קיום צוואה – כיצד להגיש?

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כאשר אדם הלך לעולמו והשאיר צוואה והיורשים רוצים לקיימה, אי אפשר לחלק את הרכוש שלו בין היורשים ללא קבלת צו קיום צוואה, צו שמטרתו להעניק לצוואה תוקף משפטי. רק לאחר שהצוואה מקבלת תוקף של פסק דין אפשר לקיים אותה ולחלק את עיזבון המנוח בין היורשים בהתאם לכתוב בצוואה. ללא צו קיום צוואה, מסמך הצוואה חסר כל תוקף וליורשים אן אפשרות לממש את העיזבון.

את הבקשה לקיום הצוואה יכולים להגיש היורשים המוטבים בצוואה וכל אדם אחר אשר מעוניין לתת תוקף לצוואה כמו למשל נושים של יורשים בצוואה.

איך מגישים צו לקיום צוואה?

את הבקשה לקיום צו צוואה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני הירושה. אפשר להגיש אותו באופן מקוון ואפשר להגיע באופן פיזי אל לשכת רשם הירושה במחוז שבו התגורר המוריש בעת פטירתו.

את הבקשה יש למלא על גבי טופס ייעודי הכולל פרטים טכניים כמו שם מבקש הבקשה, פרטיו של המנוח, הפרטים של בני משפחת המנוח, סוג הצוואה, מועד כתיבת הצוואה, רשימה של היורשים שנקבעו בצוואה ומהו החלק שלהם בעיזבון, האם קיימות צוואות נוספות ועוד. אל הבקשה יש להגיש אישור בכתב החתום על ידי כל המוטבים בבקשה המצהירים שידוע להם על הגשת הבקשה או לחילופין אישורים על משלוח הודעות ליורשים.

אל הבקשה יש לצרף תצהיר של עורך דין המאשר כי כל הפרטים הכתובים בטופס הבקשה לקיום צוואה הם נכונים.

יש לשלם שתי אגרות. האגרה הראשונה עבור הטיפול בבקשה והאגרה השנייה עבור פרסום דבר הגשת הבקשה בעיתונים היומיים. את הספחים של התשלום יש לצרף אל טופס הבקשה.

אם שלחתם את טופס הבקשה בצורה מקוונת דרך האתר, חשוב להמציא לרשם הירושות בתוך מספר ימים את טופס הצוואה המקורי. אם לא יקבל הרשם את טופס הצוואה המקורי הוא לא יוכל לדון בבקשה לקיום צו ירושה.

לאחר קבלת הבקשה יפרסם הרשם את הבקשה בעיתונים היומיים כדי לאפשר למי שמעוניין להגיש התנגדות לצו קיום הירושה.

אם יחליט הרשם לענייני ירושה כי הבקשה לצו הקיום עונה על כל הדרישות ותקינה מבחינה חוקית, הוא יעביר את הבקשה לבדיקה של עורך דין, בא כוח היועץ המשפטי לממשלה,  אשר מתמחה בבקשות לקיום צוואה.

עורך דין הפועל מטעם היועץ המשפטי לממשלה יבחן את הבקשה. ראשית הוא יבדוק אם כל הנוגעים בדבר יודעים על הגשת הבקשה, בהמשך הוא יוודא שלא נפל פגם בבקשה. בנוסף, בא כוחו של היועץ המשפטי יבדוק האם אחד מהיורשים הוא פסול דין או חסוי שאינו יכול לדאוג לעצמו ויש צורך לייצג אותו כדי לשמור על האינטרסים שלו. בסיום יבדוק עורך הדין צוואות את הצוואה עצמה, הוא יוודא שהיא עומדת בדרישות כפי שמפרט החוק ולא נפלו בה פגמים.

אם יחליט היועץ המשפטי לממשלה כי אין פגמים בצוואה או בהגשת הבקשה ולא נרשמו התנגדויות, הוא יודיע לרשם הירושות שהוא אינו מתערב בירושה והרשם יוציא צו קיום ירושה. אך אם נפל פגם בבקשה, יפנה היועץ המשפטי למגיש הבקשה ויבקש ממנו לתקן את הפגם או הסבר על פרטים או נתונים הדורשים בירור נוסף.

בין הפרטים שעשוי היועץ המשפטי לבקש, הגשת תצהיר על הרכב המשפחה, זיהוי של הנפטר באמצעות תצהיר של אדם זר שהכיר אותו היטב, הגשה של תעודה רפואית המעידה כי המוריש היה צלול וכשיר לערוך צוואה ועוד.

אם לא יימסרו הפרטים לידי היועץ המשפטי לממשלה הוא עשוי להתערב בתהליך, להופיע עם הצדדים בדיון בבית המשפט לענייני משפחה. במקרה הקל, התערבות היועץ עשויה להאריך את  תהליך הבקשה, במקרה הרע יועבר התיק לדיון בבית המשפט ענייני משפחה.

כאשר אחד היורשים מעוניין לערער על הצוואה הוא יפנה אל בית המשפט ויבקש לפסול את הצוואה. רק אם יצליח המבקש להוכיח כי מתקיימות אחת מהעילות הפסילה כפי שמובאות בחוק הירושה, יקבל בית המשפט את הבקשה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp