צוואה בכתב יד

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צוואה בכתב יד היא צוואה שנכתבה בכתב ידו של המצווה. החוק קובע כי כל אדם יכול לכתוב צוואה בכתב ידו, באופן עצמאי וללא עזרת עורך דין צוואות וללא עלויות. צוואה בכתב יד זוהי הדרך הקלה הפשוטה והזולה לכתיבת צוואה בתוקף ובלבד שתענה על התקנות הנדרשות לכתיבת צוואה בכתב יד.

מהם הכללים לכתיבת צוואה בכתב יד

  • הצוואה צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה.
  • אין להדפיס את הצוואה במכונת כתיבה או במחשב.
  • כתב היד חייב להיות כתב ידו של המצווה ולא של אדם אחר.
  • על הצוואה צריכה להופיע חתימתו של המצווה בכתב ידו.
  • על הצוואה יש לציין את התאריך שבו היא נחתמה כתוב בכתב ידו של המצווה. כתיבת התאריך חשובה כדי לדעת האם זוהי הצוואה האחרונה, שכן, רק הצוואה האחרונה תקפה.

צוואה בכתב יד – משולחנו של עורך הדין

כאשר מוגשת לבית המשפט התנגדות לקיום צוואה, בית המשפט יעשה מאמץ כדי לקבוע מה היה רצונו של המנוח. אם בית המשפט יתרשם שרצונו של המנוח משתקף בבירור בצוואה, בית המשפט ידחה את הבקשה להתנגדות לצואה, גם אם הוא יידרש להתגבר על פגמים צורניים שנפלו בכתיבת הצוואה כאשר השאלה העקרונית היא האם כל הנכתב בכתב היד משקף צוואה אמיתית שנעשתה בגמירות הדעת של המצווה. אך אם יוכח כי נפלו בצוואה פגמים מהותיים באשר לרכיבי היסוד בצוואה בכתב יד, בית הדין יקבל את ההתנגדות לצוואה.

נביא מספר דוגמאות שבהן דחה בית המשפט את ההתנגדות לצוואה ולהפך, דוגמאות שבהם קיבל בית המשפט את ההתנגדות לצוואה.

צוואה שאינה כתובה בכתב יד של המצווה

בהתנגדות  שהוגשה לבית המשפט נטען כי הצוואה נכתבה עבור המנוח בכתב ידה של האלמנה. להגנתה טענה האלמנה כי בעת שהם ערכו צוואה הדדית, המנוח הקריא לה את נוסח הצוואה, היא רק כתבה אותה והמנוח אף חתם עליה. בעדות בבית המשפט התברר כי המנוח הגיע לבית המשפט יום לאחר כתיבת הצוואה והגיש למזכיר בית המשפט מעטפה חתומה המכילה את המסמך לאחר שהצהיר בפני המזכיר כי המעטפה מכילה את צוואתו. מזכיר בית המשפט אישר את הדברים, ועל אף זאת בית המשפט טען כי אין להכשיר את הצוואה מאחר והיא לא נרשמה בכתב ידו של המצווה.

המנוח חתם על הצוואה בטביעת אצבע ולא בכתב ידו

במקרה זה קבע בית המשפט כי החתימה על הצוואה חייבת להיות בכתב יד ולא בכל צורה אחרת, ולכן פסל את הצוואה.

חתימת המנוח על הצוואה לא הופיעה בסיום המסמך

במקרה זה פסק בית המשפט כי אין משמעות למיקום של החתימה והיעדר החתימה בכל אחד מעמודי הצוואה אינו גורם לספק באמיתות הצוואה וברצונו של המנוח. עוד טען בית המשפט כי המחוקק לא הורה מהו המקום הראוי לחתימת המצווה וכל עוד שהצוואה ענתה על כל הכללים הבסיסיים לכתיבת צוואה ונכתבה בכתב ידו של המנוח אין לתת משקל למיקום החתימה, והכשיר את הצוואה.

צוואה שתאריך מועד כתיבתה היה שגוי

לבית המשפט הוגשה בקשה לפסילת צוואה בכתב יד בשל טעות בכתיבת התאריך. בית המשפט דחה את הבקשה וחידד את ההבדלים בין פגם בתאריך לבין מחסור בתאריך. כאשר נפלה טעות בכתיבת התאריך, טען בית המשפט, זהו פגם שניתן לתיקון, אך היעדר תאריך בצוואה זהו פגם יסודי ומהותי, פגם הפוסל את הצוואה.

צוואה שחלקה הודפס במכונת כתיבה

כאמור על הצוואה להיכתב בכתב ידו של המוריש, אך מה הדין כאשר חלק מהצוואה נכתב בכתב יד וחלק הודפס במכונת כתיבה? לסוגיה זו נדרש בית המשפט כאשר הוגשה לפני צוואה שחלקה כתובה בכתב יד וחלקה בדפוס. לאחר שבית המשפט בדק את הצוואה ונוכח לדעת כי החלק שנכתב בכתב היד מכיל את כל הדרישות החלות על צוואה בכתב יד, ומחלק זה ניתן להבין ללא ספק מהו רצונו של המוריש ומה גמר בדעתו לצוות, הכשיר בית המשפט את הצוואה.  

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp