התנגדות לצוואה 10 סיבות לכך

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עילות התנגדות לצוואה הן רשימה של עובדות שאם יוכחו בבית המשפט הן עשויות לשמש כראיות לפסילה של הצוואה.

את התנגדות לצוואה יכול להגיש כל מי שמרגיש מקופח בחלוקת הרכוש או שנושל מהצוואה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושות בתוך ארבעה עשר יום מהמועד שבו פורסמה בעיתונות היומית הבקשה לקיום הצוואה. במקרים מיוחדים יכול הרשם לענייני ירושה להאריך את מועד ההתנגדות, אך רק בתנאי שהמתנגדים העלו טיעונים המצדיקים את הבקשה להארכת המועד.

אם הבקשה אינה מוגשת בתוך מסגרת הזמן שנקבעה ייתן הרשם לענייני משפחה צו לקיום הצוואה, צו שלאחריו אי אפשר יהיה להגיש התנגדות לצוואה.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

עילות התנגדות לצוואה – מהן העילות שבגינן תוכלו להתנגד לצוואה

אי כשירות המצווה

סעיף 26 לחוק הירושה קובע כי על המצווה להיות במצב של כשירות  משפטית בעת כתיבת הצוואה.

כאשר מתנגדים לקיום הצוואה בעילה של אי כשירות משפטית יש להוכיח כי המצווה לא היה במצב קוגניטיבי, מנטלי או רפואי והיה מוגבל ביכולתו להבין את משמעות הצוואה או שהיה קטין או פסול דין. אם ערך המוריש את הצוואה באחד מהמצבים הנ"ל אין לצוואה תוקף.

השפעה בלתי הוגנת

כאשר המצווה היה תלוי באדם אחר בניהול חייו ורכושו אשר ניצל את מצבו לעריכת צוואה לטובתו.

מעורבות בעריכת צוואה

כאשר אחד מהזוכים בצוואה או מי מטעמו היה מעורב בעריכת הצוואה בדרך שהשפיעה על הוראות הצוואה.

יש לדעת: לא כל מעורבות פוסלת את הצוואה. כאשר תוגש לבית המשפט עילת התנגדות לצוואה בשל מעורבות בעריכת הצוואה, בית המשפט יתערב רק כאשר יובהר לחלוטין וללא כל ספק כי הזוכה בצוואה או מישהו מטעמו השפיע על ניסוח הוראות הצוואה לטובתו מתוך כוונת ניצול ושלא בתום לב.

צוואה סתומה

משמעות ההגדרה של צוואה סתומה היא שהוראות הצוואה אינן ברורות ואי אפשר להבין מהן מהי ההוראה שאותה ביקש המצווה לקיים.

צוואה לא חוקית

צוואה לא חוקית היא צוואה שקיומה נוגד את הוראות החוק כמו למשל הוראה הקובעת כתנאי למימוש הצוואה שעל היורש לעבור עבירות שונות כמו העלמת מס או פגיעה באדם אחר כדי לממש את הצוואה ועוד.

הוראה בלתי אפשרית בצוואה

הוראה בלתי אפשרית היא הוראה שאי אפשר לקיים אותה כמו למשל כאשר המוריש מצווה להוריש נכס אחד היורשים, אך נכס זה כבר ניתן במתנה לפני שנים רבות.

הוראה בלתי מוסרית בצוואה

כאשר המצווה מעמיד תנאים בלתי מוסריים למימוש הצוואה כמו לדוגמה כאשר הוא דורש מאחד היורשים להתגרש מבן הזוג כתנאי לקבלת חלקו בירושה.

כאשר מוגשת לבית המשפט התנגדות לצוואה בטענה של הוראה בלתי מוסרית בית המשפט יבחן כל הוראה לגופה. לדוגמה: באחת הצוואות התנה המוריש את הזכות לקבלת העיזבון בתנאי שהזוכה יעלה לארץ ישראל. היורש הגיש בקשה לפסילת הצוואה בגין הוראה בלתי מוסרית, אך בית המשפט קיבל את הצוואה בטענה שהמוריש היה ציוני והוראת הצוואה משקפת את האמונה הציונית של המצווה.

התנגדות לצוואה בשל עדים לא כשירים

כאשר אחד מהעדים מוגדר כקטין או כפסול דין, הוא אינו יכול לשמש כעד, והצוואה תיפסל.

התנגדות בשל צוואה מאוחרת

כאשר מגיש הבקשה מוכיח כי קיימת צוואה נוספת שנערכה ונחתמה בהתאם לחוק במועד מאוחר יותר, בית הדין יפסול את הצוואה הנוכחית בהתאם לכלל שצוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת.

התנגדות לצוואה בשל פגמים צורניים

כאשר בצוואה מופיעה חתימה של עד אחד במקום שני עדים כנדרש, כאשר בצוואה אין חתימה של המצווה או שיש חתימה שלו, אך כתב היד שונה מחתימתו הרגילה, כאשר הצוואה היא צוואה מודפסת שנערכה ללא עדים ולא נעשתה בפני רשות ועוד.

שאלות ותשובות

יש לבדוק במהירות אצל רשם הירושה האם כבר הוגשה בקשה לצו קיום צוואה והאם הבקשה כבר פורסמה בעיתונות. ממועד הפרסום בעיתונות יש לך ארבעה עשר ימים שבהם תוכל להגיש בקשה להתנגדות לצוואה.

כן. היורשים זכאים לחלק ביניהם את העיזבון בדרך שונה מהדרך שבה מורה הצוואה על חלוקת העיזבון. לצורך כך עליכם לבצע הסכם בין יורשים לפני חלוקת העיזבון.

לא. כל אדם רשאי לצוות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו ואין אפשרות לשנות זאת.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp