צוואה הדדית – כיצד לכתוב צוואה?

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צוואה הדדית היא צוואה המלמדת על הבעת אמון ואהבה גדולה בין שני בני הזוג. בני הזוג שכל כך סומכים אחד על השני, מוכנים להוריש את רכושם המשותף באופן מוסכם מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על בן הזוג השני.

צוואה הדדית מביאה לידי ביטוי את עיקרון "ההסתמכות ההדדית", עיקרון שלפיו כאשר בן הזוג אשר ילך לעולמו ראשון מוריש את רכושו לבן הזוג שנותר בחיים. ברוב הצוואות ההדדיות נקבע גם איך יחולק הרכוש בין היורשים לאחר פטירת בן הזוג השני.

את הצוואה ההדדית אפשר לכתוב ביחד או לחוד. אפשר לערוך את הצוואה במסמך אחד כאשר שני בני הזוג חותמים עליו בנוכחות שני הצדדים או על ידי חתימה על שתי צוואות במקביל הנערכות באותו התאריך ובנוסח זהה.  

מהם היתרונות של הצוואה ההדדית?

צוואה הדדית מונעת סכסוכי ירושה עתידיים. הצוואה מגדירה את בן הזוג שנותר בחיים כיורש יחיד ומסדירה בצורה ברורה את סדר היורשים אחריו. בני הזוג אשר צברו רכוש משותף יכולים, באמצעות הצוואה הדדית, לשמור על טובתו של בן הזוג שנותר בחיים לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג.

בהיעדר צוואה, הורשת הרכוש תעשה על פי החוק הקובע כי בן הזוג אשר נותר בחיים, יצטרך, אם יידרש, להתחלק ברכוש של בן הזוג שנפטר באופן שווה עם הילדים המשותפים או עם ילדיו של המוריש. חתימה על צוואה הדדית תבטיח שבן הזוג שנותר בחיים יוכל לרשת את הרכוש של בן הזוג שנפטר, להמשיך לגור בדירה והילדים יידרשו להסתלק מהירושה.

עריכה של צוואה הדדית, מרגיעה את בני הזוג ונותנת להם שקט נפשי בעודם בחיים  מתוך ידיעה שאחרי שאחד מבני הזוג ילך לעולמו, בן הזוג הנותר לא ייפגע כלכלית ויוכל להמשיך לנהל, במידת האפשר, את שגרת חייו.

כאשר בני הזוג צברו רכוש במהלך חייהם המשותפים, לא תמיד אפשר לקבוע איזה נכס ואיזה חשבון בנק שייך לאחד מבני הזוג.  צוואה הדדית מאפשרת לכל אחד מבני הזוג ליהנות מכל הרכוש במקרה של פטירת בן הזוג השני או לקבוע בדיוק מה שייך למי במצב של פטירה.

האם ומתי אפשר לבטל צוואה הדדית?

כאשר חותמים על צוואה הדדית חשוב לדעת כי מדובר בצוואה משותפת שבעיקרון אינה מיועדת לשינוי לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג. אך יש מקרים שבהם אפשר לבטל את הצוואה ההדדית.

כאשר שני בני הזוג נמצאים בין החיים, יכול כל אחד מהם לבטל את הצוואה. כדי לבטל אותה בדרך חוקית יש לשלוח הודעה בכתב לבן הזוג השני ולהודיע על ביטול הצוואה. לאחר מסירת ההודעה, שתי הצוואות, יבוטלו באופן אוטומטי.

כאשר אחד מבני הזוג נפטר, האפשרות לביטול הצוואה תיקבע בהתאם למועד שבו נחתמה הצוואה.

עד שנת 2005, השנה שבה נכנס לתוקף תיקון 12 לחוק הירושה, תיקון אשר הסדיר את סוגיית הצוואה ההדדית, החוק לא הגביל את בן הזוג שנותר בחיים לשנות או לבטל את הצוואה, אלא אם בגוף הצוואה ההדדית היה סעיף מיוחד אשר הגביל את יכולת השינוי.

לאחר חודש נובמבר 2005 נקבע בחוק כי בעוד  שני בני הזוג נמצאים בין החיים, שניהם רשאים לבטל את הצוואה ההדדית באמצעות הודעה בכתב, אך לאחר פטירת אחד מבני הזוג, אם הצוואה לא כללה תנאי המגביל את אפשרות השינוי או הביטול, יכול בן הזוג שנותר בחיים לשנות את הצוואה, אך בתנאי שיסתלק מחלקו או מזכותו בצוואת בן הזוג שנפטר.  במילים אחרות, אם בן הזוג שנותר בחיים מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית, עליו לוותר על הרכוש שהיה מיועד לרשת מבן הזוג שנפטר.

במקרה שבו בן הזוג שנותר בחיים כבר קיבל את חלקו בעיזבון, הוא יוכל לבטל את הצוואה ההדדית רק לאחר שהוא ישיב בפועל את הרכוש שירש מבן הזוג שנפטר. אם בן הזוג כבר מכר את הרכוש לצד שלישי, יהיה עליו להשיב לעיזבון סכום כסף השווה בערכו לרכוש שנמכר.

בנוסף, בעת ניסוח הצוואה ההדדית קיימת אפשרות לקבוע בגוף הצוואה סעיף מיוחד עם הנחיות לביטול הצוואה בשונה מהוראות החוק.

כמו בכל צוואה גם את הצוואה הדדית ניתן לתקוף בהתאם לעילות הרגילות כפי שקבע חוק הירושה כמו היעדר כשירות לצוות, אונס, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית ועוד. אך בשונה מצוואות אחרות, אי אפשר לתקוף את הצוואה ההדדית ביחס להשפעה של בן הזוג מאחר ובצוואה זו אין פסול במעורבות של בן הזוג בכתיבת הצוואה.

כתיבה של צוואה הדדית זהו נושא מורכב ורגיש. כדי לנסח צוואה שתבטא במדויק את הרצון של שני הצדדים ולמנוע סכסוכי ירושה בעתיד, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה לענייני ירושה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp