5 סיבות לפסילת צוואה

פסילת צוואה היא מצב שבו קבע בית המשפט לענייני משפחה, כי בצוואה יש פגם משמעותי המצדיק את ביטולה. מהי משמעותה של צוואה שבוטלה? כיצד יחולק הרכוש בין היורשים ללא צוואה? באלו עילות ניתן לבטל צוואה והאם פנייה לעורך דין יכולה למנוע פסילתה של צוואה. על שאלות חשובות אלו נענה כאן. 

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

פסילת צוואה –מהי?

בית המשפט לענייני משפחה הנו בעל הסמכות לדון בהתנגדויות לצוואה. אלו מוגשות לו חדשות לבקרים, במסגרתן המבקש טוען כי ישנו ליקוי בצוואה ועל כן יש לקבוע כי היא אינה תקפה משפטית. לאור משמעות כבדת המשקל של פסילת צוואה, כפי שנסביר להלן, בית המשפט לא יאשר בנקל בקשה זו. הוא יבחן היטב האם אכן קיים ליקוי בצוואה והאם הוא אינו בר תיקון.

רק כאשר שוכנע כי המצב הוא אכן כך, יורה על בטלותו של המסמך.

אי מימוש רצון המצווה

כאשר צוואה הוכרזה כבטלה, משמעות הדבר הוא כי רצונו של המנוח באשר לחלוקת הרכוש שלו אינו מתממש. היות שאדם עורך צוואה, על מנת לבחור מי יהיו יורשיו ומה יהיה חלקו של כל אחד מהם ברכושו, הרי שאין המדובר בעניין של מה בכך. זוהי הסיבה מדוע בית המשפט לא יורה בקלות על פסילת צוואה ויבחן היטב האם ניתן לתקן את הפגם שבה אשר יאפשר לקיימה. כמו כן, כאשר הפגם אינו בר תיקון, אך ניתן לייחס אותו רק לחלק מסוים מהצוואה, בית המשפט יקבע כי רק חלק זה ייפסל ויתר הצוואה תקוים כלשונה.

עילות לביטול צוואה

אדם המבקש לפנות לבית המשפט לצורך פסילת צוואה, יכול לעשות כן על בסיס עילות הפסילה אשר בחוק הירושה, תשכ"ה – 1965. ביניהן: אי כשירות לצוות, אשר פירושה כי הצוואה נערכה על ידי מי שאינו כשיר לבצע את הפעולה ואז דינה של הצוואה להתבטל. עילה נוספת היא מקרה שבו הצוואה מזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה. אז, לא ניתן לקיים את הצוואה משום שיש חשש כי המצווה לא הוריש את הרכוש לאותו אדם מרצונו החופשי, אלא בגלל שהיה מעורב בעריכת הצוואה.

 

צוואה אחרת או ירושה על פי דין

בעת פסילתה של צוואה, העזבון לא יחולק על פי הקבוע בה, שהרי היא בוטלה. אם כן, מה יעלה בגורל הרכוש של המנוח? כאן יש למעשה שתי אפשרויות: אם הוצגה לבית המשפט צוואה אחרת שהוא סבר כי היא תקפה משפטית, הרכוש יחולק על פי הקבוע בה. בהעדר צוואה כאמור, יחול הסדר הירושה על פי דין, המופיע בפרק השני של חוק הירושה. זה קובע כי ראשונים לרשת אדם שנפטר, הם בן זוגו וילדיו, כאשר בן הזוג יהיה זכאי לכל המטלטלין ולחצי מיתר הרכוש ואילו הילדים יתחלקו בחצי השני ביניהם באופן שווה.

 

חשיבות עורך הדין בעריכת צוואה

ראינו אפוא כי פסילת צוואה מונעת את מימוש רצונו של המצווה, כך שהרכוש שצבר לאורך חייו, לא יחולק כפי שרצה ובחר בצוואתו. כעת עולה השאלה, האם פנייה לעורך דין יכולה למנוע מצב זה. ובכן, היא ללא ספק יכולה להקטין משמעותית את הסיכוי להתרחשותו. זאת משום שלעורך הדין יש את הידע המשפטי והניסיון המקצועי, לנסח את הצוואה על פי כללי החוק, באופן מקיף ומפורט הכולל את כל סוגי הרכוש של המצווה ולוודא כי הוא מודע למשמעות הפעולה וכשיר לביצועה. עורך הדין ירושות וצוואות אלעד בן, הנו בעליו של משרד בוטיק המתמחה בצוואות וירושות ובשנות ניסיונו הרבות, ערך מאות צוואות, לרבות צוואות מורכבות מרובות נכסים ויורשים.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp