ניהול עיזבונות

מנהל עיזבון ימונה כאשר קיימות סיבות המצדיקות זאת כגון: במקרים בהם קיימים חובות כבדים הרובצים על העיזבון, ריבוי נכסי עיזבון שניהולם על ידי כלל היורשים יהווה מכשול עיזבונות מורכבים (תאגידים, נכסים בחו"ל) במקרים בהם קיימים חילוקי דעות קשים בין היורשים או כאשר בין היורשים קיימים קטינים, יורשים שמונה להם אפוטרופוס, או הוראות להקמת הקדש ציבורי או קרן נאמנות או במקרים בהם לא ניתן לאתר חלק מהיורשים. במקרים המפורטים ימונה מנהל עיזבון מטעם הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה, שתפקידו יהיה לכנס את נכסי הנפטר, לדאוג לפריעת החובות, לבדיקת שווי הנכסים, לאתר יורשים ולחלק את עיזבון הנפטר באופן הנכון בין היורשים תוך שמירה על זכויותיהם של כלל היורשים.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כמנהל עיזבון ניתן למנות, אדם תושב הארץ, תאגיד, האפוטרופוס הכללי או עורך דין ירושה אשר מתמחה בסוגיות אלו. במרבית המקרים לא יתמנה האפוטרופוס הכללי כמנהל העיזבון אלא יתמנה אדם מסויים או עו"ד שהנפטר ציין בצוואתו או אדם או עו"ד שכל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים על מינויו או לפי שיקול דעתו של בית המשפט בהתאם לעמדת האפוטרופוס הכללי המשמש במקרים אלו כבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה.

מנהל עיזבון זמני

ניתן למנות מנהל עיזבון באופן זמני, אדם, תאגיד או עו"ד צוואות וירושות אשר ימונה עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ומינויו יימשך כ-6 חודשים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה תקופת זמן שונה.

מנהל עיזבון זמני ימונה כאשר נכסי העיזבון מצריכים טיפול מיוחד, כגון:

  • כאשר אחד היורשים קטין או פסול דין ויש חשש שזכויותיו ייפגעו.
  • במקרים של חברות שמשך ניהולן מתמשך.
  • במקרים שבהם יש חשש שבפער הזמן שבין מועד פטירת המוריש לבין חלוקת העיזבון עשוי להיגרם נזק לעיזבון כתוצאה מהוצאות גבוהות או חובות המוריש.

מנהל עיזבון קבוע

במקרים מסוימים ימונה מנהל עיזבון קבוע, בדומה למנהל עיזבון זמני, אדם, תאגיד או עורך דין עיזבון מנהל אשר מתמנה עד לחלוקת כל עיזבון הנפטר וזאת למשך כשנתיים, אלא אם כן נקבעה תקופת זמן שונה על ידי הערכאה השיפוטית.

מנהל עיזבון קבוע ימונה במקרים אלו:

  • בדומה למנהל עיזבון זמני – כאשר קיים צורך לשמור על אינטרסים של יורשים חסויים, קטינים או כאשר מתקשים לאתר את כלל היורשים
  • כאשר בין היורשים קיימת מחלוקת שלא ניתנת לגישור על אופן חלוקת וניהול העיזבון.
  • כאשר הצוואה שנערכה על ידי הנפטר מורכבת.
  • כאשר הנפטר ציווה לחלק את נכסיו בחלקם או במלואם למימוש מטרות ציבוריות בעלות אופי הומניטרי כהקדש ציבורי

תפקידו של מנהל העיזבון

  • מנהל העיזבון יגיש דו"חות כספיים נדרשים לאפוטרופוס הכללי, בקשות לבית המשפט והליכים נוספים אשר נדרשו מטעם היורשים וכרוכים בתשלום הוצאות נלוות ואגרות שונות.
  • במידה והיורשים ומנהל העיזבון מגיעים להסכמה בנוגע לאופן חוקת העיזבון, גם אם היא בשונה מהקבוע בצו הירושה, יוכל מנהל העיזבון לעגן את ההחלטה.
  • לא ניתן למנות מנהל עיזבון לחלק מהיורשים או לחלופין לחלק מהעיזבון, המנהל שמונה ואחראי על העיזבון, יהיה אחראי על כלל היורשים ועל כל נכסי הנפטר.

כללי

כאשר חלוקת העיזבון הופכת למורכבת ונולד הצורך למנות מנהל עיזבון, מומלץ להיעזר בעורך דין אשר מתמחה בתחום ניהול תיקי עיזבונות, צוואות וירושות. ניהול נכון של העיזבון יאפשר חלוקה הוגנת בין הצדדים, הגנה על האינטרסים של היורשים וניהול החלוקה באופן מכובד ומדויק, עורך דין אלעד בן ומשרד עורכי הדין שלנו מתמחים בכל תחומי ניהול הצוואות, בעלי ידע וניסיון רב ויכולת לפתרון סכסוכים ומכשולים באופן יצירתי.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp