צוואה בעדים

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

יש ארבע צורות חוקיות המאפשרות לכתוב צוואה תקפה, צוואה בעדים היא אחת מהן. צוואה בעדים יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת והיא חייבת להיערך בפני שני עדים המכונים בלשון החוק, עדי קיום לצוואה.

עוד קובע החוק כי קיומם של שני עדים  במועד עריכת הצוואה הוא מרכיב יסודי בצוואה, מרכיב שבהיעדרו הצוואה לא תהיה תקפה.

צוואה בעדים – אתם שואלים, עורך הדין עונה

לעדים יש תפקיד חשוב בכתיבת צוואה בעדים, תפקיד אשר משפיע באופן קריטי על תוקפה החוקי של הצוואה. על העדים לוודא ולדעת במועד החתימה שהמצווה מבין היטב שזוהי צוואתו ושהוא מעוניין בכתיבתה. ולכן במעמד כתיבת הצוואה על המצווה להצהיר כי זוהי צוואתו ועל העדים לאשר, באמצעות מסמך נלווה לצוואה, שזוהי צוואתו של המוריש.

מנגד, העדים אינם חייבים להתייחס למצב הרפואי של המצווה. הם אינם חייבים לאמת שהמצווה צלול בדעתו או כשיר לכתיבת צוואה. הצהרת המצווה וחתימת העדים נועדו רק לאשר שזוהי אכן צוואתו של המצווה.

בזמן העריכה והחתימה על הצוואה על העדים למלא את התנאים הבאים:

העד הוא מעל גיל שמונה עשרה, הוא אינו פסול דין והוא או בן זוגו אינם נהנים מהצוואה.

הצוואה חייבת להיות כתובה בכתב יד או מודפסת ולא צוואה שנאמרה בעל פה.

על הצוואה צריך להיכתב התאריך שבו נערכה הצוואה.

על המצווה להצהיר בפני שני עדים כי הצוואה המונחת בפניו היא אכן צוואתו.

לאחר ההצהרה על המצווה לחתום בכתב ידו בפני שני עדים.

רצוי לחתום על כל אחד מדפי הצוואה, ואם נערך בה תיקון, מומלץ לחתום גם על יד התיקון.

חשוב להקפיד כי כל הפעולות הנדרשות לעריכת הצוואה יבוצעו באותו מעמד, ולא בהזדמנויות שונות.

כמו בכל כתיבת צוואה, גם את הצוואה בעדים רצוי להפקיד אצל רשם הירושות, אך אין חובה לעשות זאת.

קיימים שני סוגים של פגמים, פגם במרכיבי היסוד של הצוואה ופגמים שבצורה.

כאשר יש פגם באחד ממרכיבי היסוד של הצוואה, כלומר אם אין עדים או כאשר אחד העדים פסול לשמש כעד או כאשר הצוואה נחתמה בפני עד אחד בלבד, הצוואה פסולה.

בנוסף, כאשר לאחד העדים יש אינטרס בצוואה, כמו למשל כאשר אשתו של הזוכה משמשת כעדה בצוואה ועוד. החוק קובע כי עד שנמצא בניגוד עניינים אינו עד אובייקטיבי, ולכן הוא פסול מלשמש כעד בצוואה.

כאשר נפלו פגמים צורניים בצוואה כמו השמטת מספר, טעות סופר בכתיבת הצוואה, חיסרון של תאריך או פגמים שאינם מהווים רכיב יסוד בצוואה, אפשר לתקן את הפגם.

העיקרון המונח בפני בית המשפט הוא הרצון לכבד את רצון המת. ולכן במצבים של פגמים טכניים או פגמים צורניים, בית המשפט יעשה מאמצים להתגבר על פגמים אלו ולהכשיר את הצוואה.

כדי לפסול את הצוואה יש להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה. בנוסף לעילות הייחודיות הפוסלות את הצוואה בעדים. גם העילות שבחוק הירושה כמו השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת הצוואה, כאשר המצווה בלתי כשיר לערוך צוואה ואינו מבחין בטיבה של הצוואה פוסלים את הצוואה.

המצווה רשאי לבטל את הצוואה באמצעות עריכת כתב ביטול בפני שני עדים או באמצעות עריכת צוואה חדשה בפני שני עדים, צוואה חדשה אשר מבטלת את הצוואה הישנה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp