מס שבח על דירת ירושה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי קבלת דירה בירושה אינה מחייבת את היורש בתשלום מס רכישה או מס שבח, אך במועד שבו ירצה היורש למכור את הדירה שקיבל בירושה, הוא יידרש לשלם מס שבח על כל הרווח שנצבר מהמועד שבו רכש המוריש את הדירה ועד למועד שבו מוכר היורש את הדירה, בתנאי שהדירה אינה עומדת בתנאים המזכים אותה לפטור מתשלום מס שבח.

מס שבח דירת ירושה – מושגים שחשוב להכיר

מס שבח:

מס שבח על דירת ירושה הוא מס שאותו חייב המוכר לשלם לאחר שהוא מוכר את הדירה שלו. גובה המס עומד על 25% מהרווח הנצבר ממועד קניית הדירה ועד למכירתה.

לדוגמה: אם קניתי דירה ב- 1,000,000 ₪ ומכרתי אותה ב- 3,000,000 ₪, הרווח הנצבר הוא 2,000,000 ₪ ולכן מס השבח יעמוד על 500,000 ₪.

פטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה:

דירת מגורים מזכה היא דירה שכאשר מוכרים אותה לא חייבים לשלם עליה מס שבח.

כדי שדירה תוכר כדירת מגורים מזכה היא חייבת לעמוד בתנאים הבאים:

הדירה שימשה למגורים בארבע השנים שקדמו למכירתה.

הדירה שימשה למגורים ב80% מהזמן המחייב במס שבח.

גם דירה ששימשה לצרכי חינוך כמו לגן ילדים, או לשירותי דת כמו בית כנסת תיחשב כדירה ששימשה למגורים ואם היא עומדת בהגדרה של דירה מזכה, היא תהיה פטורה ממס שבח.

מי שמכר דירת מגורים מזכה אחרת במשך שמונה עשר חודשים שקדמו למכירת הדירה הנוכחית, לא יזכה לפטור על דירה נוספת. כדי לזכות בפטור חייבים לעבור שמונה עשר חודשים בין מכירת דירת מגורים מזכה אחת לבין מכירה של דירת מגורים מזכה נוספת.

פטור ממס שבח בירושה:

חוק מיסוי מקרקעין קובע שלושה תנאים מצטברים כדי להעניק ליורשים פטור ממס שבח, גם אם יש בבעלותם דירות נוספות.

החוק קובע כי הדירה תהיה פטורה מתשלום מס שבח, אם המוריש היה מקבל בעצמו פטור מתשלום המס אילו הוא היה מוכר אותה.

התנאים המצטברים הם:

המוכר הוא בן זוג של הנפטר, או צאצא של הנפטר או בן הזוג של צאצא של הנפטר. המשמעות: אם קיבלתם דירת ירושה מדוד, מחבר, מגיס וכו' – לא תוכלו לקבל פטור מתשלום מס שבח גם אם המוריש עצמו היה פטור מתשלום המס.

לפני פטירת המוריש הייתה בבעלותו רק דירה אחת. אם למוריש היו כמה דירות בבעלותו, לא התקיימו התנאים לדירה מזכה, והדירה תהיה חייבת בתשלום המס.

אילו המוריש היה בחיים והיה מוכר את הדירה, הוא היה מקבל פטור מתשלום מס שבח.

שימו לב: היורש נכנס בנעלי המוריש והפטור ממס השבח הוא של המוריש. הפטור אינו ניתן לכל יורש בנפרד, אלא לדירה.

מס שבח על דירה בפרויקט התחדשות עירונית:

יורש שירש דירה הנכללת בפרויקט של התחדשות עירונית כמו תמ"א 38 או פינוי בינוי, לא ייהנה מהפטור של מס שבח אם מכר את הדירה לאחר סיום הפרויקט מאחר וקיים שוני בין הזכות של דירת הירושה לבין הזכות של הדירה החדשה המוצעת למכירה.

איך מחשבים מס שבח בדירת ירושה?

כאמור, אם הדירה אינה עומדת בהגדרה של דירה מזכה, על היורש לשלם מס ירושה. יש לחשב את גובה המס לפי המחיר שבו רכש המוריש את הדירה.

מהרווח שהצטבר מהדירה ממועד הקנייה ועד למועד המכירה יש לנקות את ההוצאות שהוצאו עבור הדירה כמו שיפוצים, דמי תיווך, הוצאות משפטיות ועוד. גובה הרווח יחושב רק בהתאם לרווח הנקי.

יש לבדוק האם זו הדירה היחידה שהייתה בבעלות המוריש או שהיו בבעלותו מספר דירות נוספות. אם מדובר בדירה שנייה, שלישית וכו', גובה המס יהיה גבוה יותר.

מחפשים עורך דין צוואות וירושות, צרו קשר עם עורך הדין אלעד בן!

שאלות ותשובות

מס שבח הוא מס שחייבים לשלם על הרווח הנצבר מהפער בין מחיר קניית דירה למחיר המכירה שלה. במקרה של דירת ירושה, היורש צריך לשלם מס שבח במכירת הדירה אם היא לא עומדת בתנאים לפטור ממס.

גובה המס מחושב על בסיס המחיר שבו רכש המוריש את הדירה ועל המחיר שבו נמכרת הדירה. על הרווח הנצבר חל שיעור מס מוגדר.

דירת מגורים מזכה היא דירה שאינה חייבת במס שבח כאשר מוכרים אותה, בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק.

המס על דירת ירושה מחושב בהתבסס על העלויות המקוריות של המוריש ולא של היורש, אך השיעורים והפטורים זהים.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp