הסתלקות מירושה – המדריך המלא!

חוק הירושה מעגן בתוכו את העיקרון שעל פיו אי אפשר לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו. כל אדם אשר הוגדר כיורש, זכאי להעביר את חלקו בירושה לבן משפחה אחר, בכפוף לאמור בחוק, או להסתלק לגמרי מהעיזבון.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הסתלקות מירושה – מושגים שחשוב להכיר

עיזבון – זהו הרכוש, כספים, דירות, תכשיטים, חפצים בעלי ערך ועוד. העיזבון מתחלק בין היורשים לפי הוראות הצוואה או לפי חוק הירושה כאשר המוריש לא ערך צוואה.

צוואה – זהו מסמך משפטי שבו קובע המוריש מה ייעשה בעיזבונו, מי יירש את נכסיו ואיך הם יחולקו בין היורשים.

חוק הירושה – כאשר המוריש לא ערך צוואה, העיזבון יחולק בהתאם לחוק הירושה אשר קובע מי יהיו היורשים ואיך יחולק העיזבון ביניהם. בהתאם לחוק היורשים הם בני משפחה כמו בני זוג, הורים, ילדים ואחים. צוואה המחולקת לפי חוק הירושה נקראת ירושה על פי דין.

מהן הסיבות העשויות לגרום ליורש להסתלק מהירושה?

המקרה הקלאסי של הסתלקות מירושה הוא כאשר אחר ההורים הלך לעולמו ומוריש את נכסיו לבן  זוגו ולילדים. לא אחת, הילדים מוותרים על חלקם בעיזבון לטובה ההורה שנשאר בחיים מתוך הכרה כי ההורה זקוק כעת לכסף והם במילא צפויים לקבל את הירושה לאחר פטירת ההורה השני.

לעתים ההסתלקות מהירושה נעשית בשל חישובי מס. כאשר מעוניינים להעביר נכסי נדל"ן, העברת הנכסים מחייבת תשלום מס שבח. הסתלקות מהירושה עשויה להביא לפטור מתשלום מס שבח מאחר והיא נחשבת כחלק מהליך הירושה, הפטור מתשלומי מס.

כאשר המוריש הותיר חובות רשאים נושי המוריש לדרוש את תשלום החוב מתוך העיזבון. לא אחת, היורשים המודעים לגובה החובות שהותיר המוריש מעדיפים לוותר על חלקם בירושה כדי לא להיכנס להליך של גביית החוב.

כאשר ההגדרה של יורש עלולה לגרום נזק לאחד היורשים כמו למשל אם הוא צבר חובות ויש לו נושים, וכאשר הוא יקבל את הירושה ידרשו הנושים לפרוע את החובות מכספי הירושה שהוא קיבל.

לטובת מי אפשר להסתלק מהעיזבון?

כאשר הירושה היא על פי דין, החוק מאפשר להסתלק מהירושה רק לטובת בן הזוג, ילד או אח של המוריש. כאשר הסתלק היורש מהירושה, חלקו בירושה יתווסף לשאר היורשים בהתאם לחלקים שלהם בירושה.

כאשר הירושה היא על פי צוואה והמוריש לא קבע מי יירש את חלקו של המסתלק מהירושה, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת ואת חלקו בעיזבון יורשים היורשים על פי דין ולא יתר היורשים על פי הצוואה.

איך מסתלקים מהירושה?

קיימות שתי דרכים של הסתלקות מהירושה, הסתלקות מלאה, הסתלקות מכל חלקו של היורש בירושה, והסתלקות חלקית, ויתור על חלק מזכאותו בירושה.

כאשר ההסתלקות היא הסתלקות כללית, חלקו של המסתלק מתחלק בין היורשים בהתאם לחוק הירושה.

כאשר ההסתלקות היא חלקית וספציפית, חלקו של היורש מועבר לטובת בן המשפחה שעבורו מסתלק היורש מחלק מירושתו. גם בדרך זו אי אפשר להעביר את הירושה לכל אדם, אלא רק לבן הזוג של המוריש, לאחיו או לילדיו.

כדי לבצע הסתלקות מהירושה, על המסתלק לחתום על טופס תצהיר הסתלקות מירושה  המוכר גם בשמו הנוסף, תצהיר הסתלקות מהעיזבון.

את התצהיר יש להגיש לרשם לענייני ירושה. בעת החתימה על התצהיר, מצהיר היורש כי הסתלקותו מהירושה היא סופית, מלאה ובלתי חוזרת.

חשוב לדעת: קשה מאוד לחזור מהסתלקות מהעיזבון, ולכן לפני ההסתלקות מהצוואה על היורש לשקול את כל מרכיבי ההחלטה לפני שהוא מקבל את ההחלטה. רק במקרים קיצוניים כאשר ההסתלקות מהצוואה נעשתה תחת איומים, לחץ, עושק, מרמה או ניצול או לצורך הברחת נכסים מנושים, ישקול הרשם את ביטול ההסתלקות מהצוואה.

המועד להסתלקות מהצוואה הוא מיום פטירתו של המוריש ועד לחלוקת העיזבון בפועל,  כלומר עד למועד שבו נתן הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה צו ירושה או צו לקיום צוואה. לאחר חלוקת העיזבון לא יוכל היורש להסתלק מחלקו בירושה, אלא בנסיבות חריגות ובדרך של תיקון צו הירושה.

כאשר היורש המבקש להסתלק מהצוואה הוא קטין או פסול דין, הבקשה להסתלקות מהעיזבון  מחייבת את אישור בית המשפט.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp