הפקדת צוואה – איך מפקידים צוואה?

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צוואה היא מסמך משפטי שבו מצווה האדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. מטרת כתיבת הצוואה היא לחלק את העיזבון שלא בהתאם לחוק הירושה, אלא שרצונו והוראותיו של המוריש הם אלו אשר יכתיבו את סדרי הירושה לאחר פטירתו.

הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה היא אינה חובה ואינה חלק מתהליך כתיבת הצוואה, אך היא מבטיחה שהצוואה לא תיעלם, לא תישכח במגירה שכוחה, לא תאבד או גם לא תופקד לקיום במזיד בידי בעלי אינטרסים זרים.

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות מבטיחה כי לאחר פטירת המוריש, צוואתו תוגש לקיום וחלקת העיזבון תיעשה בהתאם לרצונו של המנוח ולהוראותיו.

למה כדאי להפקיד צוואה אצל רשם הירושות?

הפקדת הצוואה בידי רשם הירושות מבטיחה שמירה על מסמך הצוואה לאורך זמן, עד למועד שבו ילך המוריש לעולמו ויורשיו יגישו בקשה של קיום צו ירושה.

כל הערכאות השונות אשר מוסמכות להוציא צו ירושה או צו קיום ירושה כמו הרשם לענייני ירושה, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי לא יתנו צווים בלי להתייחס לצוואה אשר הופקדה בזמנו אצל רשם הירושות.

אם המוריש מעוניין שאיש אינו ידע על כתיבת הצוואה, הוא יכול לערוך צוואה, להפקיד אותה אצל הרשם בלי שאף איש ידע על כך. כל המידע על הפקדת הצוואה ועל תוכנה של הצוואה נשמר אצל הרשם תחת סודיות מוחלטת כל עוד המוריש עדיין בחיים.

אם לאחר פטירתו של המוריש יצוץ אחד מקרוביו ויבקש לחלק את סדרי הירושה בהתאם לחוק הירושה ולא בהתאם לרצונו של המנוח, הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה תבטיח שהעיזבון של המנוח יחולק בהתאם לרצונו.

איך מתבצע הליך הפקדת הצוואה?

לאחר סיום כתיבת הצוואה, רק המצווה עצמו רשאי להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות. אי אפשר להפקיד את הצוואה באמצעות צד שלישי כמו עורך דין, מיופה כוח, שליח ועוד. על המצווה לגשת בעצמו ללשכת רשם הירושה ולהפקיד את הצוואה.

כאשר יש שני מצווים בצוואה אחת כמו למשל כאשר שני בני הזוג חותמים על צוואה הדדית, על שני בני הזוג להתייצב אצל הרשם, לצלם את הצוואה, להכניס את העותק המקורי למעטפה על שם אחד מבני הזוג  ואת העותק המצולם להכניס למעטפה שניה על שם בן הזוג השני.  עת מסירת העותק המצולם חשוב לציין כי ישנו עותק מקורי ולפרט את מספרו.

ברחבי הארץ יש חמישה לשכות של רשם הירושה במחוזות שונים שבהם אפשר להפקיד את הצוואה, על המצווה להפקיד את הצוואה לפי מקום מגוריו. הרישום הארצי של הצוואות נעשה באופן ממוחשב ולכן המידע על הפקדת הצוואה יעבור לכל המחוזות.

עם סיום התהליך יקבל המצווה אסמכתא בכתב עם מספר סידורי, אסמכתא שתפרט את עובדת הפקדת הצוואה , את פרטי המצווה ואת תאריך הצוואה.

בשנים האחרונות מאפשרת לשכת הרשם מציעה שירות חדש המאפשר לכל אדם שערך צוואה להפקיד את הצוואה מרחוק ולאחר מכן לשלוח את הצוואה המקורית לרשם הירושות או להפקיד אותה בתיבות ההפקדה המוצבות מחוץ ללשכות.

כדי להיעזר בשירות של הפקדת צוואה מרחוק יש לענות על שני תנאים. המצווה הוא בעל תעודת זהות ישראלית וההפקדה מתבצעת באופן אישי על ידי המצווה עצמו או על ידי נוטריון בלבד .

כדאי לדעת: נוכח משבר הקורונה, בתקופה זו אפשר לבצע הפקדת צוואות מרחוק בלבד.

הפקדת צוואה – 4 דברים שחשוב לדעת 

  • הפקדת צוואה כרוכה בתשלום אגרה. את גובה האגרה אפשר לברר בלשכות הרשם לענייני ירושה.
  • במידה והמצווה מעוניין לקחת את צוואתו בחזרה, הוא יכול לבצע זאת.
  • אם כתב המוריש צוואה והפקיד אותה וכעת הוא מעוניין להפקיד צוואה חדשה, עליו למשוך תחילה את הצוואה הקודמת.
  • אם הופקדה הצוואה והמצווה נפטר, אך לא הוגשה בקשה בעניין קיום הצוואה, שלושה חודשים לאחר פטירת המצווה יפתח הרשם את הצוואה ביוזמתו, ולזכאים על פי הצוואה תימסר הודעה.

לסיכום, הפקדת צוואה אינה מבטיחה את תקפות הצוואה, אך היא מבטיחה את שמירת המסך המשפטי עד לאחר פטירת המצווה ואת הטיפול בצוואה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp