הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

צוואה הדדית - כיצד לכתוב צוואה?
לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אחרי שאדם כותב צוואה הוא ניצב בפני השאלה: איך לשמור את הצוואה?

קיימות הרבה דרכים לשמירת הצוואה, אפשר לשמור את הצוואה בכספת בבית, בכספת בבנק, להפקיד אצל עורך דין או בידי קרוב משפחה, אך תמיד קיים החשש שמי שבידיו הופקדה הצוואה לא ידע בבוא הזמן על פטירתו של המצווה, ייתכן והוא כבר לא יהיה בין החיים ותמיד קיימת האפשרות שהצוואה תאבד, שהיא לא תישמר במלואה ועוד.

מבין כל הדרכים, הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה היא גם הדרך שעליה המליץ המחוקק. המחוקק שהכיר את החשיבות של שמירת הצוואה יצר מנגנון של הפקדת הצוואה במקום מוגן ושמור, מקום שבבוא הזמן אפשר יהיה להוציאה לאור ולממש אותה.

הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה היא אינה חובה ויותר מכך, הפקדת הצוואה אינה מהווה ערובה לכך שהצוואה תקפה, שאין בה פגמים, היא אינה מונעת כתיבה של צוואה מאוחרת שתבטל את הצוואה שהופקדה, גם אם הצוואה החדשה לא הופקדה אצל רשם הירושה ועוד. ההפקדה אצל רשם הירושות רק מבטיחה את שמירת המסמך ואת ההתייחסות אליו.

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה – מהם היתרונות של ההפקדה?

הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות מבטיחה שמירה בטוחה והגנה מפני אובדן או נזק.

לשכת הרשם שומרת על כל הצוואות המופקדות אצלה ושומרת על סודיות. המפקיד יכול להפקיד את הצוואה אצל הרשם ואף אחד אינו חייב לדעת על כך.

כאשר תוגש בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה, בית המשפט יבדוק במרשם הארצי של הצוואות כדי לברר האם הופקדה צוואה אצל הרשם לענייני ירושה. אם אכן הופקדה צוואה, הרשם יעביר את הצוואה למשפחה.

כאשר יוגש צו ירושה או צו קיום צוואה לאחר פטירת המוריש, הערכאות המשפטיות, בית המשפט לענייני משפחה, הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני, לא יוציאו צו ירושה בלי להתייחס לצוואה המופקדת.

 

מהו התהליך להפקדת הצוואה?

על המצווה להגיע אל משרדי הרשם לענייני ירושה ולהפקיד את הצוואה. אי אפשר להפקיד את הצוואה באמצעות מיופה כוח, רק המצווה עצמו יכול להפקיד אותה.

הרשם מכניס את הצוואה לתוך מעטפה, אך רגע לפני הכנסת הצוואה למעטפה היא נסרקת למחשבים של הרשם כדי לתת גיבוי לצוואה המקורית.

עם סיום הסריקה, המעטפה תיסגר ותיחתם בשעווה בחתימת הרשם.

הרשם מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למשרדי המרשם הארצי בירושלים והמצווה מקבל אישור המעיד כי הוא הפקיד צוואה במשרדי הרשם.

כאשר מדובר בצוואה הדדית, שני בני הזוג החתומים על הצוואה צריכים להתייצב במשרדי הרשם ולהפקיד אותה.

בעת הפקדת הצוואה יש לשלם אגרה. נכון לשנת 2024 גובה האגרה הוא 119 שקלים. כאשר שני בני הזוג מפקידים צוואה הדדית, כל אחד מהם חייב בתשלום האגרה.

אל הצוואה יש לצרף את המסמכים הבאים:

צוואה מקורית חתומה על ידי המוריש.

תעודת זהות עם תמונה עדכנית. אם התמונה אינה עדכנית יש להצטייד בתעודה רשמית נוספת עם תמונה עדכנית כמו רישיון נהיגה, דרכון ועוד.

 

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות – 5 דברים שחשוב לדעת

המצווה רשאי להגיש בקשה לקבלת הצוואה בחזרה בכל עת, לאחר שהרשם יזהה את זהות המבקש, הוא יודיע על כך למרשם הארצי. בעת הגשת הבקשה לקבלת הצוואה אין צורך לשלם אגרה.

המוריש יכול לשנות את הצוואה בכל עת ולהפקיד את הצוואה החדשה, אך רק במקרה שהוא לקח בחזרה את הצוואה הקודמת.

הפקדת הצוואה אינה מרפאה פגמים. כלומר אם נפלו פגמים בצוואה, הליך ההפקדה אינו מרפא אותם ואם ירצו היורשים הם יוכלו להגיש בקשה לפסילת הצוואה.

כאשר עורך המוריש צוואה בעל פה, העדים לצוואה יכתבו זיכרון דברים בהתאם לדברי הצוואה ויחתמו עליו, והמצווה יוכל להפקיד את הצוואה בעל פה אצל רשם הירושה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp