הפקדת צוואה ברשם הירושות

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

החוק בישראל מאפשר לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים הבאות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, וצוואה בפני רשות. כתב אדם צוואה, הוא יכול לשמור אותה בבית, בכספת, אצל עורך הדין או בכל מקום אחר שהוא בוחר.

אדם שרוצה להבטיח כי צוואתו תישמר ותימצא אחרי מותו יכול להפקיד אותה אצל רשם העמותות. ההפקדה יכולה להתבצע בהתייצבות אישית בלשכה של הרשם לענייני ירושה או בהפקדה מרחוק, בדרך מקוונת.

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות

את ההפקדה יכול לבצע רק המצווה בעצמו בהתייצבות אישית אצל הרשם. אין אפשרות להפקיד צוואה אצל הרשם באמצעות מיופה כוח.

כדי להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות המצווה צריך להגיע אל לשכת הרשם לענייני ירושה ולמלא בכתב יד בקשה להפקדת צוואה.

אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

צוואה מקורית חתומה על ידי המצווה,

תעודת  זהות ישראלית. שימו לב: חשוב שהתמונה בתעודה תהיה תמונה עדכנית, אם התעודה אינה עדכנית, אפשר להציג תעודה רשמית אחרת עם תמונה עדכנית כמו רישיון נהיגה, או דרכון ועוד.

לשלם אגרה ולצרף אישור על תשלום האגרה. את האגרה אפשר לשלם בעמדות ייעודיות בלשכת הרשם או בבנק הדואר.

לאחר הפקדת הצוואה היא נסרקת במחשבי הרשם לצורך שמירת העתק ולאחר מכן היא נסגרת במעטפה חתומה ונשמרת בכספת. הרשם מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למרשם הארצי בירושלים.

המפקיד מקבל אישור על הפקדת הצוואה.

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות בדרך מקוונת

הפקדת צוואה מרחוק אצל רשם הירושות יכולה להיעשות בשתי דרכים:

אדם בעל תעודת זהות ישראלית שערך את הצוואה ומבקש להפקיד אותה במשרדי הרשם  או נוטריון שנערכה בפניו הצוואה, אך לא יאוחר משלושים יום מיום עריכת הצוואה.

אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

עותק מקורי של הצוואה, עותק צבעוני סרוק בקובץ באחד מהפורמטים הבאים: PDF,PNG,IPG.

אישור על תשלום אגרה.

בעת הפקדה מרחוק יש להיכנס לאזור האישי הממשלתי ולפעול לפי ההנחיות. לאחר הפקדת הצוואה ברשם הירושות יקבל המפקיד אישור הפקדה במייל או בהודעת טקסט.

גם בהפקדה מרחוק יש לשלוח את הצוואה המקורית אל משרדי הרשם לא יאוחר מארבעים יום לאחר ההפקדה מרחוק. אל הצוואה המקורית יש לצרף מכתב שבו יפורט מספר ההפקדה שקיבל המפקיד בעת אישור ההפקדה.

הפקדה של צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה של שני בני זוג אשר הסכימו לתוכנה וערכו אותה ביחד, במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים, כך שהוראות הצוואה מסתמכים על ההוראות המקבילות של בן הזוג האחר.

בעת הפקדת צוואה הדדית על שני בני הזוג המצווים להתייצב יחד בלשכת הרשם להגיש בקשה להפקדת הצוואה ולצרף אליה את המסמכים הבאים:

תעודת זהות של כל אחד מבני הזוג עם תמונה עדכנית.

מקור של הצוואה לכל אחד מהמצווים כלומר, שני צוואות מקוריות גם אם הצוואה נחתמה כמסמך אחד.

לשלם שתי אגרות ולצרף את הקבלות.

קבלת הצוואה המופקדת בחזרה

כל מצווה יכול לקבל בחזרה את הצוואה שהפקיד אצל הרשם בכל עת. כדי לבצע זאת עליו למלא במשרדי הרשם טופס בקשה להחזרת הצוואה.

לאחר שרשם הירושות יוודא את זהותו של המפקיד הוא יבקש מהמפקיד לחתום על קבלת הצוואה וימסור לו את הצוואה המופקדת.

מיד אחר כך, הפקדת הצוואה תימחק מהמרשם הארצי.

כדי לקבל את הצוואה יש לשלם אגרה נוספת.

חשוב לדעת: קבלת הצוואה בחזרה אינה מבטלת את הצוואה והיא נשארת צוואה תקפה עד שהמוריש כתב צוואה חדשה במקומה או שביטל אותה באופן רשמי.

שימו לב: הצוואה האחרונה שעליה חתם המוריש היא הצוואה המחייבת גם אם היא לא הופקדה אצל רשם הירושות.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp