צו ירושה – כל מה שחשוב לדעת

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כאשר אדם הלך לעולמו ולא השאיר אחרי צוואה המורה מה לעשות בעיזבונו, יחולק העיזבון בהתאם לחוק הירושה.

צו ירושה זהו מסמך משפטי אשר נועד להסדיר את  עיזבונו של המנוח ולאפשר את חלוקת העיזבון ליורשים. חשוב להדגיש כי צו הירושה אינו עוסק בפרטי העיזבון, תפקידו הוא להכריז מי הם היורשים ועל סדר חלוקת הירושה.

חוק הירושה קובע את חלוקת הירושה בהתאם לקרבה המשפחתית, בן הזוג של המנוח, צאצאיו, הורים, אחיו ואחיותיו, הורי הוריו ועוד.

אם קיימת צוואה, אך היא מכסה רק חלק מהרכוש של המנוח, יתר הרכוש יחולק בהתאם להוראות חוק הירושה ובהתאם להוצאת צו ירושה.

צו ירושה – כל מה שחשוב לדעת

צו ירושה – כל מה שחשוב לדעת

את הבקשה לצו ירושה יכולים להגיש יורשי המנוח ואנשים נוספים שיש להם עניין בירושה כמו למשל, נושיו של הנפטר או הנושים של אחד מהיורשים ועוד. על מי שמגיש את הבקשה חלה חובה ליידע את שאר היורשים על הגשת הבקשה.

את הבקשה אפשר להגיש בשתי דרכים, בצורה מקוונת אל משרדי הרשם לענייני ירושה או בהגעה פיזית אל משרדי הרשם הנמצאים באזור מגוריו של הנפטר. כאשר היורשים חותמים ביניהם על תצהיר משותף המקנה זכויות לבית הדין הרבני לדון בבקשה, אפשר להגיש את הבקשה לצו ירושה גם אל בית הדין הרבני.

אם החליט מגיש הבקשה להגיש אותה בדרך מקוונת, תחול עליו החובה להמציא את הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה בתוך שבעה ימים ממועד הגשת הבקשה המקוונת.

בעת הגשת הבקשה יש למלא טופס הנקרא "בקשת צו ירושה" ולמלא, בין השאר, את פרטי הנפטר, את זהות היורשים, את כשירותם המשפטית של היורשים ועוד.

בסיום הבקשה יש לצרף תצהיר שבו מצהיר מגיש הבקשה שכל הנתונים נכונים. את התצהיר יש למלא לפני עורך דין, דיין, שופט או ראש רשות מקומית.

אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

אישורים המעידים כי מגיש הבקשה שלח הודעה לכל היורשים שבה הוא מצהיר על הגשת הבקשה.

אישור על תשלום אגרה.

תעודת פטירה של המוריש וכן תעודת פטירה של יורש אשר נפטר לפני מות המוריש. אם החליט אחד מהיורשים להסתלק מהצוואה, יש לצרף תצהיר הסתלקות.

אם הבקשה מוגשת באמצעות עורך דין ירושה, יש לצרף ייפוי כוח לעורך הדין.

לאחר שהבקשה הוגשה יפרסם הרשם לענייני ירושה הודעה בעיתונות היומית שבה הוא מבקש מכל מי שיש לו התנגדות לקיום צו הירושה להגיש את התנגדותו.

כדי לאשר את הבקשה יפעל הרשם באחת משלושת הדרכים הבאות, הוא יאשר את הבקשה, הוא יבקש ממגיש הבקשה להשלים פרטים או מסמכים נוספים ואם הוגשו התנגדויות הוא יעביר את הטיפול בבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

בסיום כל התהליך יוציא הרשם צו ירושה ובכך הוא יאפשר את חלוקת העיזבון בין היורשים.

חשוב להדגיש כי צו ירושה ניתן רק כאשר המנוח לא כתב צוואה. אם כתב הנפטר צוואה יגישו היורשים בקשה לצו קיום צוואה.

אמנם החוק מאפשר לכל אחד להגיש צו ירושה באופן עצמאי וללא עזרת עורך דין, אך טיפול של עורך דין מנוסה בתחום הצוואות והירושות עשוי לקצר באופן משמעותי את התהליך ולמנוע עיכובים בירוקראטיים מתישים. במקרים שבהם מחליט הרשם לענייני ירושה להעביר את הבקשה לטיפול בבית המשפט, חשוב מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי ומנוסה.

עורך הדין אלעד בן צבר ניסיון רב בתחום טיפול בצוואות וירושות, הוא ישמח להעמיד את ידיעותיו וניסיונו הרב לשירותכם!

שאלות ותשובות

חוק הירושה הוא חוק שמטרתו להסדיר את כללי הירושה בעקבות פטירתו של אדם. מטרת החוק היא להסדיר את דיני הירושה ולתת מענה לסוגיות ולבעיות השונות.

כדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה בצירוף מסמכים רלוונטיים אל הרשם לענייני ירושת או אל בית הדין הרבני.

כאשר אדם כתב צוואה ירושתו מתחלקת בהתאם להוראות הצוואה, כאשר האדם לא כתב צוואה ירושתו מתחלקת בהתאם לחוק הירושה, לירושה על פי דין.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp