יורש במקום יורש

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

בצוואה רגילה אדם מוריש את נכסיו לאדם אחד או למספר אנשים בהתאם להחלטתו למי הוא רוצה להוריש את נכסיו. לאחר פטירת המוריש על היורשים להגיש צו לקיום צוואה ובהינתן הצו, הם יורשים את הרכוש שהשאיר הנפטר ויכולים לעשות בו כרצונו. אם אחד היורשים אינו בין החיים, תועבר זכות הירושה לצאצאיו.

צוואת יורש במקום יורש היא צוואה שונה. בצוואה זו  קובע המוריש לא רק מי יהיה היורש הראשון, אלא גם מי יהיה היורש השני לאחר הראשון. צוואה זו מפרטת מי יהיו היורשים החלופיים במידה והיורש הראשון אינו יכול או אינו רוצה לממש את חלקו בירושה.

 יש לציין כי בצוואת יורש במקום יורש יכולים להיות מספר יורשים חלופיים בהתאם לרצון המנוח. כלומר אם גם היורש השני אינו יכול לממש את חלקו בירושה, אפשר להורות על יורש נוסף וכן הלאה.

בצוואה זו בניגוד לצוואה הקלאסית, יכול המוריש למנות יורש, אך במצבים שבהם היורש אינו יכול לרשת את העיזבון, לא צאצאיו יירשו את העיזבון, אלא יורש חלופי שאת זהותו קבע המוריש בצוואה.

לדוגמה: ראובן החליט להוריש את רכושו לדוד, אך דוד הלך לעולמו לפני מותו של ראובן. בהתאם לחוק הירושה, צאצאיו של דוד היו אמורים לרשת את העיזבון של ראובן, אך לא!   ראובן בצוואתו קבע כי שמעון יהיה היורש החלופי, יורש במקום יורש, ולכן עיזבונו של ראובן יועבר לשמעון.

צוואת יורש במקום יורש –  מתי זוכה היורש השני?

זהו לשון החוק: "המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון. השני יזכה אם מת הראשון לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו שלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש".

ולכן, היורש השני יזכה:

  • כאשר היורש הראשון נפטר לפני המוריש.
  • כאשר היורש הראשון פסול מלרשת את הצוואה.

היורש ייחשב כפסול אם הורשע באחת מהפעולות הבאות: רצח או ניסיון לרצח המוריש, זיוף צוואה, העלמה של הצוואה והגשה של צוואה מזויפת לרשם הירושות.

  • כאשר היורש הראשון הסתלק מהירושה, אך לא לטובת בן הזוג, ילדיו או אחיו של המוריש.

יורש במקום יורש – 5 דברים שחשוב לדעת

צוואות הדדיות הן אחת הדוגמאות הנפוצות להוראת יורש במקום יורש. בצוואה זו מצווים בני הזוג את חלקם בירושה לבן הזוג שנותר בחיים, אך לאחר פטירתו של בן הזוג, בהתאם לצוואה, תעבור הירושה לילדיהם. בן הזוג שנשאר בחיים לא יוכל לצוות את הרכוש לאדם אחר. בכך דואגים בני הזוג אחד לשני וגם דואגים לזכות של ילדיהם לרשת את העיזבון.

כאשר היורש הראשון ירש את המוריש, ליורש השני אין זכויות בעיזבון. זכויות היורש השני מסתיימות ובטלות כאשר היורש הראשון מימש את זכותו בצוואה וירש את רכוש המנוח. היורש הראשון רשאי לעשות כאוות נפשו בנכסי העיזבון שירש, הוא יכול למכור את הנכסים, לבזבז את הרכוש או לתת אותו מתנה למי שהוא רוצה שכן לאחר שזכה בירושה, נכסי העיזבון הם שלו.

כאשר מצווה המוריש על הוראה של יורש במקום יורש בצוואה, אין הגבלה על מספר היורשים החילופיים. המוריש יול לצוות מי יהיה היורש הראשון, היורש השני שיבוא במקומו, היורש השלישי וכן הלאה.

יורש במקום יורש – משולחנו של עורך הדין

חנה שרצתה להבטיח את זכויות ילדיה כיורשים עתידיים כתבה בצוואתה כך: "הנני מורישה את עזבוני לבעלי שמעון ואם הוא לא יהיה בחיים בעת מותי, או שנמות שנינו ביחד, תעבור הירושה לילדינו שיירשו את עיזבוננו בחלקים שווים".

לאחר כתיבת הצוואה הייתה חנה בטוחה כי זכויות הילדים כיורשים עתידיים מובטחת, אך זו טעות. אומנם אם ימות שמעון לפני חנה או שימותו שניהם יחד, זכויות הילדים בירושה יהיו מובטחות, אך אם שמעון יירש את חנה, להוראה: "ילדינו יירשו את העיזבון" אין משמעות  מאחר שאחרי ששמעון יירש את העיזבון, הוא יוכל לעשות בו כרצונו ולהוריש אותי למי שירצה, ולאו דווקא לילדים. ולכן, הדרך להבטיח כי הילדים ייהנו מנכסי ההורים היא בדרך של כתיבת צוואה הדדית.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp