לקבלת מענה מהיר

שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ירושות

עורך דין ירושות

חוק הירושה מסדיר את ההורשה במדינת ישראל.
החוק, שחוקק בשנת 1965, מפרט כיצד פועל מנגנון הירושה עפ"י דין, הורשה בהתאם לצוואה, סוגי הצוואות אותן ניתן לקיים בישראל, ניהול עיזבונות, פטירת יורשים וכיוצא באלו. משרדנו מתמחה בעריכת צוואות, על סוגיהן, הגשת בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה, ניהול עיזבונות ועוד…

הרשם לענייני ירושה, הוא הגוף הממשלתי אשר בידיו מרוכזים הליכי הירושה:

ירושה על פי דין וכן ירושה עפ"י צו קיום צוואה. אל הרשם לענייני ירושה בלבד מוגשות הבקשות למתן צו ירושה וצו קיום צוואה, שכן בידו של הרשם לענייני ירושה הסמכות להכריז מיהם יורשיו של הנפטר. במקרים מסויימים, הקבועים בחוק הירושה, בהם פוקעת סמכותו של הרשם לענייני ירושה לדון בבקשות שהונחו בפניו, כגון כאשר מונחת בפני הרשם לענייני ירושה התנגדות למתן צו ירושה או קיום צוואה, ספק הנוגע לזהות היורשים, אי השלמת פרטים בהתאם לדרישת ב"כ היועמ"ש וכאשר הבקשה למתן צו הוגשה אחר נפטר שהוא תושב חוץ. בכל אחד מן המקרים בהם פוקעת סמכותו של הרשם לענייני ירושה לדון בבקשה המונחת לפניו, הוא מעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה, שם יתנהל הליך משפטי.

ירושה עפ"י דין

חוק הירושה קובע כי כל עוד מנוח לא הותיר אחריו צוואה, הרי שהירושה תהיה בהתאם לדין.

החוק קובע מי יכולים להיקרא יורשיו של אדם, מהו סדר קדימויות בהורשה וכן את חלקי היורשים בירושה. משרדנו מתמחה בהגשת בקשות לצווי ירושה, איתור יורשים בארץ ובחו"ל, והתנהלות מול האפוטרופוס הכללי במסגרתן.

התנגדות לבקשות לצו ירושה

לרשם לענייני ירושה מוגשות לעיתים קרובות התנגדויות לצווי ירושה על ידי קרוביו של מנוח או יורשים פוטנציאליים לפי צוואות שנטען שנערכו על ידי אותו המנוח.

את ההתנגדות ניתן להגיש כאשר קמה לאדם עילה להתנגד לצוואה (קראו עוד על התנגדות לצו קיום צוואה), כגון; צוואה של מנוח הגוברת על הבקשה לירושה עפ"י הדין.

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים לפי דין

צו הירושה הינו צו הצהרתי, בו מפורטים פרטי היורשים וחלקם בירושת המנוח.

עם צו הירושה פונים למוסדות ממשלתיים בהם מתבצע רישום על נכסים וכן לבנקים בהם יש רישום לנכסים וכספים ע"ש המנוח, על מנת לרשום את אותם הנכסים והכספים על שם יורשי המנוח על פי חלקם המפורט בצו הירושה. למרות זאת, יורשים רבים בוחרים לערוך הסכם ביניהם בו הם מחלקים בדרך שונה מזו, המפורטת בצו הירושה, את עיזבון המנוח ובאמצעות הסכם זה ניתן לחלק נכסים וכספים השייכים לעיזבון.

יישוב סכסוכים בין יורשים

בבית המשפט לענייני משפחה מתנהלים תיקים בין בני משפחה בסכסוכים שמקורם בירושת אדם שנפטר.

רבים מסכסוכים אלו, להם אנו קוראים "סכסוכי יורשים", נוגעים למחלוקות באשר לאופן חלוקת הירושות, מי רשאי לרשת את המנוח ומי אינו זכאי לרשת ומדוע. משרדנו מתמחה ביישוב סכסוכים מעין אלו, בהגעה להסכמות ומניעת הליכים משפטיים מיותרים.

ירושות עפ"י צוואה

החוק קובע מהם התנאים שצריכים להתקיים על מנת שיוכל רשם הירושה לתת צו לקיום צוואה, מהם התנאים בהם בית משפט יפסול צוואה, מהן הצורות הקיימות לעריכת צוואה ומהם התנאים הצריכים להתקיים על מנת שצוואה תקוים על אף פגם שנפל בה. 

משרדנו מתמחה בהגשת בקשות לצווי קיום צוואה וניהול הליכים הנוגעים לצוואות, התנגדויות להן וקיום צוואות שנפל בהן פגם.

עריכת צוואות

מקרים רבים נידונים בפני בית המשפט הואיל וצוואות לא נערכו כנדרש על פי חוק הירושות, כלומר- ישנן צוואות אשר נפלו בהן פגמים צורניים מסויימים;

הוראות הצוואה אינן ברורות או שלא ניתן לקיימן ויש צורך בהכרעת בית המשפט באשר לאופן קיום הצוואה או פסילתה;  המצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה. משרדנו מתמחה בעריכת צוואות ובמתן שירותים משפטיים רחבים בכל הנוגע לעריכת צוואות ותוקפן המשפטי.

התנגדות לבקשות לצו קיום צוואה

לרשם לענייני ירושה מוגשות לעיתים קרובות התנגדויות לצווי קיום צוואה על ידי קרוביו של מנוח או יורשים פוטנציאליים לפי צוואות סותרות לזו שהוגשה לקיום.

את ההתנגדות ניתן להגיש כאשר קמה לאדם עילה להתנגד לצוואה, כגון; מעורבות בעריכת צוואה; אי כשרות המנוח לצוות; השפעה בלתי הוגנת; זיוף צוואה או חתימת המנוח על גביה וכיוצ"ב.

הפקדת צוואה

עד הקמת המוסד הנקרא הרשם לענייני ירושה, בית המשפט המחוזי היה מרכז בידיו את ענייני הירושה.

אולם, יום הקמתו בשנת 1998,  מהטעם שהרשם לענייני ירושה מרכז ומאגד בידיו את ההליכים הנוגעים לענייני ירושה, הוא הגף אצלו מצווה רשאי להפקיד את צוואתו.

להפקדת הצוואה יש חשיבות רבה, הואיל ורק המצווה בעצמו יכול להפקיד את צוואתו והדבר מהווה הוכחה לכך שצוואה זו שהופקדה על ידי המצווה היא רצונו האמיתי של המנוח.

על צוואה מופקדת ניתן ללמוד לאחר הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, שאז הרשם מעדכן כי קיימת צוואה מופקדת. ככל והצוואה המופקדת מאוחרת לצוואה שהוגשה במסגרת בקשה לקיום – תגבר הצוואה המופקדת ולהיפך.

הסכם חלוקת עיזבון בין זוכים עפ"י צוואה

צוואתו של אדם פעמים רבות אינה מפרטת חלוקת נכסים ולכן עם הינתן צו לקיומה היא דומה במהותה לצו ירושה שהינו צו הצהרתי, בו מפורטים פרטי היורשים וחלקם בירושת המנוח.

עם צו קיום הצוואה פונים למוסדות ממשלתיים בהם מתבצע רישום על נכסים וכן לבנקים בהם קיימים נכסים וכספים של המנוח, על מנת לרושמם על שם יורשי המנוח על פי חלקם המפורט בצו הירושה. למרות זאת , יורשים רבים בוחרים לערוך הסכם ביניהם בו הם מחלקים בדרך שונה מזו, המפורטת בצו הירושה, את עיזבון המנוח ובאמצעות הסכם זה ניתן לחלק נכסים וכספים השייכים לעיזבון.

אפשר להתייעץ עם עורך דין ירושות אלעד בן

שאלות ותשובות נפוצות בנושא עורך דין ירושות:

אם קרוב המשפחה השאיר צוואה, עליך להגיש לרשם לענייני ירושה במקום פטירתו בקשה לצו קיום צוואה. אם קרוב המשפחה לא השאיר צוואה, עליך להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה.

ככל שהמנוח לא השאיר צוואה, יחול חוק הירושות אוטומטית. חוק הירושה מגדיר את מי הם יורשיו של אדם. צוואה היא מסמך שאדם כותב וכן מנהיג את התפקיד של יורשיו. צוואה יכולה להכיל הוראות בנוגע לחלוקת הנכסים ובנוגע לנושאי הירושה וזכויות היורשים.

כן. יורשים יכולים לחלק ולסדר צווי ירושה לפי תיאום וסכמה ביניהם.

מאמרים נוספים בתחום הירושות:

מה ההבדל בין ירושה לצוואה?

רבים נוטים לבלבל בין המושגים "ירושה" ו"צוואה". שני המושגים האלו קשורים לחלוקת רכוש לאחר המוות, אך הם שונים זה מזה באופן משמעותי. המטרה של חוק

מס שבח על דירת ירושה

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי קבלת דירה בירושה אינה מחייבת את היורש בתשלום מס רכישה או מס שבח, אך במועד שבו ירצה היורש למכור את

לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp