תהליך של יורש אחרי יורש

חוק הירושה מאפשר לכתוב צוואה שבה יכול המוריש לקבוע מדרג של יורשים, הוא יכול להחליט מי יהיה היורש הראשון שיירש את נכסיו לאחר מותו, ומי יהיה היורש השני שיירש את מה שנותר מחלקו של היורש הראשון.

יש מצבים מגוונים שבהם כותבי הצוואות פועלים על פי החוק של יורש אחר יורש, דוגמא קלאסית לכך היא שבן הזוג קובע בצוואה כי לאחר מותו יירש אותו בן הזוג שנותר בחיים, אך לאחר מותו של בן הזוג יירשו אותו ילדיו.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

יורש אחרי יורש – מה אומר החוק?

סעיף 42 לחוק הירושה מאפשר לאדם להורות בצוואתו על דרך של יורש אחרי יורש. בהתאם לסעיף, היורש הראשון רשאי לעשות בירושה ככל העולה על דעתו, ואפילו לכלות אותה, והיורש השני זוכה רק במה שהותיר היורש הראשון.

היורש הראשון הוא בעלים לכל דבר. הוא יכול להשתמש בירושה ללא כל מגבלה משפטית, יוכל לעשות בנכסים שיירש כרצונו, מאפשר לו לתת אותם במתנה או כתרומה, אך אינו יכול לגרוע מזכותו של היורש השני באמצעות צוואה. כלומר, היורש הראשון אינו יכול לכתוב צוואה שבה הוא מנשל את היורש השני מחלקו של המצווה מאחר וכותב הצוואה הביע במפורש את רצונו גם לגבי היורש השני והוא זכאי לירושה מכוח צוואת המוריש.

כמו בכל צוואה, גם בצוואה הכתובה בהסדר של יורש אחרי יורש, זכאי המוריש להגביל את היורש הראשון מעשייה ברכושו באמצעות תנאים שהוא קובע בצוואתו.

היורש הראשון זכאי לקבל את נכסי המוריש כאשר המוריש הולך לעולמו או כאשר מגיע מועד מסוים שאותו קבע המוריש בצוואתו, על פי המוקדם מביניהם.

אם מימש היורש הראשון נכסים שהגיעו אליו מכוח הצוואה, היורש השני זכאי לקבל את הכספים שהתקבלו ממכירה הנכס או אם נרכש נכס חילופי, זכאי לקבל את הנכס החדש, אך רק לאחר מות היורש הראשון.

היורש השני זוכה בנכסי הירושה רק אם היה בחיים בעת זכייתו. ההוראה שציווה המוריש לטובתו תתבטל בשלושה תנאים,  אם הוא נפטר לפני שזכה בירושה, אם הוא ויתר על חלקו בירושה או שהיה פסול מלרשת מסיבות שונות.

החוק מגביל את האפשרות לצוות ליותר משניים.  המוריש יכול לצוות את זהותו של היורש הראשון, את זהותו של היורש השני ובזה תם מיצוי הזכות, כלומר, המוריש אינו יכול לצוות על זהותו של היורש השלישי וכן הלאה.

אומנם אין אפשרות לצוות על יורש שלישי והלאה, אך החוק מאפשר למוריש לצוות להקים ברכושו קרן שתכלול את הרכוש שאותו הוא מבקש לחלק בהתאם לתנאים ולהוראות כפי שנקבעו בצוואה ובכך לגרום למצב שבו הקרן שהוקמה בהוראתו תחלק רכוש וכספים בהמשכיות עד אין סוף, אך כמובן בהתאם להוראותיו. במקרה זה ימנו מנהל עיזבון שינהל את הקרן וכל שינוי בהוראת הצוואה מחייב אישור של בית משפט.

מה ההבדל בין סוגי היורשים?

יורש אחרי יורש ויש גם יורש במקום יורש אלו שני הסדרים שונים.

כפי שכתבנו לעיל בהסדר של יורש אחרי יורש מורה המוריש את זהותו של היורש הראשון שיירש אותו לאחר מותו ואת זהות היורש השני שיירש את נכסים לאחר מות היורש הראשון. בהסדר זה, היורש הראשון הוא הבעלים על הנכסים עד לפטירתו.

בהסדר של יורש במקום יורש מיועד למצבים שבהם צופה המוריש כי מי שנקבע כיורשו לא יוכל לרשת אותו מסיבות שונות. בהסדר זה קובע המוריש  את זהות של היורש החלופי שיבוא במקום היורש הראשון.

אך אם זכה היורש הראשון לרשת את העיזבון, היורש החילופי אינו זכאי לכל זכות.   היורש הראשון זכאי להעביר את הרכוש הלאה בחייו או להוריש אותו למי שהוא מעוניין, בין בצוואה ובין על פי חוק הירושה.

לסיכום,  סעיף 42 לחוק הירושה  מאפשר לאדם לצוות את רכושו לשני יורשים, אחד אחרי השני. המוריש מצווה את רכושו ליורש ראשון וקובע בצוואה את הזהות של האדם שיירש את היורש הראשון לאחר מותו.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp