התנגדות לצוואה הדדית

דיני הירושה מאפשרים לבני זוג לערוך צוואות הדדיות, כאשר כל צוואה מסתמכת על השנייה. לרוב, יקבעו בני הזוג כי עם פטירתו של אחד מהם, הצד השני יירש אותו. כמו כן, בדרך כלל צוואה הדדית תתייחס גם להמשך סדר הירושה. כך, יכולה היא לקבוע שכאשר בן הזוג היורש נפטר גם הוא, העזבון יעבור כולו אל הילדים ולא לגורם אחר. בכל מקרה של צוואה רגילה, ניתן להגיש לבית המשפט התנגדות למימושה ולבקש את פסילתה, האם כך גם באשר לצוואה הדדית?

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צוואה הדדית

טרם נשיב על השאלה בדבר התנגדות לצוואה הדדית, עלינו להבין קודם כל מהי. ובכן, צוואה הדדית היא צוואה של בני זוג כאשר הוראות כל צוואה מסתמכת על השנייה. אין זה אומר בהכרח כי על הצוואות להיות סימטריות, אלא רק שמתקיים בהן אלמנט ההסתמכות. עם זאת, במרבית המקרים, תוכן הצוואות זהה: בני זוג מחליטים להוריש את עזבונם זה לזו ובהמשך לצד שלישי כלשהו, לרוב לילדים. לצוואה הדדית מאפיינים ייחודיים כגון מגבלות על האפשרות לביטולה. אם הצוואה לא כוללת הוראה אחת, ביטולה יתאפשר רק בתנאים מסוימים הקבועים בחוק. זה בשל כך כי הצוואות מסתמכות זו על זו ולא ניתן אפוא לבטלן באופן חד צדדי, כמו צוואה רגילה, המשפיעה רק על המצווה עצמו.

מהי התנגדות לצוואה?

לאחר שמוגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה. זו צריכה להתבסס על אחת מעילות הפסילה שבחוק הירושה, כדוגמת: צוואה לטובת עדים, אי כשירות המצווה, השפעה בלתי הוגנת ועוד. כל אדם בעל עניין יכול להתנגד לצוואה, אך לרוב, מדובר בבן משפחה של המוריש, אשר מרגיש מקופח במסגרתה ומבקש להביא לפסילתה. הסמכות לדון בהתנגדות לצוואה היא של בית המשפט לענייני משפחה אשר יקבל החלטה בהתנגדות, בהתאם לראיות שהוצגו בפניו. לאחר שקיים דיון בעניין, יכריע האם הצוואה תקינה ויינתן צו קיום צוואה, או שיורה הוא על בטלות הצוואה.

התנגדות לצוואה הדדית

כאמור מעלה, צוואה הדדית היא צוואה של בני זוג, אשר עורכים אותה יחד והוראותיהם מסתמכות זו על זו. האם ניתן להתנגד לצוואה הדדית? התשובה לשאלה זו היא בחיוב ולמעשה, הליך התנגדות לצוואה הדדית הוא דומה מאוד להתנגדות לצוואה רגילה. אם בית המשפט יחליט לקבלה, תיפסל היא ואז העזבון יחולק על פי סדר הירושה שבחוק ולא על פי הקבוע בצוואה ההדדית. לחילופין, במקרה שבו המתנגד הציג צוואות אחרות שהוכחו כאותנטיות, יחולק עזבונם של בני הזוג על פי הכתוב בהן.

עילות התנגדות לצוואה

חוק הירושה מונה מספר עילות לפסילת צוואה ואלו חלות גם על התנגדות לצוואה הדדית. להלן מספר דוגמאות:

  • אי כשירות לצוות: צוואה אשר נערכה בשעה שהמצווה לא היה מסוגל להבין את טיבה ומשמעותה, בטלה היא, משום שהמצווה אינו כשיר משפטית לביצוע הפעולה.
  • השפעה בלתי הוגנת: כאשר הוכח כי הצוואה לא נערכה מרצון חופשי של המצווה, אלא מתוך איום, תחבולה, תרמית או השפעה בלתי הוגנת מצד מי מהיורשים, היא תיפסל.
  • צוואה לטובת עדים: במקרה שבו הצוואה מזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה, דינה של הצוואה להתבטל.

 

חשיבות הייצוג המשפטי

על מנת להגיש התנגדות לצוואה, על המבקש להציג ראיות מבוססות לכך כי מתקיימת אחת מעילות הפסילה שבחוק. אין המדובר בנטל פשוט, בפרט לאור זאת כי בית המשפט לענייני משפחה לא מקבל בנקל התנגדויות לצוואה ויש לשכנעו כי זו איננה משקפת את רצונו החופשי של המוריש. משכך, זקוק המבקש בסיטואציה זו, לייצוג משפטי מקצועי של עורך דין מומחה לצוואות, שזהו תחום התמחותו. משרדו של עורך דין אלעד בן הנו משרד בוטיק בתחום הצוואות והירושות ומטפל במקצועיות ובמסירות בהליכי התנגדות לצוואה. המשרד מייצג את שני צידי המתרס של ההליך המשפטי ובהתאם לכך, שואף להשגת התוצאה המשפטית הרצויה: פסילת הצוואה או קיומה.


אולי יעניין אותך עילות התנגדות לצוואה

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp