הסתלקות מעיזבון

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הסתלקות מעיזבון היא פעולה שבה היורש מוותר על הזכויות שלו בעיזבון לטובת אדם אחר. לאופן שבו קיבל היורש את העיזבון, בדרך של דין ירושה או צוואה, אין משמעות. בכל דרך שבה הוא ירש הוא זכאי להסתלק מהעיזבון. לאחר שהסתלק היורש מהעיזבון הוא נחשב כאילו שמעולם לא ירש דבר.

כדי להסתלק מהעיזבון יש לחתום על טופס הסתלקות מהעיזבון, לחתום בפני עורך דין ולהעביר אותו לרשם הירושות.

יש שלוש צורות להסתלקות מעיזבון:

הסתלקות כללית – בדרך הזו המסתלק נחשב כאילו לא היה יורש מלכתחילה והחלק שלו בירושה מתחלק בין שאר היורשים בהתאם לחוקים שנקבעו בחוק הירושה.

הסתלקות ספציפית – זוהי דרך שבה מסתלק היורש לטובת אדם אחר, ספציפי.  החוק מאפשר להסתלק מירושה רק לטובת בן זוג של המסתלק, ילדו או אחיו של המוריש.

הסתלקות יחסית – זו הסתלקות שבה היורש מסתלק רק מהחלק בירושה שלו הוא זכאי. הסתלקות ספציפית נעשית באופן יחסי, אלא אם חלקו של המסתלק הוגדר באופן ברור בצוואה.

הסתלקות של קטין או של פסול דין יכולה להיעשות רק באישור של בית המשפט.

מהן הסיבות הנפוצות להסתלקות מירושה?

הסתלקות מהירושה לטובת אחד ההורים –  כאשר אחד מההורים הלך לעולמו וההורה הנותר בחיים זקוק לכסף, יכולים הילדים לוותר על חלקם בירושה לטובת ההורה שזקוק עכשיו לכסף מתוך הנחה כי במילא הם עתידים לקבל את הירושה לאחר שההורה השני ילך לעולמו.

הסתלקות מהירושה לטובת חיסכון במס – כאשר היורש מעוניין להעביר לבן הזוג, לילדו או לאחיו של המוריש ירושה במקרקעין, אם ייעשה זאת לאחר שהוא ירש אותה, יחולו על ההעברה מיסים כמו מס שבח ירושה ועוד. אך אם היורש יסתלק מהירושה לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, כל עוד לא חולקה הירושה, על פעולה זו לא יוטלו מיסים.

במצב שבו מתכוון היורש לקנות בעתיד דירה, אם הוא יזכה בדירה במסגרת הירושה, הדירה שהוא עתיד לקנות תיחשב לדירה נוספת ויחול עליה מס רכישה. כאשר הדירה בירושה היא בעלת שווי נמוך, לא תמיד משתלם לרשת אותה בשל גובה המס שהוא יידרש לשלם בעת רכישת הדירה בעתיד.

כאשר עיזבון המוריש כולל חובות, רשאי היורש להסתלק מהירושה כדי להימנע מתשלום החובות שהשאיר המוריש.

מהם התנאים להסתלקות מהעיזבון?

לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון יכול היורש להגיש לרשם הירושה או לבית המשפט בקשה להסתלק מהעיזבון. ההסתלקות מהעיזבון אפשרית גם בירושה על פי דין וגם בירושה על פי צוואה.

כאשר הירושה מתחלקת בהתאם לחוק הירושה, החוק מתיר להסתלק רק לטובת בן הזוג, אחים, או הילדים של היורש. החוק אינו מאפשר הסתלקות מהירושה לטובת כל אדם אחר.

במקרה של ירושה על פי דין מי שהסתלק מהעיזבון שלא לטובת בן הזוג, האח או ילדיו, חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם בירושה.

היורש יכול לבקש להסתלק מכל חלקו בירושה או רק מחלק ממנה, אך הוא לא יכול להתנות תנאים להסתלקות מהירושה מאחר והסתלקות על תנאי בטלה.

את הבקשה להסתלקות מהירושה יש להגיש לרשם לענייני הירושה ולצרף אותה אל צו הירושה או צו קיום צוואה. על המסתלק למלא תצהיר בדבר הסתלקות מהעיזבון, לציין לטובת מי הוא מסתלק ולאשר כי ההסתלקות היא סופית, מוחלטת ובלתי חוזרת. על הבקשה יש לחתום בנוכחות עורך דין.

ביטול הסתלקות מירושה

על אף שהיורש הצהיר בתצהיר כי הוא חתם על הסתלקות מהירושה היא סופית  התיר בית המשפט למסתלק לחזור בו מהסתלקותו במידה והתצהיר נחתם כתוצאה מניצול, עושק או מרמה או שלא נעשתה מרצונו.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp