מס מתנה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

במשך שנים רבות נהגו בעלי נכסים להעביר חלק מהנכסים לקרובי משפחה במטרה להימנע או להפחית את תשלומי המיסים. העברת דירה, או כל נכס נדל"ני אחר  ללא תמורה, הוא העברה במתנה היא עסקה משפטית הכרוכה בהעברה של זכויות נדל"ן. זוהי עסקה שכיחה, נפוצה וחוקית. החוק מאפשר להעביר זכויות במקרקעין לבן משפחה במתנה, ללא תמורה, והצדדים בעסקה זוכים  בהטבות מס כמו פטור ממס שבח ופטור מס רכישה.

מס מתנה – מושגים שחשוב להכיר

מס רכישה – הוא מס אשר משולם לרשות המיסים, מס אשר מוטל על כל מי שרוכש זכות במקרקעין ובאיגוד מקרקעין בישראל. את המס יש לשלם לרשות המיסים.

מס רכישה הוא מס המוטל על כל מי שרוכש זכות במקרקעין וזכות באיגוד מקרקעין (להלן  – ‘זכות במקרקעין’) בישראל.

גובה מס הרכישה נגזר מתוך שווי העסקה ושיעוריו השונים מתעדכנים אחת לשנה. בנכסים אשר אינם מהווים דירת מגורים כמו חנות, משרד, מגרש עוד, גובה המס קבוע לכל נכס בכל שווי ואילו בדירת מגורים גובה המס מדורג בהתאם לשווי הדירה.

מס שבח –  זהו מס המוטל על המוכר. כל מי שמוכר נכס נדל"ני יהיה חייב לשלם לרשות המיסים מס שבח אם הייתה עלייה בערך הנכס בזמן מכירתו. מס שבח מקורו מהמילה השבחה, אם הייתה השבחה בערך הנכס, יש לשלם מס שבח.

העברת דירה ללא תמורה – היא כאשר צד אחד מעביר לצד שני זכויות במקרקעין ולא דורש בעבורן תשלום. כאשר התשלום עבור הנכס אינו נדרש כלל, זוהי עסקת מתנה, אך אם תידרש תמורה חלקית, אפילו תשלום סמלי של שקל אחד,  העסקה לא תיחשב כעסקה ללא תמורה. עסקת מתנה טומנת בחובה חיסכון גדול, כאשר אדם נותן או מקבל מתנה הוא פטור לחלוטין ממס שבח וצריך לשלם תשלום מזערי של מס רכישה.

מתי ולמה כדאי להעביר דירה ללא תמורה?

מי שמעביר זכויות במקרקעין ללא תמורה, במתנה, פטור מתשלומי מס רכישה ומס שבח. שכן, החוק אינו מחייב במס מתנה.

מי שיש בבעלותו דירה והוא מעוניין לרכוש דירה נוספת, כאשר הוא ירכוש את הדירה השנייה הוא יחויב במס רכישה בגין הדירה הנוספת. אך כאשר הוא מעביר את הדירה כמתנה  לאחד מבני המשפחה , הוא יקבל פטור מתשלום מס רכישה עבור הדירה הנוספת (קראו עוד על מס על דירה בירושה).

בדיני ירושה, רשאי המוריש להעביר את נכסיו במתנה ליורשים, אך עליו לתת את המתנה רק בעודו בחיים.

שני סוגים של עסקת מתנה

ישנם שני סוגי של עסקאות מתנה הסוג הראשון, זו עסקה בת ביטול, כלומר העסקה מתבצעת כמתנה מותנית.

הסוג השני זו עסקה בלתי חוזרת, עסקה שאינה ניתנת לביטול , אך עסקה שבה המעניק מעוניין בשליטה על הנכס ולכן במעמד חתימת העסקה הוא מפרט בחוזה מספר תנאים. אם מקבל המתנה לא יעמוד בתנאים אלו, העסקה עלולה להתבטל.

מס מתנה – משולחנו של עורך הדין 

רשות המיסים בודקת באופן מדוקדק עסקאות מתנה כדי לוודא כי לא מדובר בעסקאות פיקטיביות שמטרתן הוא התחמקות מתשלום המיסים. בהתאם למדיניות הרשות עסקת מתנה חייבת להיות עסקה אמיתית באופן שמקבל המתנה אינו דמות קש הנשלטת בידי נותן המתנה.

בפסק דין שומרת ב' נגד מנהל מס שבח – התנהל דיון באשר לעסקה שבה נתנה בת לאימה דירה במתנה. לטענת רשות המיסים, עסקת המתנה הייתה עסקה פיקטיבית שמטרתה הייתה התחמקות מתשלומי מס.  הביסוס לטענה הייתה כי באותו מועד של ביצוע עסקת המתנה נערכה גם צוואה שבה נקבע כי הבית שאותו האם קיבלה במתנה יחזור לבעלות הבת לאחר מותה.

בית המשפט קיבל את טענת מנהל מס השבח וחייב את הבת בתשלומי המסים.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp