התנגדות לצוואה בעדים

התנגדות לצוואה בעדים
התנגדות לצוואה בעדים

צוואה בעדים היא מסמך משפטי שבו אדם, המצווה, מביע את רצונו לגבי חלוקת רכושו לאחר מותו. צוואה בעדים חייבת להיערך בכתב, להיחתם על ידי המצווה ועל ידי שני עדים, ולציין את תאריך עריכתה.

כל אדם שיש לו "עניין בירושה" רשאי להגיש התנגדות לצוואה בעדים. "עניין בירושה" יכול להיות יורש על פי דין, יורש על פי צוואה קודמת, נושה של המצווה או כל אדם אחר שעשוי להיפגע מהוראות הצוואה.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מהם הדרישות המשפטיות של צוואה בעדים התקפה בהתאם לחוק

כדי שצוואה בעדים תהיה תקפה, היא חייבת לעמוד במספר דרישות משפטיות:

דרישות צורניות:

הצוואה חייבת להיכתב בכתב ידו של המצווה או להיות מודפסת על ידו.

המצווה חייב לחתום על הצוואה בנוכחות שני עדים.

שני העדים חייבים להיות נוכחים בעת חתימת המצווה על הצוואה והם חייבים לחתום עליה בעצמם.

הצוואה חייבת לציין את תאריך עריכתה.

דרישות מהותיות:

המצווה חייב להיות בעל כושר משפטי בעת עריכת הצוואה. משמעות הדבר היא שהוא חייב להיות בן 18 לפחות, להבין את משמעות מעשיו ולפעול ברצון חופשי.

הצוואה חייבת לשקף את רצונו החופשי של המצווה. לא ניתן לכפות על אדם לחתום על צוואה.

הוראות הצוואה חייבות להיות חוקיות. לא ניתן לצוות בצוואה על פעולות בלתי חוקיות, כגון רצח או גניבה.

הוראות הצוואה חייבות להיות מוסריות. בית המשפט רשאי לפסול הוראות צוואה הנחשבות בלתי מוסריות כמו הוראות המפלות בין יורשים ללא סיבה מוצדקת.

מהן עילות התנגדות לצוואה בעדים?

ניתן להתנגד לצוואה בעדים אם קיימים בה פגמים צורניים או מהותיים.

פגמים צורניים הם פגמים בצורת הצוואה, כמו אי עמידה בדרישות החוק לגבי חתימה – המצווה חייב לחתום על הצוואה בנוכחות שני עדים, והעדים חייבים לחתום עליה בעצמם, אי ציון תאריך- הצוואה חייבת לציין את תאריך עריכתה, מספר לא תקין של עדים – צוואה בעדים חייבת להיחתם על ידי שני עדים או פגמים נוספים כמו  חתימה לא תקינה של המצווה, כתיבה לא ברורה, מחיקות או תיקונים שלא אושרו על ידי המצווה והעדים.

פגמים מהותיים הם פגמים בתוכן הצוואה כמו חוסר כשירות המצווה – המצווה חייב להיות בעל כושר משפטי בעת עריכת הצוואה, הוא חייב להיות בן 18 לפחות, להבין את משמעות מעשיו ולפעול ברצון חופשי והוא אינו יכול להיות פסול דין.

בנוסף קיימים פגמים מהותיים נוספים העלולים לפסול את הצוואה כמו השפעה בלתי הוגנת, , חתימה תחת איומים, צוואה שהושגה במרמה או הוראות בלתי חוקיות ולא מוסריות בהוראות הצוואה.

כאשר לאחד העדים היה אינטרס בכתיבת הצוואה וקיים חשש שהוא השפיע על המצווה באופן בלתי הוגן.

מי רשאי להגיש התנגדות לצוואה בעדים?

כל אדם שיש לו עניין בירושה רשאי להגיש התנגדות לצוואה בעדים. עניין בירושה יכול להיות, כאמור, יורש על פי דין, יורש על פי צוואה קודמת, נושה של המצווה, או כל אדם אחר שעשוי להיפגע מהוראות הצוואה.

כל אדם "מעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות לצוואה בעדים. "מעוניין בדבר" מוגדר כאדם שעשוי להיפגע באופן ממשי מתוצאות הצוואה.

יש מספר קבוצות של אנשים העשויים להיחשב כ"מעוניינים בדבר":

יורשים על פי דין – יורשים הזכאים לרשת את רכוש המנוח על פי חוק הירושה והצוואה עלולה לפגוע בזכויותיהם.

יורשים על פי צוואה קודמת – יורשים שזכו לרשת את רכוש המנוח על פי צוואה קודמת, והצוואה החדשה עלולה לפגוע בזכויותיהם.

נושים של המנוח-  נושים הזכאים לקבל תשלום מהמנוח והצוואה עלולה לפגוע ביכולתם לגבות את חובם.

בן זוג לשעבר – בן זוג לשעבר עשוי להיות זכאי למזונות או לחלוקת רכוש משותף והצוואה עלולה לפגוע בזכויות אלו.

מהו הליך הגשת התנגדות לצוואה בעדים?

הליך הגשת התנגדות לצוואה בעדים מתחיל בהגשת כתב התנגדות לרשם לענייני ירושה. כתב ההתנגדות צריך לפרט את העילות להתנגדות לצוואה ואת הראיות התומכות בהן. לאחר הגשת כתב ההתנגדות, מתקיים דיון משפטי בבית המשפט. במהלך הדיון, הצדדים מביאים את ראיותיהם בפני בית המשפט. בית המשפט שומע את טענות הצדדים, בוחן את הראיות ומכריע האם לאשר את הצוואה או לפסול אותה. אם יקבל בית המשפט את ההתנגדות לצוואה, הצוואה תיפסל ולא תהיה אפשרות לקבל צו קיום לצוואה.

האם אתם מתנגדים לצוואה, מרגישים שנעשה לכם עוול, עורך הדין אלעד בן יעזור לכם להגן על זכויותיכם!

עורך דין צוואות אלעד בן הוא מומחה בתחום. הוא צבר ניסיון רב בהגשת התנגדויות לצוואות והוא ידע להוביל אתכם בהליך המשפטי המורכב בצורה מקצועית ויעילה.

שאלות ותשובות

במידה ונמצאים פגמים צורניים בצוואה, כגון חתימות חסרות או אי-קיום הדרישות המשפטיות לעריכת צוואה, תוקפה של הצוואה עלול להיפגע ובית המשפט עשוי לקבוע שהיא אינה נחשבת לתוקפה.

יש להציג בפני בית המשפט את הטענות לפגיעה בזכויות ולהשמיע את האינטרסים של בן הזוג לשעבר, במידה והתקיימה התחייבות לתשלום מזונות או נדרשת חלוקת רכוש משותף.

יש להגיש כתב התנגדות לבית המשפט המוסמך, בו יפורטו הטענות והעילות להתנגדות, יחד עם הראיות התומכות בהתנגדות.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp