזבון ועשיית הפעולות שבסמכותו שלא יעלה על שלושה אחוז משווי העיזבון. השכר ייקבע בהתחשב בין השאר בשווי הכולל של נכסי העיזבון, בסוג הנכסים, בטיב הפעולות שמבצע מנהל העיזבון ובהיקפן".

"ניהול כלל העיזבון פעילות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים של מנהל העיזבון, רשאי בית המשפט להגדיל את שכרו ובלבד שהשכר שייקבע לא יעלה על ארבעה אחוזים משווי העיזבון".

חישוב אחוזי השכר של מנהל עיזבון נקבעים לפי שווי נכסי הירושה, סוג נכסי הירושה ורמת הטרחה הנדרשת ממנהל העיזבון כדי למלא את תפקידו.

הערכת שווי הנכסים נקבע בדרך כלל על פי שמאי או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט.

אם תפקידו של מנהל העיזבון דורש מאמץ מיוחד או פעולות חריגות, רשאי בית המשפט להעלות את גובה השכר, משלושה אחוז משווי העיזבון לארבעה אחוז מכספי העיזבון. קשה להגדיר מה נחשב כפעולה חריגה, אך נוכל להביא מספר  מקרים שבהם אישר בית המשפט שכר טרחה בגובה של ארבעה אחוז.

בין המקרים, מנהל העיזבון נדרש לטפל בהשכרת הדירה של המנוח, המנוח היה איש עסקים ומנהל העיזבון נדרש להמשיך לנהל את עסקיו עד לחלוקת העיזבון, ייצוג העיזבון בפני הרשויות השונות ועוד.

כאשר המצווה קבע בצוואה מה יהיה גובה של שכר טרחה מנהל עיזבון לא תמיד חייב בית המשפט לפעול לפי הוראותיו. כאשר שכר הטרחה שציווה המנוח נמצא בטווח החוקי ותואם את תקנות הירושה, בית המשפט יכבד את רצונו של המנוח, אולם כאשר המצווה ציווה לשלם סכום גבוה מתקרת השכר בהתאם לחוק, יגביל בית המשפט את השכר וגם ליהפך, כאשר המצווה רשם סכום נמוך מהשכר המגיע לפי תקנות הירושה, בית המשפט יעלה את השכר עד לגובה השכר המקובל בהתאם לחקיקה.

מנהל עיזבון יכול להיות אדם בודד, מספר אנשים או תאגיד. גם כאשר מספר אנשים מנהלים את העיזבון, בית המשפט קבע כי השכר המשותף של כל מנהלי העיזבון לא יעלה על שלושה אחוז או ארבעה אחוז מנכסי העיזבון.

לסיכום, כאשר בוחרים מנהל עיזבון  מומלץ לבחור איש מקצוע , עורך דין או משפטן מנוסה מאחר וניהול העיזבון דורש מיומנות רבה , ידע רחב בתחום עיזבונות ובתחום של ירושות וצוואות.

זקוקים למנהל עיזבון מיומן ומקצועי, צרו קשר עם  עורך דין אלעד בן!

שאלות ותשובות

כל אדם אשר הוא יורש על פי דין, אדם אשר יורש לפי הצוואה, אדם שהוא נושה של העיזבון  ונציג האפוטרופוס הכללי.

כן. אפשר להגיש התנגדות למינוי של אדם מסוים למנהל העיזבון או להגיש בקשה להחליף את מנהל העיזבון ובתנאי שיהיו סיבות מוצדקות.

באופן עקרוני אם בן המשפחה הוא אדם אמין, אדם שאינו מקפח חלק מהיורשים ואינו פועל מתוך ניגוד עניינים אפשר למנותו כמנהל עיזבון.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp