הסכם בין יורשים עתידיים

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

חוק הירושה מתיר לערוך הסכמי ירושה בין יורשים פוטנציאלים והוא אינו דורש את אישור בית המשפט כדי לתת תוקף להסכם.

אך יש להבחין בין שני סוגים של הסכמים. החוק אוסר על עסקאות בירושה עתידה וקובע כי ההסכם בדבר זכות הירושה של אדם, הענקה או שלילה של זכות הירושה,  או ויתור על הירושה שנעשו בחיי המוריש אינו חוקי והוא בטל.

לעומת זאת חוק הירושה מאפשר לעשות הסכם בין היורשים בדבר אופן החלוקה העתידי של נכסי העיזבון.

כלומר, החוק אינו מאפשר לעשות הסכם השולל את זכות הירושה מאחד היורשים. אך מתיר לכרות הסכם בין יורשים עתידיים על אופן החלוקה העתידית של נכסי המוריש.

האיסור לכרות הסכם השולל את זכות הירושה נובע בשל הרצון של המחוקק למנוע מפלוני את זכות הירושה שלו כל עוד המוריש בחיים כדי למנוע מצב שבו גם מי שאינו יורש בהתאם לחוק הירושה או הצוואה ייהפך ליורש.

לדוגמה: אב שכתב צוואה שבה הא מוריש לילדיו את הנכסים שלו, הילדים אינם יכולים לערוך ביניהם הסכם  שבו אחד הילדים יוותר על זכות הירושה לטובת ילד אחר מאחר והאב עדיין בחיים. אך הילדים יכולים לערוך ביניהם הסכם שבו הם יקבעו מה ייעשה בנכסי העיזבון לאחר שאביהם ילך לעולמו.

חשוב לציין כי כל עוד המוריש בחיים, יש לו את הזכות לשנות את הצוואה ובנוסף, קיים סיכוי שעד לפטירת האב מצבת הנכסים תשתנה  ואז ההסכם בין היורשים לא יהיה רלוונטי.

הסכם בין יורשים עתידיים – בואו ללמוד מה מותר ומה אסור!

הסכם בין יורשים יכול להיעשות רק לפני חלוקת העיזבון. לאחר חלוקת העיזבון, גם אם רק חלק מהעיזבון חולק, אי אפשר יהיה לכרות הסכם בין היורשים.

יורש שהסתלק מהירושה לא יכול לקחת חלק בהסכם בין יורשים מאחר שמהרגע שבו הוא הסתלק מהירושה, הוא אינו נחשב ליורש.

המחוקק מבחין בין הזכות של היורש לבצע עסקה לאחר פטירת המוריש ולפני חלוקת העיזבון לבין עסקה שנעשתה לפני פטירת המוריש.

סעיף 8 לחוק הירושה קובע כי כל עסקה על הירושה אשר נעשתה בחייו המוריש, בטלה. הסיבה היא הרצון של המחוקק לשמור על העיקרון של חופש הציווי. שכן כל עוד המוריש בחיים הוא זכאי לשנות את אופן חלוקת העיזבון שלו, אך אם ייכרת הסכם על הירושה שלו  הוא לא יוכל יותר לשנות את הצוואה, עובדה אשר פוגעת בעיקרון חופש הציווי.

החוק אינו אוסר על אדם שעתיד לקבל ירושה לעשות עסקה בזכות הירושה. בשפה המשפטית זה נקרא "עסקה בעיזבון עתידי". ולכן יורשים שהסכימו והתחייבו ביניהם מה ייעשה ברכוש שיקבלו אחרי פטירת המוריש, ההתחייבות כשרה ומחייבת. כמובן שאם ישנה המוריש את דעתו והנכס שעליו נכרת ההסכם לא יגיע לידי החותמים על ההסכם, ההתחייבות שלהם בטלה.

קניית ירושה מיורש עתידי או קניית נכס מיורש שעתיד לקבל אותו מכוח הירושה, מותרת ומחייבת ודינה כדין עסקה בעיזבון עתידי.

לקיחת הלוואה על חשבון הירושה העתידית מותרת. עם זאת על המלווה לקחת בחשבון שייתכן שצוואת המוריש תשתנה, שיהיו התנגדויות לצוואה או שהנכס כבר לא יהיה שייך למוריש בעת פטירתו.

יורש אשר מעוניין לוותר על חלקו בירושה יכול לעשות זאת רק לאחר פטירת המוריש ולפני חלוקת העיזבון.

חלוקת ירושה בין היורשים לאחר פטירת המוריש ולפני חלוקת העיזבון מותרת, גם היא תיעשה בדרך שונה מהדרך שאותה ציווה המוריש.

הסכם ממון על ירושה עתידית תופס ומחייב. זכותו של היורש הפוטנציאלי להגיע להסכם עם בן הזוג שלו שהירושה העתידה להגיע אליו תהיה שייכת רק לו ולבן הזוג לא יהיה בה חלק.

לסיכום, הסכם בין יורשים עתידיים על דרך חלוקת העיזבון ביניהם לאחר פטירת המוריש הוא הסכם חוקי ומותר. הסכם השולל את זכות הירושה מאחד היורשים הפוטנציאליים אינו חוקי ואסור.

חשוב לקחת בחשבון כי הסכם על ירושה עתידית יכול להתבטל במצבים שבהם היורשים הפוטנציאליים בסופו של דבר לא יירשו את הנכס.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp